Minecraft-event for 7. klasser er et hit 

skoleelever
7. klasse-elever fra Stenballe Skole havde en lærerig dag til Minecraft-event på VIA, Campus Horsens, 11.-12. december 2019.
VIAs Ingeniøruddannelser inviterede 11. – 12. december 100 elever fra Stensballe Skole til et Minecraft-event med fokus på forurening og ingeniørernes arbejde.   

Stenballe Skoles 7. klasse-elever deltog over to dage i et Minecraft-event med udgangspunkt i elevernes arbejde med naturfag og en aktuel problematik om forurening på gasgrunden omkring industrimuseet i Horsens.

Det er første gang at VIA University College prøver konceptet af, som er udviklet i samarbejde med Insero Horsens, Danmarks Industrimuseet og Region Midtjylland. Konceptet skal skabe fokus på ingeniørstudiet og få eleverne til at interessere sig for faget. 

Fokus på ingeniørstudiet

Det er underviser og geolog Søren Erbs Poulsen fra VIA, som stod for undervisningen af eleverne fra Stensballe Skole, som ligger et godt stykke fra den traditionelle tavleundervisning. 

Søren Erbs Poulsen ser nemlig mange muligheder i at implementere Minecraft, for at gøre undervisningen vedkommende for skoleeleverne: 
”I forhold til geologi, kan vi få eleverne til at interagere, og vi kan gøre undervisningen mere vedkommende. Derfor oplevede vi også et stort engagement fra eleverne”, forklarer Søren Erbs Poulsen.

Eleverne hjælper hinanden

Minecraft er en platform, som mange af eleverne er fortrolig med, men der er også nogle af eleverne som spiller det for første gang til eventen på VIA. Det lod de sig ikke gå på af, og de gik til opgaven med krum hals. 

Samtidig var der elever, som var meget fortrolige med Minecraft-universet og er vant til at designe verdner i Minecraft. De indtog rollen som gamemaster i de forskellige grupper og hjalp helt naturligt nybegynderne og de mindre rutinerede Minecraft-spillere. Så samarbejdet i grupperne udviklede sig til at blive rigtig godt.

Minecraft Education

Fordi det var første gang, at Minecraft-eventen skulle testes var dagens underviser, Søren Erbs Poulsen, selvfølgelig både spændt samtidig med, at han havde store forventninger til dagens forløb: 

”Eleverne bliver introduceret for aktuelle problemstillinger og forstå de grundlæggende elementer. Derefter skal aktivt agere miljøteknikere”, siger Søren Erbs Poulsen, og fortsætter:

”I forhold til de modeller, der anvendes inden for forskningen, er skridtet til at anvende Minecraft ikke så stort. Spillet giver mulighed for at undersøge jorden meget nemmere, end hvis man gik ned på gasgrunden ved Industrimuseet, hvor man jo ingenting kan se”. 

Eleverne graver sig ned i den giftige undergrund

Det eleverne skal undersøge er, hvilken forurening, der er i jorden, og de skal lave en jordanalyse. Eleverne undersøger, hvilke grundstoffer, der er og hvilke egenskaber, de har. Som en del af jordanalysen, skal det også undersøges, hvilke konsekvenser det får for borgere, der potentielt bliver påvirket af forureningen. 

Eleverne får også til opgave at afdække, hvor udbredt forureningen er. Og det gør de ved hjælp af GPS-koordinatorerne i Minecraft spillet. På den måde får de afdækket forureningens arealmæssige omfang.

En dag med stort udbytte

Elena Denjalic, fysik- og biologilærer på Stensballe Skole, var med eleverne til eventen, og hun var rigtig glad for udbyttet af dagen, og hvordan hun oplevede at eleverne formåede at arbejde sammen om opgaven:

”Dagen har stor social betydning, og det er spændende for eleverne, at undervisningen foregår uden for skolen. Forløbet her i dag er en understøttelse af teorien fra naturfagene, men fordi undervisningen er så anderledes, håber jeg også, at vi kan få flere af pigerne til at få øjnene op for naturfagene”, pointerer Elena Denjalic og slutter:

”Det eleverne har oplevet er en mere praktisk og visuel formidling af de ting, vi også arbejder med til daglig. Men her får de elever, som til dagligt er udfordret i forhold til at læse, mulighed for at ’shine’ i forhold til Minecraft og computere, og de får vist de andre elever, hvad de kan”.
Elena håber på, at både Minecraft-eventen og det tidligere afholdte arrangement hos VIA, Girl’s Day in Science kommer igen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Søren Erbs Poulsen, docent, geolog, ph.d. ved forskning- og udviklingscenter Byggeri, energi, vand og klima, VIA University College.
T:  87 55 42 09 
E: soeb@via.dk