Konference sætter spot på behov for at gentænke inklusion

Billede af Mette Molbæk
Mette Molbæk er lektor og underviser ved læreruddannelsen i Skive. Hun er samtidig en del af den forskergruppe, der står bag konferencen 'Rethink inclusion'. Foto: arkiv
VIA-lektor er med i forskergruppe bag konference om udfordringerne ved at realisere inklusion på skoleområdet.

Lektor og ph.d. Mette Molbæk, der er underviser på VIAs læreruddannelse i Skive og forsker i inklusion ved VIAs forsknings- og udviklingscenter Samfund og Socialt arbejde, er en af oplægsholderne, når der den 14. marts på en heldagskonference i København bliver sat fokus på arbejdet med inklusion i skolen. 

Titlen på den engelsksprogede konference er ’Rethinking inclusion’.

Alle oplægsholderne på konferencen er tilknyttet forskningsprojektet ’Approaching Inclusion’. Foruden VIA University College kommer oplægsholderne fra Københavns Professionshøjskole, professionshøjskolen Absalon, Aarhus Universitet, University of Birmingham samt Queensland University of Technology.

Oplæg om læreres samarbejde om inklusion

Mette Molbæk skal på konferencen holde oplæg under overskriften ’How to link sub-practices’.

Hun vil i oplægget præsentere fund fra forskningsprojektet om læreres arbejde med og samarbejde om inklusion i praksis samt samarbejdets betydning for inklusion og eksklusion.

”På baggrund af vores analyser om, hvordan vi kan forstå inklusion og de professionelles samarbejde om inklusion, vil jeg i mit oplæg blandt andet komme ind på, hvordan vi bedre kan understøtte de professionelles samarbejde,” fortæller Mette Molbæk. 

Inklusion giver stadig store udfordringer

Baggrunden for konferencen ’Rethinking inclusion’ er, at mange lærere og andre fra underviserverden stadig oplever inklusion som en kæmpe udfordring i det daglige arbejde. Der er således masser af eksempler på, at det er virkelig svært og i mange tilfælde nærmest umuligt at overføre de politiske strategier og idealer om inklusion til praksis på skoleområdet. 

På konferencen vil oplæggene diskutere og reflektere over de dilemmaer, barrierer og potentialer, der ses hos både forskere, lærere og skoleudviklere i forhold til inklusion. Og der vil være drøftelser af, om der er behov for at gentænke inklusion samt samarbejder omkring inklusion.

Se programmet for konferencen ’Rethinking inclusion’ her inklusive præsentation af oplægsholderne og mulighed for tilmelding.