Stadig stor interesse for pædagoguddannelsen i Ikast

Billede fra pædagoguddannelsen i Ikast.
I en tid hvor velfærdsuddannelserne oplever mindre interesse blandt de unge, er det positivt, at der stadigvæk er mange, som vil læse til pædagog på VIAs pædagoguddannelse i Ikast.

Da klokken slog 12.00 i dag, blev der lukket for kvote 2-ansøgninger til landets videregående uddannelser. VIA University College har i år modtaget 12.862 ansøgninger, hvoraf 888 er sendt til Campus Silkeborg, der udbyder sygeplejerske- og læreruddannelsen i Silkeborg og pædagoguddannelsen i Ikast.

Pædagoguddannelsen i Ikast har modtaget 171 ansøgninger til studiestart efter sommerferien, hvoraf 78 har valgt Ikast som deres førsteprioritet.

Sidste år fik pædagoguddannelsen i Ikast 183 ansøgninger – 85 søger ind på uddannelsen som førsteprioritet. Den lille nedgang skal dog ses i lyset af, at der på landsplan er en generelt lavere søgning til de velfærdsrettede uddannelser.

Stabil ansøgning

”Vi er naturligvis glade for, at det stadig er populært at læse til pædagog i Ikast. Vi ved fra vores egne undersøgelser, at det nære uddannelsesmiljø og det tætte samarbejde med byens pædagogiske arbejdspladser tiltaler mange af vores studerende. Og det tror jeg også er tilfældet i år, hvor vi ser ud til at fastholde niveauet af ansøgere fra sidste år,” udtaler Kristine Buus Johansen, uddannelsesleder på pædagoguddannelsen i Ikast.

Ifølge hende er den lille tilbagegang ikke noget at være bekymret for.

”Når vi ikke ser en større fremgang, så tror jeg, det skyldes flere forskellige faktorer. Vi er i en tid med højkonjunktur og lav arbejdsløshed. Pædagoguddannelsen er traditionelt set også en uddannelse, som omskoler erhvervsaktive mennesker senere i arbejdslivet. Men når jobsituationen er så god, som den er for tiden, så er det også naturligt, at vi ikke går mere frem. Vi forventer dog stadig at få fuldt hus på vores uddannelse, som vi plejer, når vi medtager ansøgningerne fra kvote 1 den 5. juli. Derudover er vi netop blevet opdimensioneret af uddannelses- og forskningsministeriet, så samlet set kan flere studerende højst sandsynligt se frem til at læse til pædagog i Ikast efter sommerferien,” fortæller Kirstine Buus Johansen.

Fine tal for Silkeborg

Sidste år fik Campus Silkeborg 945 ansøgninger, hvilket er et fald på 6 procent. Til gengæld er der en lille stigning på 2,7 procent i antallet af ansøgninger med Campus Silkeborg som førsteprioritet.

Især sygeplejerskeuddannelsen klarer sig godt med 17 flere førsteprioritetsansøgninger fra 68 til 85, hvilket er en stigning på 25 procent. Det sker til trods for et lille fald på syv ansøgningerne i alt.

Læreruddannelsen i Silkeborg oplever en stabil ansøgning med kun fire færre førsteprioritetsansøgninger end 2018.

Generelt færre ansøgninger

Det overordnede ansøgningstal til VIA er faldet med 7,4 procent fra 13.891 i 2018. Dog er faldet i førsteprioritetsansøgninger kun på 1,5 procent fra 5.932 til 5.843.

”Vi vil i VIA selvfølgelig gerne have flest mulige kvalificerede ansøgere til alle vores over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Men faldet i antallet af ansøgere til nogle af VIAs uddannelser i år skal ses i lyset af, at søgningen til stort set alle uddannelserne er steget de sidste 10 år. Derfor kan stigningen ikke bare fortsætte. Det smitter også af, at vi er i en tid med forbedring i konjunkturerne. Det afgørende er, at kvote 2-søgningen stadig er god, og vi forventer igen i år at få fyldt de fleste af vores uddannelser helt op, da vi har mange flere ansøgere, end vi har studiepladser til,” fortæller Louise Gade, der efter en omorganisering med virkning fra januar i år, er prorektor og dermed den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

Det er især uddannelserne til sygeplejersker, pædagog, lærer og socialrådgiver, som har oplevet nedgang, mens VIAs ingeniør- og privatrettede uddannelser oplever en fremgang i kvote 2-ansøgninger.

 

Kontakt til uddannelsesleder

Kristine Buus Johansen
Uddannelsesleder for pædagoguddannelsen i Ikast
T: +45 87 55 37 45
E: krbj@via.dk

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Louise Gade
Prorektor, VIA University College
T: +45 87 55 19 99
E: loug@via.dk

Helle Doktor Simonsen
Chef for Studieservice, VIA University College
T: +45 87 55 10 20
E: heds@via.dk

Vivian Andersen Voldgaard
Journalist, VIAs kommunikationsafdeling
T: +45 87 55 14 36
E: viav@via.dk – Vivian kan hjælpe til at få kontakt med uddannelsesdekaner eller andre i VIA.