Søren Pind i debat med VIA-studerende

Billede af Søren Pind der giver et foredrag
Der var godt gang i debatten, da uddannelses- og forskningsminister Søren Pind den 11. maj besøgte Campus Silkeborg. Foto: Arkiv
Uddannelsesministeren besøgte 11. maj Campus Silkeborg. Her holdt han oplæg og var i dialog med de fremmødte studerende fra VIA.
Der var godt gang i debatten, da uddannelses- og forskningsminister Søren Pind den 11. maj besøgte Campus Silkeborg for at komme i dialog med blandt andet lærer- sygeplejerske- og pædagogstuderende fra VIA University College.

Søren Pind fastslog, at besøget var et led i ’en opdagelsesrejsende’, han i øjeblikket er på blandt studerende på videregående uddannelsesinstitutioner landet over. En del af de unges input vil blive brugt i regeringens uddannelsespolitik.

Uddannelses- og forskningsministeren gjorde det i sit oplæg og i sine svar til de ca. 100 fremmødte på VIAs Campus Silkeborg, klart, at vi i Danmark står i en udfordrende situation.

”Omkring 40 procent af de job, vi kender i dag, forsvinder i fremtiden. Derfor skal vi være mere omstillingsparate end nogensinde før. Det bliver hverken den klogeste eller den stærkeste, der overlever. Det bliver den mest omstillingsparate. Desuden skal vi i fremtiden være super kreative og gode til at finde på nyt. Jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at det bliver svært og krævende. Alle kommer til at mærke forandringer,” sagde Søren Pind.

Store behov for kompetenceudvikling livet igennem

Uddannelses- og forskningsministeren påpegede, at der fremover vil være endnu mere behov for livslang læring og høj viden end i dag. Konkret slog Søren Pind det fast, at de fleste danskere løbende vil skulle kompetenceudvikles i stort set alle årene fra afsluttet studium til pensionsalderen.

Søren Pind understregede også, at der vil blive behov for øget fokus på dannelse og menneskelige relationer – samtidig med, at også fagligheden og tværfaglige kompetencer skal være i højsædet.

”På uddannelsesinstitutionerne vil I blive bedt om dybere faglighed og mere tværfaglighed – uden at der er udsigt til flere penge,” sagde Søren Pind.

Dannelse skal fylde på de videregående uddannelser

En sygeplejerskestuderende i auditoriet spurgte ind til, om arbejde med dannelse ikke hører mere til i børnealderen – altså i folkeskolen – end på de videregående uddannelser. Hertil svarende uddannelses- og forskningsministeren, at arbejdet med dannelse bør præge både børne-, ungdoms- og voksenårene – og dermed altså også de videregående uddannelser.

En lærerstuderende fra Campus Silkeborg kritiserede regeringen for at stresse de studerende med blandt andet det indførte uddannelsesloft og de høje karakterkrav til mange uddannelser. Svaret fra Søren Pind var her, at de danske studerende i international sammenhæng er ’dovne’ og bruger mindre tid på deres uddannelse end studerende i de fleste andre lande. I samme forbindelse slog Søren Pind fast, at regeringens krav ikke bliver mindre på sigt.

”Tværtimod vil vi kræve endnu mere af de studerende fremover. Vi vil bede jer studerende om at lære mere,” lød det fra Søren Pind.

De studerende ønsker mere praktik under uddannelsen

Søren Pind bad under besøget på Campus Silkeborg de studerende om at deltage i en lille afstemning, hvor de online skulle angive én ting, der vil kunne gøre deres uddannelse endnu bedre. Der kom en række svar til dette spørgsmål – blandt andet mere undervisning, mere tid til fordybelse og øget fokus på kreativitet. Men flest svarede ved afstemningen, at mere praktik i løbet af uddannelsen vil være til stor gavn.

At praktikken er afgørende kom også frem under små oplæg, som tre studerende under Søren Pinds besøg holdt om deres uddannelse. Der var tale om to studerende fra henholdsvis lærer- og sygeplejerskeuddannelsen på Campus Silkeborg samt en studerende fra VIA Pædagoguddannelsen i Ikast, som organisatorisk også hører til Campus Silkeborg.

De tre studerende fremhævede alle, at et stort plus ved professionsbacheloruddannelserne er vekselvirkningen mellem teori på ret højt niveau og praktikperioder, hvor teorien prøves af i virkeligheden, og hvor der høstes masser af nyttige erfaringer, der ruster til det fremtidige arbejdsliv.