Morten Thorning fratræder The Animation Workshop

Portræt af René Foli.
Uddannelsesdekan René Foli overtager ledelsen af The Animation Workshop sammen med forskningschef Anders Bisgaard.
VIA University College har indgået en fratrædelsesaftale med uddannelses- og centerlederen på The Animation Workshop i Viborg. Uddannelsesdekan og forskningschef udgør fremadrettet i fællesskab den overordnede ledelse af TAW.

VIA University College har indgået en fratrædelsesaftale med uddannelses- og centerleder Morten Thorning fra The Animation Workshop (TAW) i Viborg. Han fratræder TAW med virkning fra 1. november 2019.

Fratrædelsesaftalen er indgået i forlængelse af, at direktionen og ledelsen af Storytelling-, design- og business uddannelserne i VIA, som TAW hører under, har besluttet at omstrukturere aktiviteterne på TAW. På trods af Morten Thornings store faglige kapacitet er det herefter parternes fælles konklusion, at der ikke længere er grundlag for at fortsætte samarbejdet på en for begge parter tilfredsstillende vis.

Det er aftalt ikke at udtale yderligere om fratrædelsesaftalen, da der er tale om en personsag.

Uddannelsesdekan bliver daglig leder for TAW

Den ændrede organisering betyder, at René Foli, der er uddannelsesdekan for alle Storytelling-, design- og business uddannelserne i VIA, indtræder som overordnet leder af TAW – understøttet af forskningschef Anders Bisgaard. De har begge i forvejen dybt kendskab til TAW.

”Anders Bisgaard og jeg vil i den kommende tid i et nært samarbejde med den nuværende ledelsesgruppe på TAW få den mere langsigtede og mest hensigtsmæssige og fremtidssikrede organisering af TAW på plads. Der kan dermed komme yderligere justeringer i løbet af nogle måneder, når vi har fået det fornødne overblik efter Morten Thornings fratrædelse,” påpeger René Foli.

Han understreger, at der i den kommende tid også vil blive arbejdet målrettet på sikre et godt arbejdsklima for alle ansatte på TAW efter den seneste turbulente tid.

”Ligeledes vil vi selvsagt have øje for, at TAW's studerende, kursister og kunstnere skal have den bedste undervisning og et optimalt studie- og udviklingsmiljø, og vi vil være opmærksomme på et frugtbart samarbejde med TAW’s mange eksisterende og potentielle samarbejdspartnere,” fremhæver René Foli.

TAW er i en international førerposition

René Foli understreger, at både han selv og VIAs direktion nærer stor respekt for TAW som en førende institution i Europa inden for animation med stærk faglighed og topkompetente medarbejdere – både på uddannelserne, i projektafdelingen og i de teknisk-administrative funktioner.

Morten Thorning beklager sin afgang fra TAW, men udtaler:

”Efter 31 år på jobbet som leder af TAW ved jeg, at det er en organisation i international topklasse, som har stærke fremtidsudsigter og den portefølje af kompetencer, der skal til, for at det gode arbejde kan fortsætte. Jeg ønsker VIA og den nye ledelse al mulig held og lykke med opgaven og glæder mig til at følge The Animation Workshops fremtidige udvikling”.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

René Foli
Uddannelsesdekan for Storytelling-, design- og business uddannelserne og overordnet leder af The Animation Workshop, VIA University College.
T: 87 55 14 47
E: rfo@via.dk