Populært at læse på VIA i Randers

Billede af studerende til forelæsning.
Campus Randers fastholder et højt niveau af kvote 2-ansøgere. Foto: Arkiv
1.041. Så mange ansøgninger havde VIAs uddannelser i Randers modtaget, da fristen for at søge gennem kvote 2 udløb i dag kl. 12.00. Det er en fastholdelse af det høje niveau fra sidste år. 

Samlet set har VIA University College i år modtaget i alt 13.915 kvote 2-ansøgninger til sine over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland, hvilket er et lille fald på 4,5 procent i forhold til sidste år.

I Randers har VIA fået 1.041 ansøgninger i kvote 2, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år, hvor 1.038 ansøgninger var sendt i retning af Campus Randers.

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over kvote 2-tallene, der nu for tiende år i træk viser en stor søgning til blandt andet uddannelserne til lærer, ingeniør, bygningskonstruktør, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske hos VIA.

Understøtter vækst og velfærd i samfundet

”I VIA er vi meget optagede af at understøtte væksten i det private erhvervsliv og at fastholde en høj velfærd i Danmark gennem veluddannet arbejdskraft, så det er vigtigt, at der er stor interesse for både de offentligt- og privatrettede uddannelser,” påpeger Harald Mikkelsen.

Han mener, at den store søgning til VIA vidner om, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet.

”Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære – samtidig med at de gør meget ud af at klæde de studerende på med den seneste forskningsviden, med dannelse og med et innovativt mindset til ’at tænke ud af boksen’,” påpeger Harald Mikkelsen.

Flere vil være psykomotorisk terapeut

Sygeplejerske-, pædagog- og psykomotorikuddannelsen på Campus Randers har tilsammen modtaget 1.041 ansøgninger i kvote 2. Af dem har 339 i år søgt Randers som deres førsteprioritet.

Alle tre uddannelser er dimensionerede fra politisk hold, hvilket betyder, at der er loft over, hvor mange studiepladser VIA må oprette.

I år har psykomotorikuddannelsen modtaget 166 ansøgninger, hvilket er en stigning på 12 procent i forhold til sidste år. 98 har valgt Randers som førsteprioritet, hvilket betyder, at uddannelsen har et bredt felt af ansøgere at vælge imellem til sine 49 studiepladser.

Markant flere ansøgere end studiepladser

Psykomotorikuddannelsen optager kun studerende gennem kvote 2, hvor ansøgerne blandt andet skal skrive en motiveret ansøgning og igennem en individuel adgangsgivende samtale for at få fingre i en af de eftertragtede studiepladser.

Sygeplejerskeuddannelsen i Randers har modtaget 441 ansøgninger og pædagoguddannelsen 434 ansøgninger. Det betyder, at søgningen gennem kvote 2 ligger på samme høje niveau som sidste år.

Begge disse uddannelser besætter halvdelen af deres studiepladser med studerende, der søger gennem kvote 1, hvor ansøgningsfristen er den 5. juli klokken 12.00. Derfor kender VIA først de samlede ansøgningstal til sommer.

Ny læreruddannelse i Randers

Som noget nyt har VIA i år oprettet en række uddannelsesstationer forskellige steder i Region Midtjylland, blandt andet i Randers. Det betyder konkret, at studerende kan tage dele af læreruddannelsen og hele praktikken i Randers fra september 2018. VIA kender først de endelige ansøgningstal til uddannelsesstationerne efter sommerferien.

VIA University College har oprettet uddannelsesstationerne på grund af det konstant foranderlige arbejdsmarked og deraf ændrede behov for arbejdskraft. En uddannelsesstation er en underafdeling af en allerede eksisterende uddannelse, der ligger et andet sted. En uddannelsesstation er således med til at imødekomme ændringer på det lokale arbejdsmarked.

VIA matcher regeringens målsætninger

VIAs rektor fremhæver, at professionsbacheloruddannelserne i høj grad matcher de målsætninger for fremtidens videregående uddannelser, som regeringen offentliggjorde i sidste i uge.

Målsætningerne er blandt andet, at de studerendes udbytte af undervisningen skal være højt, at de studerende skal bruge fuld tid på deres uddannelse, og at de studerende under uddannelsen gennem en tæt kobling mellem teori og praksis skal rustes til fremtidens arbejdsmarked.

”Målsætningerne fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er identiske med vores egne. Vi arbejder hele tiden på at højne det faglige niveau, at få de studerende til at øge studieintensiteten og altså bruge en fuld arbejdsuge på studiet samt på at sikre, at de studerendes kompetencer efter endt uddannelse tilfredsstiller arbejdsmarkedets behov. For os er det også afgørende, at så mange af vores dimittender som overhovedet muligt kommer direkte ud i job,” understreger Harald Mikkelsen.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får lørdag den 28. juli besked på VIAs optagelsesportal, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

 

Sådan er søgningen i Randers

Samlet for VIAs uddannelser

Ansøgninger i kvote 2 i alt:

 • 2018: 1.041 ansøgninger
 • 2017: 1.038 ansøgninger

I tillæg til ovenstående tal kommer en række ansøgninger til den helt nye uddannelsesstation i Randers for læreruddannelsen. Det præcise tal kender VIA først efter sommerferien, men forhåndsinteressen har været stor.

Førsteprioritetsansøgninger:

 • 2018: 339 ansøgninger
 • 2017: 336 ansøgninger

VIA Sygeplejerskeuddannelsen:

Ansøgninger i kvote 2 i alt

 • 2018: 441 ansøgninger
 • 2017: 457 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:

 • 2018: 85 ansøgninger
 • 2017: 100 ansøgninger

VIA Pædagoguddannelsen:

Ansøgninger i kvote 2 i alt:

 • 2018: 434 ansøgninger
 • 2017: 433 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:

 • 2018: 156 ansøgninger
 • 2017: 143 ansøgninger

VIA Psykomotorikuddannelsen:

Optager kun i kvote 2.

Ansøgninger i alt:

 • 2018: 166 ansøgninger
 • 2017: 148 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:

 • 2018: 98 ansøgninger
 • 2017: 93 ansøgninger.

 

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfrist gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver ansøgerne alene optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Harald Mikkelsen
Rektor for VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk 

Peter Friese
Prorektor for VIA University College
T: 87 55 10 12
E: pf@via.dk

Lone Vestergaard Andersen
Journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: 87 55 29 68
E: lva@via.dk

Se tal for kvote 2-søgningen til VIAs uddannelser og andet om VIA University College på www.via.dk.