Nyt center skal få flere børn ud i naturen

VIA er en del af det nye Center for Børn og Natur, der skal få flere børn ud i naturen. Foto: Maryanne Lister
Danske børn er i naturunderskud. Et nyt center, som VIA University College er en del af, skal få flere børn ud i naturen – bl.a. igennem en naturaktivitetskanon. Nordea-fonden støtter det nye Center for Børn og Natur med 18 millioner kroner.  

Natur har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, indlæring og motorik. Det viser forskning. Alligevel peger flere undersøgelser på, at danske børn er betydelig mindre i naturen end deres forældre, og at de derfor går glip af oplagte muligheder for sundere krop og sind – også ind i voksenlivet.

Et nyt Center for Børn og Natur, med VIA University College som partner, skal være med til at vende udviklingen. VIA skal bl.a. stå i spidsen for en kortlægning af danske dagtilbuds brug af naturen. 'Kom med ud i dag', som projektet hedder, indeholder efterfølgende en massiv formidling- og kampagneindsats. 

Et andet af centrets projekter, som Friluftsrådet står bag, er at udvikle en naturaktivitetskanon, hvor foreninger, skoler, dagtilbud og familier skal være med til at udvælge, hvilke naturaktiviteter der er afgørende for det gode børneliv. 

 

Udeliv spiller stor rolle i folkeskoler og daginstitutioner

Både i folkeskolen og i de nye læreplaner for daginstitutioner spiller udeliv en stor rolle. Derfor glæder det lektor på Danmarks største professionshøjskole, Niels Ejbye-Ernst, at der nu oprettes et videncenter på tværs af universiteter og professionshøjskoler.

Han ser frem til samarbejdet mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og de organisationer, der er stærke inden for naturformidling, såsom Friluftsrådet.
 
”Danmark har i forvejen et af de stærkeste forskningsmiljøer i outdoor, eller naturpædagogik, i Europa. Med det nye center kan vi støtte børns leg og læring i naturen ved, at mest mulig viden og praksiskendskab kommer i spil i fremtidige indsatser – både i uddannelsen af fremtidens pædagoger og lærere og ude i skoler og institutioner,” siger Niels Ejbye-Ernst, der er VIAs forskningsleder i centret.

 

Kæmpe potentiale

Søren Præstholm fra Københavns Universitet er centrets overordnede leder. Han siger:
 
”Vi ved, at det at børn oplever og erfarer naturen har et kæmpe potentiale. Vi bliver simpelthen klogere og sundere af at være i naturen. Vi ved også, at vil vi sikre vores naturværdier, skal fremtidens generationer have fokus på og bevidsthed om de værdier, naturen repræsenterer”.

 

Børnene skal selv være med

Center for Børn og Natur skal bl.a. undersøge forskelle i børns brug af naturen på tværs af alder og baggrund, samt hvilken rolle institutioner, skoler, fritidstilbud, venner, familie, digitale medier mv. spiller for, hvordan og hvor meget børn kommer i naturen.
 
Nordea-fonden, som støtter Center for Børn og Natur med 18 millioner kroner, ønsker at medvirke til, at danske børn kommer mere ud i naturen. 
”Centret samler nu stærke samarbejdspartnere for at udvikle redskaber og dele viden, så bl.a. pædagoger og lærere kan understøtte gode naturvaner fra barnsben,” siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden.
 
Ud over Københavns Universitet og VIA University College er Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt Friluftsrådet partnere i centret.
 
Torbjørn Eriksen, vicedirektør i Friluftsrådet ser en unik mulighed for at kombinere forskning og praksis: ”Friluftsrådets netværk til omkring hundrede organisationer og deres medlemmer sikrer, at centrets udvikling, afprøvning og forskning bredes ud til danskerne med inspiration og konkrete tilbud om oplevelser i naturen”.
 
Se mere på centrets hjemmeside: https://centerforboernognatur.dk/

For yderligere information, kontakt:

Niels Ejbye-Ernst, forskningsleder, lektor, ph.d., VIA University College
T: 21 20 32 36

Søren Præstholm, leder af Center for Børn og Natur, Københavns Universitet:
T: 23 80 78 04
E: spr@ign.ku.dk 

Henrik Lehmann Andersen, direktør, Nordea-fonden
T. 40 70 37 80
E: hla@nordeafonden.dk 

Torbjørn Eriksen, vicedirektør, Friluftsrådet
T. 21 94 16 66
E: toe@friluftsraadet.dk 

Daginstitutioner i Region Midtjylland, der har fokus på natur (er ikke tilknyttet forskningscenteret):

Fussingø Naturbørnehave, pædagog Kristoffer Larsen
T: 20 78 00 46 og

Ajstrup Naturbørnehave, pædagogisk leder Danny Svendsen
T: 41 85 82 00