Populære uddannelser på Campus Silkeborg

Silkeborg
Sygeplejerske- og pædagoguddannelsen er fyldt op på Campus Silkeborg.                             Foto: Arkiv
Både sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og pædagoguddannelsen i Ikast melder om fuldt hus med nye studerende, der skal begynder til september.

Campus Silkeborg er fortsat populær for unge, der skal studere.

To ud af de tre uddannelser, der hører til Campus Silkeborg, er allerede fyldt helt op med nye studerende. I alt 142 ansøgere har 28. juli fået tilbudt en studieplads på campussen, der organisatorisk omfatter sygeplejerske- og læreruddannelsen i Silkeborg samt pædagoguddannelsen i Ikast.

Sygeplejersker og pædagoger er populære

Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg kan melde om fuldt hus, da alle 90 pladser er blevet besat. I alt havde uddannelsen modtaget 137 1. prioritetsansøgninger, dvs. dem der specifikt havde ansøgt om at starte i Silkeborg. Sammenlignet med sidste år er det en stigning på 27 ansøgninger.

Også pædagoguddannelsen i Ikast kan ligesom de foregående år melde om fuldt optag, hvor alle 118 pladser er besat. Tilmed modtog uddannelsen 25 flere 1. prioritetsansøgninger end tilfældet var i fjor.

Rektor på VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over de positive tal for de to uddannelser.

”Der er afgørende, at vi kan imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer. Når vi uddanner kvalificeret arbejdskraft, bidrager vi jo til at skabe vækst i erhvervslivet og til at udvikle den offentlige sektor innovativt.”

Fortsat ledige pladser

På læreruddannelsen i Silkeborg er 124 ud af de 235 studiepladser blevet besat, hvilket betyder, at der fortsat er ledige pladser forud for studiestart i september. Antallet af optagne er dog steget en smule fra sidste år, hvor uddannelsen optog 117 nye studerende.

VIA har traditionelt et efteroptag frem til studiestart på et par hundrede studerende, og der ventes også flere ansøgninger i løbet af de næste uger til VIA Læreruddannelsen i Silkeborg.

Også på de andre VIA-uddannelser er der ledige pladser. Det gælder blandt andet på læreruddannelsen i Nørre Nissum og Skive, på VIAs ingeniøruddanner og på den netbaserede uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration.

Liste over ledige studiepladser på hjemmeside

På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over de ledige studiepladser, VIA har i forskellige byer i Region Midtjylland.

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, kan det anbefales at være hurtig på aftrækkeren. VIAs studievejledere sidder klar til at behandle de ekstra ansøgninger. Og erfaringen er, at man sagtens kan blive tilfreds med en uddannelse, der ikke i første omgang var drømmestudiet.

For at hjælpe de unge til at blive afklarede omkring studievalg har VIA etableret bloggen dinstudievej.dk.

Ifølge en opgørelse fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er VIAs optag i år samlet set faldet godt fire procent i forhold til sidste år. Og hvis man korrigerer for, at 86 uddannelsespladser i Thisted i 2016 overgik fra VIA til University College Nordjylland, er optaget faldet 2,4 procent.

Se oversigt over ledige studiepladser på via.dk/ledigepladser

 

Pressekontakt for yderligere information:

Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College
T: +45 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Jacob Bøgen Clausen, kommunikationsmedarbejder i VIA
T: +45 87 55 14 65
E: jbcl@via.dk

 

Fakta om VIA University College

  • VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende på 42 forskellige professionsbacheloruddannelser. 
  • VIA uddanner bl.a. til ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. 
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem bl.a. kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. Der er årligt ca. 20.000 på efter- og videreuddannelse hos VIA.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA har 2.100 medarbejdere.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk