Nej til besparelser og uddannelsesloft

Billede af Mette Frederiksen på Campus Randers.
Ca. 40 VIA-studerende var mødt op for at debattere med Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen (S) på VIAs campus i Randers. 
Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lovede under debat med VIA-studerende at fjerne både omprioriteringsbidraget og uddannelsesloftet, hvis hun bliver statsminister. 

Der var løfter om bedre forhold på uddannelsesområdet, da Socialdemokratiets formand og statsministerkandidat, Mette Frederiksen, den 11. april besøgte VIA University College i Randers til en debat med studerende.

Mette Frederiksen lovede således både at stoppe omprioriteringsbidraget og uddannelsesloftet, hvis hun bliver Danmarks næste statsminister.

Arrangementet var kommet i stand efter kontakt til VIA University College fra Mette Frederiksen. Hun ønskede en dialog med VIA-studerende for at høre, hvad de studerende ser som gode rammer for uddannelser og at høre om konsekvenserne af gennemførte uddannelsesbesparelser. 

Vi tog fejl med uddannelsesloftet

Det var formanden for de 19.000 studerende i VIA, sygeplejestuderende Mike Bødker Musial fra Campus Randers, der spurgte Mette Frederiksen, om hun vil lade omprioriteringsbidraget fortsætte – og om de millioner, der allerede er blevet opkrævet i omprioriteringsbidrag gennem de seneste fire år, vil blive ført tilbage til uddannelsesinstitutionerne af en eventuel socialdemokratisk ledet regering.

”Jeg synes, det er dumt at spare på uddannelse. Vi skal sikre uddannelser af højeste kvalitet, og hvor hver studerende bliver den bedste version af sig selv. Derfor kan vi ikke blive ved med at skære ned år for år. Jeg vil stoppe de årlige sparekrav. Men jeg kan ikke love, at vi tilbagefører de penge, der er opkrævet som følge af omprioriteringsbidraget,” svarede Mette Frederiksen.

Hun blev af en anden VIA-studerende konfronteret med, at Socialdemokratiet var været med til at indføre uddannelsesloftet, så eksempeltvist en pædagoguddannet ikke har mulighed for at skifte bane og uddanne sig til lærer – før syv år efter dimission fra første uddannelse.

”Uddannelsesloftet er et område, hvor jeg ærligt må indrømme, at vi tog fejl. Uddannelsesloftet har haft nogle uforudsete konsekvenser med blandt andet udbredt angst blandt unge for at vælge den forkerte uddannelse. Derfor vil jeg gerne fjerne uddannelsesloftet igen,” lød det fra Mette Frederiksen.

Praktikperioder giver nødvendig læring

Den socialdemokratiske statsministerkandidat understregede, at hun er ’kisteglad’ for de uddannelser til blandt andet lærer, pædagog og sygeplejerske, som flere af de fremmødte læser på, og for den forskel de velfærdsuddannede gør for samfundet.

Mette Frederiksen påpegede tillige, at hun mener, en del uddannelser er blevet for akademiserede.

”Jeg synes, det er utrolig vigtigt med de praktikperioder, jeres uddannelser indeholder – ligesom det er vigtigt at have fokus på uddannelser, der fører til job. Jeg mener ikke, man kan læse sig til at blive for eksempel en god lærer, pædagog eller sygeplejerske. De sygeplejestuderende skal opleve patienter, og lærerstuderende skal prøve kræfter med skoler og elever,” betonede Mette Frederiksen.

Spørgsmål om løn og normeringer

Flere af de fremmødte studerende ville gerne vide, om den socialdemokratiske formand vil kæmpe for bedre løn til de velfærdsuddannede og for minimumsnormeringer i daginstitutioner.

”Jeg er oprigtig bekymret for, at vi er ved at skabe dårlige velfærdsløsninger med for eksempel for lidt tid til børn i daginstitutioner og til patienter på sygehuse - og samtidig et for dårligt og stressplaget arbejdsmiljø for de fagprofessionelle. Og jeg finder det indiskutabelt, at vi blandt andet skal have uddannet flere pædagoger og sygeplejersker. Jeg kan også sagtens se behov for gode lønninger til de velfærdsuddannede og ligeløn. Men vi kommer ikke til at blande os i lønforhold eller beslutninger, der ligger decentralt,” fastslog Mette Frederiksen.

Én af de studerende, der stillede spørgsmål til Mette Frederiksen, var Sebastian Kongskov Larsen, der går på sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Han roste efterfølgende arrangementet.

”Det fungerede rigtigt godt med en seance, hvor man var i direkte dialog og kunne få svar på spørgsmål fra en toppolitiker,” siger Sebastian Kongskov Larsen.

Tilbud fra psykomotorikstuderende

Efter en stribe spørgsmål og 45 minutters debat stillede Mette Frederiksen op til fotografering med mange af de fremmødte VIA-studerende.

Den socialdemokratiske statsministerkandidat blev desuden passet op af Camilla Sillesen, der læser til psykomotorisk terapeut hos VIA i Randers og gav den socialdemokratiske formand et papir med hjem med tilbud om tre workshops.

”Sammen med en medstuderende tilbyder jeg Mette Frederiksen tre workshops à tre timer. Èn workshop, hvor man kan lære at få en god nattesøvn og blive udhvilet til travle arbejdsdage. Én workshop med fif til at blive ladet op i kroppen og mentalt efter travlhed. Og én workshop med fokus på at bruge stemmen rigtigt,” forklarer Camilla Sillesen.

Mette Frederiksen takkede for tilbuddet, som hun lovede at se nærmere på. I den forbindelse understregede den socialdemokratiske formand, at hun finder det vigtigt at tænke både det fysiske og psykiske ind som en helhed, sådan som man gør på psykomotorikuddannelsen.

Samme tilbud om tre workshops, som Mette Frederiksen fik, har Camilla Sillesen og en medstuderende sendt til statsminister Lars Løkke Rasmussen i kølvandet på, at Løkke besøgte Campus Randers den 28. marts for at drøfte fremtidens sundhedsvæsen med VIA-studerende.

Prorektor, ledere og næstformand tog imod

Ved arrangementet på Campus Randers blev Mette Frederiksen modtaget af VIAs prorektor Louise Gade, næstformanden i VIAs bestyrelse Jørgen Nørby, samt de to lokale uddannelsesledere Helle Brok og Pia Moldt.

I sin velkomsttale fremhævede Louise Gade, at VIA er stolt over politikeres interesse for at komme på besøg og sætte sig ind i dagligdagen på uddannelserne. Og hun glædede sig over, at VIA-studerende får mulighed for dialog og bliver direkte inddraget i demokratiet. Louise Gade var også ordstyrer under debatten.

Sammen med Mette Frederiksen deltog også Randers’ socialdemokratiske borgmester, Torben Hansen, og det socialdemokratiske folketingsmedlem Malthe Larsen under besøget på Campus Randers – dog uden at deltage i debatten.