Trygfonden støtter forskning i udsatte børn

Lene Mosegaard
Forsknings- og udviklingsleder ved VIA Samfund & Socialt arbejde Lene Mosegaard. Foto: Pressefoto 
TrygFonden har netop bevilget 7 mio. kroner til et projekt, hvor forskere fra VIA University College og TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet skal udvikle et redskab, der kan hjælpe kommunerne med at vurdere underretninger om omsorgssvigt af børn. Projektet hedder Beslutningsstøtte ved underretninger.

Udsatte og omsorgssvigtede børn har de seneste år fået stor offentlig og politisk bevågenhed, bl.a. på grund af de meget alvorlige børnesager fra Tønder og Brønderslev, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved kommunernes håndtering af underretninger om børnenes mistrivsel.

Forskere fra VIA Samfund & Socialt Arbejde og TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet vil sammen udvikle og afprøve et redskab, der kan støtte sagsbehandlere, når de skal vurdere underretninger om mistanker om mistrivsel: Har dette barn brug for, at kommunen griber ind?

”Kommunerne modtager årligt ca. 100.000 underretninger om mistanke om mistrivsel hos børn. Det kan være vanskeligt at vurderede alvorligheden af disse underretninger, så i dette projekt vil vi udvikle et redskab, der kan støtte de kommunale sagsbehandleres vurdering af underretningerne ved hurtigt at samle supplerende relevante information om fx skolefravær eller søskendes lignende udfordringer. Ambitionen er at anvende eksisterende oplysninger i det kommunale system til at støtte sagsbehandlerne med at træffe en vanskelig beslutning, som i sidste ende kan føre til, at færre børn bliver svigtet under sagsbehandlingen, og at de børn og unge, der har brug for hjælp, også får den,” siger Lene Mosegaard Søbjerg, forskningsleder ved VIA Samfund & Socialt Arbejde og projektleder på projektet.

Kan frigive af arbejdstimer

Det stigende antal underretninger om mistrivsel hos børn skyldes blandt andet den øgede bevågenhed i befolkningen og hos professionelle. Desuden er kravene til kommunerne øget med overgrebspakken, som Folketinget vedtog i 2014, og som bl.a. betyder, at underretninger skal vurderes indenfor 24 timer.

”Vores idé er at udvikle et statistisk værktøj, der sammenholder eksisterende data om et barn og dets vilkår, som sagsbehandlerne kan bruge som supplement til deres øvrige socialfaglige redskaber. Målet er at kvalificere de faglige vurderinger af, hvornår en underretning skal føre til handling,” siger forskningslederen.

Håbet er, at det nye redskab kan mindske risikoen for, at en underretning fejlvurderes, og at det kan nedbringe sagsbehandlingstiden. Den sparede sagsbehandlingstid kan i stedet bruges direkte på støtte til udsatte børn. 

Hjørring og Silkeborg deltager

For at teste redskabet og sikre, at det indeholder de elementer, som kommunerne har brug for, deltager Hjørring og Silkeborg kommuner i projektet. De to kommuner ser frem til at deltage.

”Vi er meget interesserede i at styrke sagsbehandlernes arbejde med at vurdere underretninger på børn. Det bliver interessant at se, om man kan lave et statistisk værktøj, der tager højde for de store variationer, der er i de underretninger, vi får. De kommer jo både fra skoler, politi, sundhedsvæsen, familie og barnets netværk. Og bekymringerne dækker alt fra omsorgssvigt, kriminalitet, psykisk sygdom hos forældrene osv.,” siger Børne- og Familiechef Anette Stevn Jensen fra Hjørring Kommune.

”Her i Silkeborg ser vi frem til at kunne bidrage til en evt. kvalificering af de vurderinger, der foretages ved modtagelse af en underretning. Vi glæder os til at deltage i en undersøgelse af, om et statistisk redskab kan supplere den viden og de erfaringer, der allerede foreligger i kommunerne. Det vil kunne medvirke til at bevidstgøre beslutningsprocesserne omkring vurderinger af underretningerne, hvilket i sidste ende vil komme børnene til gode,” siger Solvejg Lund, leder for Myndighed, Familie og Børnehandicap i Silkeborg Kommune.

Projektet løber i 2017-2018 og har et budget på 7 mio. kroner. Analysechef Merete Konnerup fra TrygFonden siger:

”TrygFonden arbejder for at kvalificere den indsats, det danske samfund yder over for udsatte børn og unge. Der har været tunge og hjerteskærende børnesager i medierne, der efterfølgende har givet anledning til kommunal og professionel selvransagelse. Den offentlige debat har øget de almindelige borgeres agtpågivenhed. Det øgede antal underretninger og lovens krav om beslutning indenfor 24 timer har placeret sagsbehandlerne i en vanskelig situation. Det er deres opgave under tidspres at vurdere hvilke underretninger, som kommunen skal ind i og hvilke ikke. Sagsbehandleren må ikke overse børn, der virkelig har brug for at blive en børnesag. Det er også sagsbehandlerens ansvar ikke at stigmatisere børn og forældre som følge af en grundløs underretning, der er resultatet af misforståelser eller måske direkte ond vilje. Det er en uhyre vanskelig knivsæg at balancere på.”

 

For yderligere information, kontakt:

Anne Marie Anker Villumsen, forskningsleder, docent
VIA Socialrådgiveruddannelsen
VIA University College
T: +45 87 55 33 08
E: amv@via.dk

Ditte Ehrenreich, Projektchef
TrygFonden
T: +45 45 26 08 24
E: de@trygfonden.dk