Produktionsingeniørerne præsenterede sig på ErhvervsDagen i Holstebro

Steffen Byrial Madsen, produktionsingeniøruddannelsen til ErhvervsDagen 2019
Steffen Byrial Madsen læser til dagligt på uddannelsen til produktionsingeniør i Holstebro. For Steffen spillede geografien uden tvivl ind, da han skulle vælge uddannelse. Foto: Kasper Leth Hounisen
Mandag 28. oktober blev ErhvervsDagen 2019 afholdt i Musikteateret i Holstebro. Tidligere Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers stod for dagens hovedindlæg, hvor også VIAs produktionsingeniøruddannelse fortalte om uddannelsens muligheder

Kendetegnende for VIAs produktionsingeniøruddannelse er, at dimittenderne fra uddannelsen skal tage de danske produktionsvirksomheder med ind i den 4. industrielle revolution. For produktionsingeniørerne forstår at bygge bro mellem den nyeste teknologi og de danske produktionsvirksomheder.

Fokus på digital og automatiseret produktion

Uddannelsesleder på produktionsingeniøruddannelsen, Torben Hjorth, fortalte i sit oplæg på ErhvervsDagen både om arbejdet med at oprette og fastholde produktionsingeniøruddannelsen på VIA i Holstebro, men også om uddannelsens indhold og hvad de kommende dimittender kan bidrage med i de lokale virksomheder.Produktionsingeniørerne kan, med en uddannelse som fokuserer på digital og automatiseret produktion, bidrage med rigtig meget. De forstår nemlig at implementere de seneste digitale værktøjer i produktionen i en virksomhed fordi de uddannelsen igennem har arbejdet med Augmented Reality/Virtual Reality, Internet of Things, robotproduktion, Big Data og sensorteknologi.

Produktionsingeniørerne får på den måde værktøjerne til at etablere det optimale flow af produkter og informationer igennem en produktionsvirksomhed. Og produktionsingeniørerne kan være med til at gøre en forskel fra første dag, for de har uddannelsen igennem lært, hvordan de skal sætte deres teoretiske redskaber ind i en praktisk kontekst.

Vigtigt med geografi og praksis

Steffen Byrial Madsen er nuværende studerende på VIAs produktionsingeniøruddannelse, på tredje semester. Han boede i Holstebro allerede før han startede på uddannelsen, og han er meget glad for, at han ikke behøvede at flytte til en anden by, for at kunne blive ingeniør:

”Jeg har tre kilometer til VIA, og det er en kæmpe fordel for mig, at jeg ikke behøver at pendle for at tage en uddannelse. Så geografien har bestemt spillet ind, da jeg skulle vælge uddannelse. Men jeg har så også været heldig, at uddannelsens indhold er så spændende og fremsynet, at det passer godt til mine interesser”, siger Steffen Byrial Madsen og fortsætter:

”Allerede på dag to på uddannelsen brugte vi en hel eftermiddag på en stor produktionsvirksomhed, hvor vi så hvordan de arbejdede. På den måde får vi hurtigt en forståelse af, hvordan vi kan bruge det, vi lærer på VIA i en praktisk sammenhæng. Det praksisnære bliver vægtet højt på uddannelsen, og det vil sige, at vi allerede er stærkt rustet, når vi skal ud i vores praktik”.

Steffen Byrial Madsen glæder sig allerede til, at han som nyuddannet skal ud og bruge sine ingeniørkompetencer. Han ser både en mulighed for, at han vil ud og være en ingeniørmæssig blæksprutte, hvor han kan udnytte, at uddannelsen til produktionsingeniør er en generalistuddannelse. Eller at han ender med at fordybe sig i et specifikt fagområde, og i højere grad kommer til at fungere som specialist.