Mindfulness camps er kernen i nyt forskningsprojekt

Mindfulness camps er kernen i nyt forskningsprojekt
De studerende, der deltager i mindfulness campen på Campus Aarhus N, overnatter i telte. Foto: Lone Vestergaard Andersen, VIA University College. 
26 lettere-moderat stressede studerende har frivilligt deltaget i mindfulness camps i deres sommerferie. De indsamlede data i form af spørgeskemaer, interviews og fysiologiske målinger er i øjeblikket ved at blive analyseret. Formålet er at undersøge, hvordan ophold i naturen fremmer mental sundhed.

Blid start på dagen med mindfulness øvelser kl. 07.00 til 08.00. Sådan lyder første punkt på programmet for de ni studerende, der har valgt at bruge fem dage af deres sommerferie på VIAs Campus Aarhus N som frivillige deltagere i et videnskabeligt projekt.

”Vi har trænet ro, fordybelse, medfølelse og nærvær fra tidlig morgen til sen aften med en lang række forskellige mindfulness øvelser. Det er en krævende proces og hårdt arbejde for både krop og sjæl, når fokus i den grad vendes indad. Men stress er i dit sind og i dine tanker, og min erfaring er, at helbredelsen af stress kun er midlertidig, hvis man ikke inddrager mindfulness, ” siger Janet Solyntjes.

Hun er inviteret til Danmark fra USA, hvor hun som senior underviser i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) er tilknyttet University of Massachusetts.

Mindfulness på arbejdspladser

”Det er en spændende vinkel, at projektet handler om fremme af mental sundhed via naturen. Vi mennesker er skabt til at være mere ude i naturen, end det er tilfældet for de fleste i vores moderne samfund i dag. I USA vinder mindfulnesstræning mere og mere indpas på arbejdspladserne i kampen mod stress, og forskning i mindfulness har et enormt potentiale,” mener Janet Solyntjes.

Arbejdstitlen på det videnskabelige projekt er ’Mental sundhed gennem ophold i naturen’. Målgruppen er de 370.000 danskere, der hver dag oplever stress, og de 35.000, som er sygemeldte på grund af stress.

De mentale og sundhedsfremmende effekter ved ophold og fordybelse i naturen undersøges blandt 26 studerende, der læser til fx sygeplejerske eller fysioterapeut. De studerende har angivet at være lettere-moderat stressede på det tidspunkt, hvor de meldte sig til projektet.

Forebyggelse af mental udtrætning

”Vi mennesker har en tendens til at vende os væk fra det, der er svært i os selv. Derfor er det centralt for vores sundhedsprofessionelle, at de bliver trænet i at kigge på, hvad der er svært og lidelsesfuldt i dem selv, så de bedre kan se patienterne i øjnene og være i dét, der er svært. Og det er netop her mindfulness er et godt redskab i kampen for at forebygge stress og mental udtrætning hos fx sundhedspersonale,” forklarer forskningsleder Jesper Ovesen Dahlgaard, ph.d., docent.

Han er ansat i VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering, Center for forskning, og med i projektgruppen. Hovedaktørerne i projektet er Københavns Universitet, Aarhus Universitet og VIA University College. Øvrige samarbejdspartnere er UC Sjælland, UC Nord, professionshøjskolen Metropol samt UC Copenhagen.

Der er i august 2016 afviklet tre mindfulness-camps i alt på forskellige lokationer.’ Indendørs mindfulness’ på VIA University College i Aarhus samt ’Naturbaseret mindfulness’ og ’Natur uden mindfulness’ i skovterapihaven Nacadia ®, Københavns Universitet.

Fysiologiske målinger

Forsøgsansvarlig er psykolog Dorthe Djernis, Københavns Universitet, og projektet indgår som en del af hendes ph.d.-studium. Hun er ansvarlig for dataindsamlingen, der består af kvantitative spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews og fysiologiske målinger som fx måling af hjerterytmen.

Til projektet er oprettet en forskningsbiobank, der fysisk er placeret på VIA Bioanalytikeruddannelsen.

”Forskningsmedarbejdere fra bioanalytikeruddannelsen, blandt andre Helen Nordahl Madsen og Malene Munk Jørgensen, har gjort et stort arbejde med oprettelse af biobanken og indsamling af prøverne,” siger Jesper Ovesen Dahlgaard og tilføjer: ”Disse prøver vil gøre det muligt for os at undersøge, hvordan vores geners aktivitet ændrer sig efter mindfulness træning. Vores tidligere forskning peger på, at ændringerne er betydende, fx reduceret inflammation, og understøtter dermed såvel den fysiske som den mentale sundhed”.

Analyse af data

Dorthe Djernis fortæller, at deltagerne på alle tre camps har udtrykt tilfredshed med forløbet og har fortalt om en oplevelse af ro, nærvær og afstresning.

”Vi skal nu i gang med at trække data ud og analysere på dem, men set fra min forskerstol ser det ud til, at der er mange ting at undersøge videre på. Billedet er nemlig ikke éntydigt. Nogle tilbagemeldinger går på, at naturen på den ene side er understøttende for mindfulness træningen, men på den anden side kan lyde i naturen, fx fuglesang, også være forstyrrende for meditationen, når det trækker opmærksomheden væk fra åndedrættet,” forklarer Dorthe Djernis.

En af hendes frivillige forskningsassistenter er Helle Rønn Smidt fra VIA Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro, der er ph.d.-studerende i fysioterapi og psykologi.

Camps gentages i 2017

”Jeg tænker, at der er rigtig spændende perspektiver i projektet både i forhold til at styrke de studerendes mentale balance, så de har bedre chancer for at gennemføre studierne. Men også i forhold til deres fremtidige rolle som sundhedsprofessionelle. Mindfulness er et redskab, der tvinger os til at stoppe op og fokusere på nærvær og dét at være mentalt til stede lige nu og her. Det lyder simpelt, men det kræver en konstant bevidsthed,” fastslår Helle Rønn Smidt.

Der er allerede planlagt nye mindfulness camps med flere studerende næste år, da projektet har brug for flere respondenter for at kunne konkludere på nogle valide resultater.

”Vi ønsker at komme nærmere nogle svar på grundlæggende spørgsmål som fx: Kan naturbaseret mindfulness være hjælpsom mod stress? Og hvad er det, man oplever i naturen, der er hjælpsomt? Mit håb er, at vi får bygget nok data op til, at vi kan udvikle retreats for sundhedsprofessionelle, så stress-nedbrud kan forebygges,” siger forsøgsansvarlig Dorthe Djernis.