Psyko-hvad-for-noget? Ældreplejen i Aarhus siger ja til ny type studerende

Genrebillede fra plejehjem
”Jeg kommer ikke bare ind til beboeren og gør noget og går igen. Jeg har tid til at lave noget, der har fokus på den ældre og giver livskvalitet," siger Fie Tolstrup, der læser til psykomotorisk terapeut. Foto: Arkiv
Et styrket samarbejde mellem Aarhus Kommune og VIA University College betyder, at en ny type studerende har fundet vej til aarhusianske plejehjem. 

”Jeg kommer ikke bare ind til beboeren og gør noget og går igen. Jeg har tid til at lave noget, der har fokus på den ældre og giver livskvalitet. Alle plejehjem i Danmark bør have en psykomotorisk terapeut ansat.”

Det mener Fie Tolstrup Nielsen, der er 27 år og læser til psykomotorisk terapeut på VIA University College. Hun er som en af de første fra sit studie lige nu i praktik i ældreplejen i Aarhus - på Madsbjerg Plejehjem. Muligheden er opstået, fordi Aarhus Kommunes forvaltning for Sundhed & Omsorg har styrket samarbejdet med VIAs sundhedsfaglige uddannelser, bl.a. om praktikforløb for studerende fra en ikke så kendt uddannelse.

”Vores studerende er super dygtige og kan virkeligt gøre en forskel i kommunerne, fx i forhold til ældre og demente borgere. Problemet er, at meget få ved, hvad psykomotorik er for noget,” siger Helle Brok, der er uddannelsesleder på psykomotorikuddannelsen i VIA. 

Dimittender fra uddannelsen arbejder typisk med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering – herunder med funktionel træning, manuel behandling og træning i kropsbevidsthed.

Borgerne som medspillere 

Annette Risbjerg er klinisk vejleder for sygeplejerskestuderende i Aarhus Kommune og én af dem, der har været med til at introducere ældreplejen i Aarhus for de psykomotorikstuderende. 

”Jeg fandt ud af, at uddannelsen handler om, hvordan man får det bedste frem i borgeren, så han eller hun bliver medspiller i forhold til pleje og omsorg. Fx når det gælder demente borgere, er det jo en vigtig del af plejen,” fortæller Annette Risbjerg.

Handler ikke om medicin og pleje

På Madsbjerg Plejehjem i Aarhus, hvor Annette Risbjerg er vejleder og Fie Tolstrup Nielsen lige nu er i praktik, bidrager sidstnævnte med noget andet end eksempelvis de sygeplejerskestuderende. Det mener både vejlederen og den studerende. 

”Sygeplejerskerne har et naturligt fokus på pleje og medicin. I psykomotorikken gør vi noget andet. Vi kan fx skabe tryghed for borgere med demens,” fortæller Fie Tolstrup Nielsen, der blandt andet har stået for at undervise plejehjemsbeboerne i bevægelse og sang. Hun har endnu ikke har taget stilling til, om hun vil søge arbejde i ældreområdet, når hun er færdiguddannet.

Store perspektiver i samarbejdet

Annette Risbjerg håber, at muligheden i hvert tilfælde i Aarhus Kommune er til stede.

”Nu har vi lavet et forsøg med en ny type praktikanter. Min anbefaling er, at vi udbreder det til flere plejehjem i kommunen, og at flere dermed får indblik i, hvad faget kan – så de studerende også kan finde beskæftigelse i ældreplejen efter endt studie,” siger hun.

Det samme håber Helle Brok, der er uddannelsesleder på psykomotorikuddannelsen i VIA. 

”Ældreområdet er et oplagt sted at bruge den psykomotoriske tilgang, og jeg ser store perspektiver i samarbejdet med Aarhus Kommune. Vi har gode erfaringer fra andre kommuner, hvor vores studerende er i praktik,” siger Helle Brok.

Glad for samarbejdet med Aarhus Kommune

Hun er derfor glad for det styrkede samarbejde med Aarhus Kommune. 

”Den bedste måde at formidle, hvad vores dimittender kan, er jo, at man oplever dem i praksis – enten i praktik eller som kollega. Og jeg er ikke i tvivl om, at der med den demografiske udvikling og omfanget af plejekrævende ældre er behov for det, faget kan,” siger uddannelseslederen. 

VIAs psykomotorikuddannelse ligger i Randers og er en professionsbachelor, lige som sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelsen. De studerende er i praktik i de fleste kommuner i Region Midtjylland.

 

For yderligere information, kontakt:

Helle Brok, uddannelsesleder, psykomotorikuddannelsen, VIA University College
Tel: 87 55 25 60
Email: hebr@via.dk 

Annette Risbjerg, sygeplejerske og klinisk vejleder, Magistraten for Sundhed & Omsorg, Aarhus kommune
Tel: 41 85 50 35
Email: ari@aarhus.dkFakta om samarbejdet mellem Aarhus Kommune og sundhedsuddannelserne på VIA

  • Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed & Omsorg indgik i 2017 en fornyet samarbejdsaftale om at styrke udviklingen af bl.a. praktikforløb for VIAs sundhedsfaglige studerende, fx sygeplejerske-, fysioterapeut- og psykomotorikstuderende. 
  • En del af aftalen er, at VIAs psykomotorikstuderende kan komme i praktik i ældreplejen i Aarhus Kommune. De studerende skal gennemføre aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende pleje – med fokus på de ældre borgeres livskvalitet. 
  • I første omgang har de psykomotorikstuderende været på fælles praktikforløb med studerende fra sygeplejerskeuddannelsen. 

 

Fakta om uddannelsen til psykomotorisk terapeut

  • 3,5-årig professionsbacheloruddannelse
  • Fagindholdet spænder fra sundheds- og naturvidenskabelige fag til humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Især fag som psykologi og pædagogik har en væsentlig plads på uddannelsen. 
  • Psykomotoriske terapeuter arbejder tværfagligt med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Værktøjer er bl.a. funktionel træning, manuel behandling og træning i kropsbevidsthed.
  • Uddannelsen er rettet mod flere målgrupper, f.eks. ældre, handicappede, borgere med smerterelaterede eller psykiske udfordringer. Flere og flere psykomotoriske terapeuter arbejder i ældreplejen, dels med borgere og dels med at styrke trivsel og arbejdsmiljø blandt medarbejdere. 
  • Der optages hvert år 49 studerende på VIAs psykomotorikuddannelse. Uddannelsen kan også tages på Københavns Professionshøjskole i Hillerød.

 

Læs mere om uddannelsen til psykomotorisk terapeut her.