Søren Pind besøger Campus Silkeborg 11. maj

Søren Pind
Uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind, skal tale med studerende og undervisere på Campus Silkeborg.                             Foto: Pressefoto
Uddannelsesministeren vil blandt andet drøfte uddannelseskvalitet og dannelse med studerende og undervisere hos VIA University College.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind kommer på torsdag den 11. maj til VIA University College i Silkeborg. Han skal deltage i et debatmøde med ca. 100 studerende og desuden holde møde med undervisere og ledere fra VIA.

Det er Søren Pind selv, der har taget initiativ til at besøge VIA i Silkeborg – som led i sin turné til uddannelsesinstitutioner landet over.

På Campus Silkeborg vil Søren Pind stille de mange studerende en række spørgsmål, som de under debatmødet besvarer i afstemningsprogrammet Kahoot. Spørgsmålene og de studerendes svar vil dermed komme op på en storskærm.

Konkret deltager studerende fra lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, der ’bor’ på Campus Silkeborg, mens der ligeledes deltager studerende fra De Studerendes Råd i VIA under ministerbesøget.

Rundbordssamtale med undervisere efter debat med studerende

Søren Pind har på forhånd bebudet, at han blandt andet vil stille de studerende følgende spørgsmål. Får I nok ud af undervisningen? Ruster din uddannelse dig til fremtiden? Og er der brug for mere kritisk sans og dannelse i kampen mod ’fake news’?

Efter en times dialog med VIA-studerende har Søren Pind inviteret til en rundbordssamtale på Campus Silkeborg. Her vil uddannelses- og forskningsministeren drøfte samme emner med en håndfuld undervisere som med de studerende – nemlig undervisningskvaliteten, fremtiden og dannelse.

Under rundbordssamtalen deltager også medlemmer af VIAs bestyrelse og direktion. Ledelsesrepræsentanterne vil være VIAs næstformand Jørgen Nørby, VIAs rektor Harald Mikkelsen, prorektor Peter Friese, direktør for Campus Silkeborg Aase Lydiksen og direktør Louise Gade.

”Det glæder os meget, at Søren Pind kommer på besøg og vil drøfte toprelevante emner med både studerende, undervisere og ledere fra VIA. Vi ser det fra VIAs side som helt afgørende at være i konstruktiv dialog med ministeren og at give ministeren godt indblik i dagligdagen og udfordringerne på en videregående uddannelsesinstitution som VIA,” siger Aase Lydiksen, der både er direktør for VIAs sundhedsuddannelser og for Campus Silkeborg.

Se debattur-plakaten her.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Direktør for Campus Silkeborg, Aase Lydiksen
T: +45 87 55 29 60
E: aal@via.dk

Til pressen: 

Pressen er meget velkommen under Søren Pinds besøg hos VIA University College i Silkeborg torsdag den 11. maj 2017. Debatmødet med studerende foregår kl. 15.00-16.00 i Lillesø Salen. Adressen er: VIA University College, Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have tilmelding på forhånd fra journalister og pressefotografer, der deltager under ministerbesøget på Campus Silkeborg. Tilmelding til:

Journalist Kiri Kesby, VIA University College
T: +45 87 55 14 61
E: kike@via.dk