Nyt forskningscenter har fokus på udsatte børn 

Minister Mai Mercado åbner NUBU
Børne- og socialminister Mai Mercado (K) under åbningskonferencen for det nationale videncenter for udsatte børn og unge (NUBU) Foto: Anne Trap-Lind
Landets professionshøjskoler er gået sammen om at relancere Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge. Målet er at udvikle ny viden og give børn en stemme.

I Danmark ved man en del om, hvad der kendetegner børn og unge, der har særlige sociale behov. Men der mangler viden om, hvordan man konkret kan hjælpe dem videre mod en bedre fremtid. Det skal Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge, forkortet NUBU, være med til at skabe.

Mere end 60.000 børn og unge i Danmark har særlige sociale behov. Ifølge Morten Hulvej Rod, der er ny centerchef for NUBU, vil centret bl.a. forske i, hvordan man kan styrke den sociale mobilitet for udsatte børn og unge. Et vigtigt princip vil være at give udsatte børn og unge en stemme.

"Vi har sat os for at lave forskning, der kan gøre en positiv forskel for udsatte børn og unge. Det kan vi kun gøre, hvis vi lægger vægt på børn og unges egne oplevelser og perspektiver," siger Morten Hulvej Rod.

Minister roser koblingen mellem forskning og praksis

NUBU blev indviet den 15. november med en åbningskonference, hvor også Børne- og socialminister Mai Mercado (K) deltog. Hun roste centret for at tænke på tværs af forskning og praksis.

"Det gode børneliv starter helt nede i vuggestuen. Jeg vil støtte arbejdet med at knække kurven for udsatte børn og unge," sagde Mai Mercado.

Formand for professionshøjskolernes rektorkollegium og rektor på Metropol, Stefan Hermann, er ligeledes glad for, at man nu samler kræfterne i at forske i området.

"NUBU er et vigtigt initiativ. Først og fremmest fordi vi som en hel sektor bringes sammen om at styrke arbejdet med udsatte børn og unge. Det giver kolossal god mening. For det andet fordi vi i NUBU arbejder for at styrke og professionalisere de indsatser, der kan få afgørende betydning for udsatte børn og unges liv. Det er et løfterigt og uhyre betydningsfuldt arbejde," siger Stefan Hermann.

Forskning skal gavne uddannelserne

NUBU’s forskning skal være med til at styrke arbejdet med udsatte børn og unge igennem professionshøjskolernes uddannelser. Det gælder fx uddannelserne af pædagoger, lærere, socialrådgivere og sundhedsprofessionelle samt efter- og videreuddannelserne.

Derudover har centrets projekter fokus på, hvordan man kan styrke det tværprofessionelle samarbejde omkring udsatte børn og unge. Det kan fx være mellem skoler og socialforvaltning, og mellem daginstitutioner og sundhedsprofessionelle.

Morten Hulvej Rod uddyber:

"Alle er enige om, at det kræver en koordineret og helhedsorienteret indsats at øge den sociale mobilitet. Men det lykkes alt for sjældent at etablere et samarbejde, der gør en konkret forskel for de børn, det hele handler om. Derfor skal vi i vores forskning have fokus på resultaterne for børnene.”

NUBU er et samarbejde mellem landets syv professionshøjskoler: VIA University College, UC Syd, UC Nord, UC Lillebælt, Professionshøjskolen Absalon, UCC og Metropol.

Læs mere på centrets hjemmeside