Lærerkommissionen har fremlagt sine anbefalinger 

elev
Parterne vil nu gå i gang med at læse rapporten i sin helhedsamt det omfattende bilagsmateriale og forberede sig på forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale.
Lærerkommissionen har offentliggjort sin rapport og sine anbefalinger om lærerenes fremtidige arbejdstid. Det er en samlet lærerkommission med deltagelse af blandt andre forskningschef i VIA, Andreas Rasch-Christensen, der står bag rapporten. 

En kommission har siden september 2018 arbejdet med forslag og anbefalinger til en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Kommissionen blev nedsat af Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Mandag eftermiddag blev resultaterne af det arbejde så præsenteret på et pressemøde på Gungehusskolen i Hvidovre Kommune.

”Kommissionsmedlemmerne har bidraget med meget forskellige perspektiver på, hvor de vigtigste problemer lå, og hvor løsningerne skulle findes. Vi har lyttet til og bøjet os mod hinanden – ud fra en fælles vilje til at nå et resultat, som skolen kan være tjent med. Nu står vi her 16 måneder senere og er enige om en rapport og en række anbefalinger, der samtidig bygger på et solidt og omfattende videngrundlag,” siger formand for lærerkommissionen Per B. Christensen.

Forskningschef i VIA, Andreas Rasch-Christensen har været en del af kommissionen sammen med en række øvrige forskere, eksperter, lærere og skoleledere. Arbejdet har blandt andet bud på fire større undersøgelser, 27 skolebesøg i 23 kommuner samt næsten 300 samtaler med vigtige aktører på skoleområdet.

En generel styrkelse af lærerprofessionen

Foruden anbefalinger til en ny arbejdstidsaftale indeholder kommissionsrapporten også to andre spor, der omhandler henholdsvis en tydeligere lokal skoleledelse og en styrket læreruddannelse. Og særligt anbefalingerne til sidstnævnte område har betydning for VIA som læreruddannelsesinstitution.

Her peger kommissionen blandt andet på, at der er behov for at lette overgangen fra studie til arbejdsmarked for de nyuddannede lærere. Kommissionens undersøgelser og skolebesøg viser, at nyuddannede lærere ofte har et særligt behov for at blive klædt bedre på til deres første job. Mange af dem oplever mødet med praksis som svært – ikke mindst når det gælder klasserumsledelse, forældresamarbejde og arbejdet med sårbare børn. Denne udfordring peger ifølge kommissionen på, at der kan være et behov for at lave ordninger, hvor der bliver taget særligt hånd om den nyuddannede lærer på arbejdspladsen, og at læreruddannelsen forbereder de kommende lærere bedre på den skolevirkelighed, de skal ud i, ved eksempelvis at styrke praksiselementerne i uddannelsen.

Samtidig peger kommissionen i sin rapport på, at der bør tages initiativ til at sikre en mere systematisk modtagelse af de nyuddannede på de enkelte arbejdspladser. Ligeledes opfordrer kommissionen alle aktører omkring læreruddannelsen til at bidrage til at skabe en mere ambitiøs uddannelse gennem en eventuel revision af den nuværende læreruddannelse.

Skal bruges i kommende forhandlinger

Parterne vil nu gå i gang med at læse rapporten i sin helhed samt det omfattende bilagsmateriale og forberede sig på forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale. Lærerkommissionens rapport skal indgå i parternes kommende forhandlinger - senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021.

”Det er nu op til os parter at realisere det samarbejde, så vi sammen kan drive folkeskolen tilbage på sporet og sikkert ind i fremtiden”, lyder det fra Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening. 

Samme toner lyder fra KL’s formand Jacob Bundsgaard:

”Jeg vil gerne takke Lærerkommissionen for en grundig og omfattende rapport, som jo helt tydeligt er gennemsyret af en stor kærlighed til og respekt for folkeskolen. Vi ser nu frem til at dykke ned i rapportens anbefalinger og komme i gang med et konstruktivt forhandlingsforløb,” siger Jacob Bundsgaard.

Rapporten kan læses i sin helhed her.

Kommissionens medlemmer:

Formand Per B. Christensen. Formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser. Tidligere formand for følgegruppen om læreruddannelsen og senest medlem af ekspertgruppen om samme uddannelse. Medlem af A. P. Møller Fondens vurderingsudvalg vedr. Folkeskoledonationen. Tidligere børne- og kulturdirektør i Næstved og tidligere formand for Børne- og kulturchefforeningen. Uddannet lærer.

Lærer David Møller, Store Heddinge Skole i Stevns Kommune, hvor han frem til 2018 har været lærer i både almen- og specialklasser. Underviser aktuelt på Stevns Kommunes læse- og skrivekompetencecenter. I perioden 2014-18 kredsstyrelsesmedlem i Lærerkreds 44, Køge og Stevns. Folkeskolelærer siden 1999.

Lærer Lars Søltoft Buur Holmboe, Mølholmskolen i Vejle Kommune. Har erfaring fra flere lokale udviklingsarbejder og er meget engageret i den lokale skoleudvikling i Vejle Kommune. Folkeskolelærer siden 2005.

Chef for Uddannelse og Læring Ulla Riisbjerg Thomsen, Vejle Kommune. Tidligere skoleleder i 12 år og tidligere tilknyttet University College Lillebælt som uddannelseschef på lærer- og pædagoguddannelserne. Uddannet lærer.

Skolechef Flemming Skaarup, Horsens Kommune, tidligere skolechef i Varde Kommune og tidligere skoleleder i Middelfart og viceskoleleder i Vejle. Uddannet lærer.

Professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Er desuden leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og har i mange år forsket og undervist i motivation, ledelse og styring i offentlige (og private) organisationer. I 2017-18 medlem af Ledelseskommissionen.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College, ph.d. Har en omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialfaglige områder. Forfatter til flere bøger og videnskabelige artikler. Medlem af en lang række råd og udvalg.

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs, derudover næstformand for Arbejdsretten, formand for Retsplejerådet og tidligere chef for Justitsministeriets Lovafdeling.