Ny efteruddannelse til landmænd er skudt i gang

De nye landmænd tester ny robotteknologi
Pressen var til stede, da landmændene på den nye efteruddannelse testede en nyudviklet førerløs traktor. 
Miljø- og fødevareministeren kom forbi, da der var første skoledag på en spritny efteruddannelse for innovative landmænd, som VIA har været med til at udvikle. Første hold er fuldtegnet med 24 landmænd fra det meste af landet.

Tirsdag den 22. januar sad 24 landmand fra det meste af landet på skolebænken. Det skete, da et nyt uddannelsesprogram for innovative landmænd havde første skoledag. 

Efteruddannelsen er udviklet i fællesskab af VIA University College og videncentret Seges under Landbrug & Fødevarer med stor opbakning fra Miljø- og Fødevareministeriet.  Det såkaldte talentprogram fik i forbindelse med startskuddet omtale på blandt andet TV2 Østjylland – indslaget om den nye efteruddannelse for landmænd kommer 4,24 minutter inde i nyhedsudsendelsen. 

Første internatkursus på den spritnye efteruddannelse foregik på Møllerup Gods på Djursland. Her bestod undervisningen af en række praksisrettede oplæg, der blandt andet kom ind på fremtidens dyrkningsmetoder, klimahensyn, teknologiske muligheder og forretningsmodeller med relevans for moderne landbrug.

Desuden kiggede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen forbi, da landmændene forlod undervisningslokalet for udendørs at afprøve en nyudviklet førerløs traktor med indbygget kamera og registrering af data.

Ros fra minister til landmænd

”Det nye uddannelsesprogram kan være med til at indfri målet om at gøre flere unge mennesker interesseret i landbrugserhvervet, og det er der brug for. Desuden er det vigtigt, at landmændene får indblik i blandt den nye teknologi, som melder sig på banen, og som er noget, der kan give Danmark nogle fordele inden for landbruget,” sagde Jakob Ellemann-Jensen under besøget på Møllerup Gods. 

Miljø- og fødevareministeren takkede under besøget landmændene for at prioritere at efteruddanne sig og dermed blive klædt på med optimale, fremtidsrettede kompetencer. 

Første hold på efteruddannelsen løber fra januar til oktober 2019. Der er tale om et diplommodul med 10 undervisningsdage, som afsluttes med eksamen. 

Særligt fokus på præcisionslandbrug

Uddannelsesprogrammet for innovative landmænd har som overordnet mål at udvikle landmænds lederevner og styrke landmændenes kendskab til nye teknologier, bedre dataanvendelse og forretningsudvikling, så de kommer til at stå endnu stærkere i den globale konkurrence, der præger fødevareproduktionen.

Louise Gade, der er prorektor ved VIA University College med overordnet ansvar for alle VIAs professionsbacheloruddannelser og efteruddannelsesaktiviteter, har været med til at skræddersy uddannelsesprogrammet for innovative landmænd. 

”Omdrejningspunktet for uddannelsesforløbet er især præcisionslandbrug, hvor den teknologiske udvikling giver nye muligheder for både at øge indtjeningen og mindske miljøpåvirkningen. Nye præcisionsteknologier med droner, sensorer og robotter kan blandt andet medvirke til, at gødning og pesticider doseres mere målrettet og dermed imødekomme efterspørgslen hos forbrugere verden over på fødevarer, der er produceret med omtanke for natur, miljø og klima, og hvor kvaliteten stadig er i top,” fortæller Louise Gade, der selv er landmandsdatter og kender branchen indgående.

Hun pointerer, at dansk landbrug i forvejen er i en international førerposition i forhold til blandt andet produktionsmetoder, dyrevelfærd og miljøhensyn, men at det er vigtigt at blive rustet med nye kompetencer for at være opdateret.

To kvindelige landmænd på første hold

Kristina Skeldal, der driver et stort landbrug i Brædstrup i Østjylland, er den ene af de to kvinder på første hold på den nye efteruddannelse.

Hun har forvejen en universitetsuddannelse, men er glad for nu at blive efteruddannet. 

”Jeg synes, det er rigtig spændende at vi etablerede landmænd får ny viden, så vi kan blive ved med at kompetenceudvikle os i takt med, at vores virksomheder vokser. Vi får gennem det nye uddannelsesprogram eksempeltvist nogle værktøjer til at gøre det nemmere at bruge teknologien i hverdagen og være langt fremme i udviklingen og i forhold til at skabe nogle rigtig gode resultater,” siger Kristina Skeldal.

Lærerige videndeling med kolleger

Både Kristina Skeldal og Jonas Würtz Midtgaard, der tillige deltager på den nye efteruddannelse for innovative landmænd, påpeger, at det er en stor styrke at være på efteruddannelse sammen med andre landmænd.

”Vi får en masse vigtigt fagligt input fra underviserne. Men det er også rigtig godt, at vi kolleger på efteruddannelsen kan videndele med hinanden og udveksle erfaringer fra dagligdagen,” lyder det fra Jonas Würtz Midtgaard, der har en stor griseproduktion i Østbirk mellem Skanderborg og Horsens.

Jonas Würtz Midtgaard fremhævede efter første dag på den nye efteruddannelse, at rammerne for kompetenceudviklingsprogrammet er rigtigt gode, og at uddannelsen var kommet godt fra land med undervisning, der er direkte målrettet praksis.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Louise Gade
Prorektor, VIA University College
T: 87 55 19 99
E: loug@via.dk

Kristina Skeldal
Landmand, Skeldal Farms i Brædstrup
T: 22 15 01 40

Jonas Würtz Midtgaard
Landmand, Go’ Gris i Østbirk
T: 40 84 05 10