Kendt norsk professor kommer til VIA i Randers for at drøfte sygepleje

kari martinsen
Under arrangementet, som bliver afviklet på VIAs Campus Randers, vil Kari Martinsen være på podiet sammen med lektor Sine Maria Herholdt-Lomholdt fra sygeplejerskeuddannelsen i Randers.   
Campus Randers får fint besøg, når den norske professor Kari Martinsen den 4. december 2019 holder oplæg om sygepleje af patienter i svære livssituationer. Oplægget foregår som en dialog mellem den norske professor og en lektor fra sygeplejerskeuddannelsen i Randers. Sygeplejestuderende
og undervisere fra VIA samt ansatte fra Regionshospitalet Randers er tilhørere.

Sygeplejerskeuddannelsen i Randers får den 4. december 2019 besøg af en af de helt store kapaciteter inden for sygeplejeforskning.

Det sker, når den kendte norske professor emerita, Kari Martinsen, deltager i et arrangement med overskriften ’Det hellige og det skønne i sygepleje’.

Under arrangementet, som bliver afviklet på VIAs Campus Randers, vil Kari Martinsen være på podiet sammen med lektor Sine Maria Herholdt-Lomholdt fra sygeplejerskeuddannelsen i Randers.

De to vil holde et oplæg, hvor de er i dialog og drøfter, hvordan det er som sygeplejerske at være til stede i livets grænsesituationer.

”Igennem oplægget drøfter Kari Martinsen og jeg, hvordan sygeplejersker kan være til stede hos et andet menneske i situationer præget af mørke, afmagt, tab og lidelse – eksempelvis når patienter har fået stillet en alvorlig diagnose eller er døende. Der bliver sat fokus på, hvordan lysstråler og glimt af lettelse kan sætte sig igennem, selv dér hvor alt er mørkt – og på hvordan sygeplejersker i mødet med patienten kan være med til at åbne rummet derfor,” forklarer Sine Maria Herholdt-Lomholdt.

En dialog med afsæt i ny bog og ny ph.d.-afhandling

Dialogen hos VIA University College i Randers tager afsæt i, at professor Kari Martinsen i sin nyeste bog med titlen ’Bevegelig Berørt’ skriver om ’det hellige’ i mødet med patienter, ligesom lektor Sine Maria Herholdt-Lomholdt for nylig har skrevet en ph.d.-afhandling med titlen ’Skønne øjeblikke i sygepleje – en kilde til innovation’.

Ved arrangementet på Campus Randers vil sygeplejerskestuderende fra VIA University College i Randers samt fra VIAs øvrige sygeplejerskeuddannelser i Aarhus, Horsens, Silkeborg, Viborg og Holstebro fylde auditoriet som tilhørere. De studerende har på forhånd viden om Kari Martinsen som en toneangivende filosof og sygeplejeforsker, da de under deres sygeplejestudie arbejder en del med hendes tekster.

Blandt deltagerne vil tillige være inviterede samarbejdspartnere fra Regionshospitalet Randers samt undervisere fra VIAs sygeplejerskeuddannelse i Randers og resten af Region Midtjylland. De 120 pladser er fuldt bookede.

I forlængelse af oplægget bliver der mulighed for, at deltagerne kan komme i dialog med Kari Martinsen og Sine Maria Herholdt-Lomholdt gennem spørgsmål, kommentarer og refleksion.

Fakta om de to oplægsholdere:

Kari Martinsen, født 1943, er professor emerita fra Tromsø Universitet i Norge. Hun er en af Nordens mest fremtrædende fænomenologiske sygeplejeforskere. Kari Martinsens mangeårige forskning har fokus på sygepleje som omsorgsfag og etisk praksis. Hendes omfangsrige forfatterskab har i Danmark igennem mange år sat kraftigt præg på forståelsen af sygepleje som profession. Begrebet ’det hellige’ stammer fra Kari Martinsens seneste bog fra 2018 med titlen ’Bevegelig Berørt’.

Sine Maria Herholdt-Lomholdt, født 1973, er lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Randers. Hun har i foråret 2019 forsvaret sin ph.d. afhandling med titlen ’Skønne øjeblikke i sygepleje – en kilde til innovation’. Afhandlingen undersøger, hvad der kendetegner øjeblikke af menneskelig og etisk meningsfylde i mødet mellem sygeplejerske og patient. Afhandlingen kan downloades her: https://vbn.aau.dk/da/publications/sk%C3%B8nne-%C3%B8jeblikke-i-sygepleje-en-kilde-til-innovation-en-f%C3%A6nomenol

Til pressen:

Pressen er velkommen til at deltage ved arrangementet på Campus Randers onsdag den 4. december 2019 kl. 10.00-11.30 i auditoriet på anden etage ved kantinen på VIAs Campus Randers, Otto Krags Plads 3 i Randers. Oplægget mellem Kari Martinsen og Sine Maria Herholdt-Lomholdt vil foregå på norsk-dansk.

Yderligere oplysninger fås hos:

Sine Maria Herholdt-Lomholdt, lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Randers, VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 21 74.
E-mail: smhl@via.dk