Ny uddannelse til brøndborer åbner på VIA

Kursister fra Broendboreruddannelsen
Kursister fra brøndboreruddannelsen på borearbejde. Foto: Jette Sørensen
Fra januar 2020 bliver man uddannet til brøndborer på VIA University College i Horsens. Uddannelsen, der er den eneste af sin slags i landet, er forankret ved VIAs Ingeniøruddannelser og foregår i tæt dialog med branchen. 

VIA University College har fået udbudsretten til uddannelsen som brøndborer, og fremover er den forankret ved VIAs Ingeniøruddannelser i fagmiljøet inden for jord, grundvand og grundvandsbeskyttelse. Et felt VIA er blandt de førende indenfor i Danmark. 

Vigtig for Danmarks drikkevand

Uddannelsens koordinator Jette Sørensen er geolog og har en lang karriere bag sig inden for området, og hun glæder sig over nyheden. 

”Brøndboreruddannelsen er bare så utrolig vigtig, for det handler dybest set om beskyttelse af Danmarks miljø og grundvand i forbindelse med boreopgaver på land”, siger Jette Sørensen.

Formand for foreningen af danske brøndborere Christian Christiansen er også enig i, at netop fokus på vores fælles grundvand gør uddannelsen enormt vigtig. 

”Det er svært at kontrollere, hvad der foregår under overfladen, når der bores. Derfor er det også ekstra vigtigt, at vi har folk, der udfordrer opgaven i markedet, og som er bevidste om, det store ansvar de har som brøndborere”, siger Christian Christansen. 

Forankret ved VIAs Ingeniøruddannelser

Uddannelsen er dog hverken ny for koordinator Jette Sørensen eller for VIA. De sidste tre kursusforløb, af brøndboreruddannelsen, har nemlig været gennemført på VIA for Aarhus Tech. Efter Aarhus Tech i år har valgt ikke at genansøge om udbuddet af uddannelsen, har VIA i foråret søgt Byggeriets Uddannelser om udbuddet med kursusstart i januar 2020.

”I VIA har vi i mange år arbejdet tæt sammen med branchen, og der har været stor opbakning til at få uddannelsen forankret ved VIA. Den kommer til at drage stor fordel af det faglige miljø, der allerede er på VIA med uddannelser som klima- og forsyningsingeniør, maskiningeniør og kort- og landmålingstekniker”, forklarer Jette Sørensen.

VIA er en rigtig god placering for uddannelsen

Uddannelsen så oprindeligt dagens lys i 2001 i forbindelse med, at Miljøstyrelsen krævede uddannelse af ledere og medarbejdere, der udfører, vedligeholder eller sløjfer boringer på land.  

Christian Christiansen er godt tilfreds med, at uddannelsen nu lander ved VIA University College. 

”Det er utrolig godt, at uddannelsen er landet ved VIA. Her er engagerede undervisere og gode faciliteter, og så er uddannelsen forankret i et kompetent fagmiljø, der sikrer en god kontinuitet”, siger Christian Christiansen.

Tæt samarbejde med branchen

Foreningen af danske brøndborere lægger ifølge Christian Christiansen også vægt på, at det er vigtigt med et godt samarbejde, så der fremadrettet kan udvikles en endnu mere præcis og effektiv uddannelse. For han lægger ikke skjul på, at de i foreningen gerne ser, at ambitionsniveauet hæves, så det på sigt kunne blive en erhvervsuddannelse på lige fod med fx tømrer. 

”Man kommer ind i et fag, hvor det ikke kun er et arbejde for folk. Der er virkelig mange, som brænder for området. Og gerne vil lave et godt stykke arbejde, og der er uddannelse jo rigtig vigtig”, siger Christian Christiansen, der også understreger at brøndboring er en branche med et stort fokus på høj faglighed, og det er derfor samarbejdet mellem branchen og uddannelsen er vigtig. 

Kontakt: 

Uddannelseskoordinator for brøndboreruddannelsen
Jette Sørensen
Tlf. 8755 4285
Mail: jets@via.dk

Formand for Foreningen af danske brøndborere
Christian Christiansen
Tlf. 9753 5222
Mail: cc@pcdrill.dk

Kommunikationskoordinator ved VIAs Ingeniøruddannelser
Sarah Gram
Tlf. 8755 1406
Mail: sarg@via.dk

 

Fakta om AMU uddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

Arbejdsmarkedsuddannelser er især rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kurser, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passe sammen med et arbejde.

Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsuddannelserne.

Man får et uddannelsesbevis for hvert kursus, man gennemfører.

Kilde: Uddannelsesguiden