Ny efteruddannelse skal hjælpe Danmark til at blive det nye Hollywood

Animationsfilm
Efteruddannelsen med titlen ’Animation Film Producer’ gør brug af den viden, VIA University College har inden for uddannelse i animation, ledelse, projekt- og økonomistyring.
I 2020 går en spritny efteruddannelse til producer af animationsfilm i luften på The Animation Workshop ved VIA University College i Viborg. Forløbet er målrettet producertalenter i hele Norden og er udviklet, fordi branchen efterspørger animationsproducere.

De kreative erhverv tegner sig for en dansk eksport på mere end 90 milliarder kroner årligt – og en eksportvækst, der overstiger andre erhverv. Der er derfor potentiale for at skabe endnu flere investeringer og arbejdspladser inden for de brancher, der arbejder med nye digitale teknologier til blandt andet at producere film, spil, musik og design.

For netop at bidrage til, at flere får de rette kompetencer til at booste udviklingen inden for de kreative erhverv har professionshøjskolen VIA University College udviklet en ny efteruddannelse. Den er målrettet ansatte inden for animationsfeltet i hele Norden, som arbejder med animationsfilm, spil eller andre former for nye digitale medier og teknologier.

Efteruddannelsen med titlen ’Animation Film Producer’ gør brug af den viden, VIA University College har inden for uddannelse i animation, ledelse, projekt- og økonomistyring. Dermed vil forløbet klæde deltagerne på med de kompetencer, som animationsbranchen efterspørger.

Branchen hilser nyt initiativ meget velkomment

Én af de animationsvirksomheder, der ser frem til den nye efteruddannelse, er Monkey Tennis i København

”En produceruddannelse inden for animation er noget, vi har efterspurgt længe. Der mangler producere, hvis branchen fortsat skal vækste i Danmark. Vi uddanner herhjemme masser af kunstnerisk talent, men der er ikke nok producere til at realisere alle deres fantastiske idéer,” lyder det fra Mikkel Okholm, der er medindehaver af Monkey Tennis.

Han fortæller, at Monkey Tennis har måttet hente en producer i Tyskland, fordi de ’ikke hænger på træerne’.

Også direktør Bo Juhl Nielsen fra den københavnske animationsvirksomhed Sun Creature betegner den nye efteruddannelse til animationsproducer som et vigtigt initiativ.

”Jeg ser frem til at kunne tilbyde mine kolleger det nye uddannelsesforløb. Dansk animationsindustri – hvad enten det er med nationale eller internationale ambitioner – har brug for et løft på producerfronten. Derfor er jeg taknemmelig over det nye, vigtige initiativ,” siger Bo Juhl Nielsen.

Topundervisere fra animationsbranchen

Den nye efteruddannelse til animationsproducer går i luften fra foråret 2020 og taler direkte ind i den vækstplan for de kreative erhverv, som er vedtaget fra politisk hold. Vækstplanen udmønter 62,5 millioner kroner fra finanslovsaftalen for 2019 til at skabe yderligere vækst i de kreative erhverv, så de kommer til at sætte et endnu tydeligere aftryk på samfundsøkonomien.

Undervisningen på efteruddannelsen ’Animation Film Producer’ vil foregå på engelsk, da den kreative branche er international. Og der vil være undervisere fra både VIA og animationsbranchen.

Én af underviserne vil være Therese Sachse, der i 20 år har arbejdet med internationale animationsproduktioner. Hun har været Line Producer på fire LEGO Star Wars-film og flere andre animationsfilm. Desuden har Therese Sachse haft ansvar som Production Manager for en række tv-serier baseret på animation – eksempelvist Jungledyret, H.C. Andersens eventyr og Troll Tales.

Tre moduler med afsluttende eksamen

Uddannelsesdekan Susanne Søndergaard Hansen, der har ansvar for VIAs kompetenceudvikling inden for ledelse og vækst, forklarer, at efteruddannelsen ’Animation Film Producer’ giver deltagerne kompetencer til at planlægge, styre ressourcer og økonomi, finde de rigtige projektdeltagere, bedrive projektledelse, arbejde i team, kommunikere og håndtere konflikter.

Uddannelsesforløbet bygger på tre moduler på diplomuddannelsen i ledelse, som VIA University College i forvejen udbyder.

”Konkret består kurset af fem seminarer, som kommer til at foregå hos The Animation Workshop i Viborg, og som hver er af to til tre dages varighed. Der bliver i forløbet arbejdet med en gennemgående case, og uddannelsen afsluttes med eksamen, så deltagerne får papir på deres kompetencer,” fortæller Susanne Søndergaard Hansen.

Forløb matcher vækstplan og efterspørgsel

René Foli, der er uddannelsesdekan for storytelling-, design- og business uddannelserne hos VIA, understreger, at VIA har taget initiativ til efteruddannelsen ’Animation Film Producer’ for at understøtte den politiske vækstplan for de kreative erhverv og imødekomme branchens efterspørgsel.

”Den nye efteruddannelse til animationsproducer skal hjælpe de kreative erhverv i Danmark til at nå nye højder. I uddannelsesforløbet kommer de studerende til at arbejde meget praksisorienteret. Og de får grundig viden om emner, der er relevante i en producers arbejde med at koordinere produktionen af film i forhold til blandt andet budget, kreativ arbejdskraft og teamledelse,” forklarer René Foli.

Der er ansøgningsfrist til uddannelsesforløbet den 31. januar 2020.

Analyse dokumenterer mangel på producere

Vision Denmark, der er en landsdækkende erhvervsalliance, som samler den visuelle digitale industri – spil, film, tv, animation og XR – ser ligesom de enkelte virksomheder i brancherne stort behov for den nye efteruddannelse ’Animation Film Producer’.

Dét fremhæver Thomas Gammeltoft, der er direktør for Vision Denmark, og som for nylig har skrevet et indlæg i dagbladet Børsen med titlen ’Danmark kan blive det nye Hollywood’.

Han peger på, at Vision Denmark har gennemført en brancheanalyse, som dokumenterer, at producere er på listen over fagprofiler, der er mangel på inden for de kreative erhverv. 

”For at skabe yderligere vækst og udvikling i de kreative erhverv er det alfa og omega, at der er medarbejdere med de rette kvalifikationer. Det er ikke nok ’bare’ at være kreativ. At være animationsproducer og arbejde med de nye visuelle digitale teknologier kræver kompetencer på nøjagtig samme måde, som det er nødvendigt med den rette viden for at være ingeniør, kirurg eller virksomhedsleder,” pointerer Thomas Gammeltoft og fortsætter:

”Hvis vi til gengæld får uddannet medarbejdere med de rette kompetencer, er jeg helt overbevist om, at vi i Danmark kan blive endnu mere kendte internationalt for alt dét, der bliver produceret i vores kreative erhverv. Der er mulighed for masser af nye arbejdspladser og eksportindtægter, og dét bidrager VIAs nye efteruddannelse til animationsproducer i høj grad til”.

Yderligere oplysninger fås hos:

René Foli, uddannelsesdekan for de kreative uddannelser og business uddannelserne hos VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 14 47.
E-mail: rfo@via.dk

Susanne Søndergaard Hansen, uddannelsesdekan for kompetenceudviklingen inden for ledelse og vækst hos VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 18 77.
E-mail: suha@via.dk