Minister med i undervisning i teknologiforståelse

Undervisningsministeren i samtale med folkeskoleelever
Undervisningsminister Merete Riisager talte under sit besøg på Østervangskolen i Hadsten med eleverne  om, hvad de synes om det nye fag. 
VIA er en del af et treårigt forsøg med teknologiforståelse som nyt skolefag. Undervisningsminister Merete Riisager har besøgt skole for være med i undervisning i det nye fag og tale med eleverne.

Undervisningsminister Merete Riisager besøgte den 25. marts Østervangskolen i Hadsten i Favrskov Kommune. Her deltog hun i undervisning i faget teknologiforståelse og var i dialog med elever og lærere. 

Teknologiforståelse er et helt nyt skolefag, som 45 skoler i 32 kommuner landet over er i gang med at afprøve som led i et treårigt forsøgsprojekt til 54 millioner kroner.  

Det nye fag er stadig i startfasen

Østervangskolen i Hadsten er en af de skoler, der er blevet udvalgt til at deltage i forsøget. Eleverne skal arbejde med det ny fag to timer om ugen, hvor de blandt andet skal lære at forstå, skabe og handle i et digitaliseret samfund.

Faget har indtil nu været gennemført i tre uger, og Merete Riisager ønskede under sit besøg på Østervangskolen at se, hvordan faget bliver grebet an af lærerne og at høre eleverne fortælle, hvad de synes om det nye forsøgsfag.

Under undervisningsministerens besøg på Østervangskolen deltog blandt andet også Charlotte Rønhof, der er formand for Rådet for Børns Læring, samt borgmester Nils Borring fra Favrskov Kommune, formanden for børne- og skoleudvalget i Favrskov Kommune, Birgit Liin, skolechef Anne Gammelby Lybecker fra Favrskov Kommune og skoleleder Jens Damkjær Tranholm fra Østervangskolen i Hadsted.  

Udvikling af undervisning og efteruddannelse

VIAs rolle i projektet med teknologiforståelse som nyt skolefag er at kompetenceudvikle de folkeskolelærere og øvrige medarbejdere, der indgår i projektet. 

Desuden er VIA med til at udvikle og afprøve de undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, som skal indgå i det treårige forsøg.

I projektet trækker VIA særligt på viden fra sit forskningscenter Læring & IT, fra VIAs læreruddannelse samt på VIAs store erfaring i kompetenceudvikling af skolelærere og mange andre faggrupper.

Obligatorisk undervisning i teknologi

Målet med forsøget er ifølge undervisningsminister Merete Riisager, at teknologiforståelse skal blive en integreret og obligatorisk del af undervisningen på landets folkeskoler. 

Teknologiforståelsen skal bidrage til at udvikle fremtidsrettede kompetencer og almendannelse hos eleverne. Merete Riisager ønsker, at folkeskoleeleverne blandt andet skal lære at forholde sig kritisk til teknologi og at forme den frem for blot at bruge den.

”Der er et kæmpe potentiale i teknologi, men vi har brug for at indføre teknologiforståelse i folkeskolen klogt. Forsøget skal give os konkrete erfaringer med, hvordan elever i folkeskolen kan lære at forstå og skabe med teknologi – og kunne forholde sig til, hvordan teknologi påvirker deres hverdag og samfundet generelt. Det er et stort og omfattende arbejde at afprøve denne helt nye faglighed i folkeskolen,” siger Merete Riisager. 

Professionshøjskolerne i fælles konsortium

Projektet har været i EU-udbud, og Undervisningsministeriet har skrevet kontrakt med et konsortium af landets professionshøjskoler. Leverandørkonsortiet består således af VIA University College, Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland samt Læremiddel.dk, der er det nationale videncenter for læremidler og omfatter professionshøjskolerne UC Lillebælt, UC Syd og Absalon. 

Desuden indgår Rambøll Management Consulting som underleverandør på den del, der handler om evaluering. 

Leverandørens opgave er blandt andet at indsamle eksisterende viden, at udarbejde og afprøve undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, at kompetenceudvikle medarbejdere på de deltagende skoler til at undervise i teknologiforståelse og at evaluere forsøget. 

De skoler, der indgår i forsøget, afprøver forskellige veje til undervisning i teknologiforståelse, og modellerne evalueres. Nogle skoler skal i den treårige forsøgsperiode arbejde med teknologiforståelse som selvstændigt fag, mens andre skoler skal integrere teknologiforståelse i udvalgte fag. Endelig skal nogle skoler teste en kombination af de to første modeller.

Et projekt til i alt 54 millioner kroner

Undervisningsministeriet har afsat 32,7 millioner kroner til at udføre kontrakten. Desuden er der øremærket en pulje på 21,7 millioner kroner som økonomisk tilskud til de skoler, der deltager i forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen. 

Forsøget er en del af Undervisningsministeriets forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen. 

Forsøgsprogrammet skal samlet set danne grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt og i givet fald hvordan teknologiforståelse skal indføres som en permanent del af undervisningen på de danske folkeskoler. 

Formålet med forsøgsprogrammet er desuden at opbygge kapacitet og kompetencer til at arbejde med og undervise i teknologiforståelse på landets folkeskoler.