Stærke fagteams giver modigere lærere

staerke-fagteams-giver-modigere-laerere
Naturfagslærere har i forsknings- og udviklingsprojektet QUEST fået rig mulighed for at udveksle ideer og erfaringer, der kan styrke både den enkelte lærers undervisning og kollegaens. Foto: Arkiv
Forskningsprojektet QUEST har kastet så overbevisende resultater af sig, at forskerne har udviklet en model, der kan bruges til kompetenceudvikling i alle folkeskolens fag. Nøglen til succes er at styrke fagteams på skolen. 

På mange skoler er fagteams i naturfag ikke-eksisterende, eller også står de kun for praktiske opgaver som fx indkøb. I stedet skal fagteamet danne ramme for sparring og konstruktive diskussioner om den faglige udvikling af naturfagsundervisningen. VIA Undervisning og Læring har i samarbejde med Aarhus Universitet grebet kompetenceudviklingen af naturfagslærere an på en helt ny måde i forsknings- og udviklingsprojektet QUEST. 

Fagteams og lærende fællesskaber er drivkraft
I modsætning til traditionel efteruddannelse, hvor lærerne deltager i individuelle og sporadiske kurser, deltager naturfagslærerne i QUEST-forløbet i lærende fællesskaber, hvor hele organisationen, det vil sige også skolen og fagteamet, udvikler sig samtidigt med den enkelte lærer.

Formålet er at opbygge og støtte op om et naturfagligt netværk, hvor en refleksiv og mere samarbejdende kultur kan opstå, og hvor også nyuddannede kan nyde godt af den kollegiale sparring.

 

Reformen øger faglige krav til lærerne
I folkeskolereformen stilles der skarpt på læringsmålsstyret undervisning. Det betyder at alle elever skal blive så dygtige, de kan. Og nøglen til bedre læring er bedre undervisning, og dermed øger reformen også kravene til lærernes professionelle udvikling.

Ansvaret for at understøtte lærernes professionelle udvikling, og derved løfte eleverne, er placeret hos skolens ledelse. Det understreger Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling i deres inspirationsguide til ledelse:

”For at sikre et stærkt fagligt og læringsorienteret miljø må skoleledelsen prioritere strategisk kompetenceudvikling af skolens medarbejdere højt, og den må direkte understøtte og deltage i lærernes professionelle læring og udvikling,” skriver ministeriet og understreger samtidig at lærernes fagteamsamarbejde er motoren i arbejdet med udvikling af undervisningen.

I QUEST-projektet har de deltagende skoleledere oplevet, hvordan fagteams kan styrke lærere, faggrupper og skolen i sin helhed: 

”Vi har fået sat turbo på arbejdet i naturfagsteamet og på udviklingen af den naturfaglige kultur på skolen. De lærere, der er med i QUEST, kommer med konkrete faglige input, som de videregiver til deres faglige kolleger på fagteammøderne. Vi har 4 lærere med, og de er meget seriøse og laver nogle super faggruppemøder. Det ville de ikke kunne gøre uden QUEST,” udtaler en af de deltagende skoleledere.

 

A.P. Møller Fonden støtter projekt om flipped learning
De naturfagslærere der deltog i udviklings-og forskningsprojektet QUEST har givet imponerende respons på forløbet, og de giver udtryk for, at de er blevet mere modige og mere eksperimenterende:

”Jeg har både direkte og indirekte kunnet bruge de erfaringer, ideer, forløb og diskussioner fra QUEST i mit daglige arbejde som lærer. Både i fagteamsamarbejdet men også i min egen undervisning. Jeg har også videregivet ideer til andre kollegaer tilbage på skolen,” udtaler en af de deltagende naturfagslærere.  

I mere end 90% af tilbagemeldingerne angiver lærerne at QUEST har haft betydning for praksis i klasseværelset, at de har prøvet nye tilgange og metoder, og at de fik nye professionelle relationer til kolleger. 

Også skoleledere er imponerede over den effekt som QUEST har haft for kompetenceudviklingen. En skoleleder udtaler:

”Jeg anbefaler, at man fortsætter med QUEST. Med hele den måde, man gør det på. At der er samarbejde med folk udefra, der ved noget og vil noget. Og at det er lange forløb, hvor der både formidles noget nyt, og lærerne får tid til at øve sig. Det er langt bedre end noget af det, vi hidtil har prøvet af efteruddannelse.” 

Q-modellen lever videre i de gamle QUEST-kommuner, hvor QUEST-netværkene i dag er selvkørende. Modellen bruges også som inspiration til kompetenceudvikling i VIA Efter-og videreuddannelse, og VIA Læring & Undervisning har netop modtaget midler fra A. P. Møller Fonden til projektet ”Styrket læring med Flipped Learning i naturfagene”, der også er struktureret omkring Q-modellen. Projektet er et samarbejde med professionshøjskolen Metropol og en række kommuner.

Læs nyheden "Ny efteruddannelse i flipped learning" om projektet på Folkeskolen.dk 


Yderligere oplysninger

Martin Sillasen, Docent, ph.d.
Programkoordinator for forskningsområdet Matematik- og naturfagsdidaktik
VIA Læring & Undervisning, Center for forskning & udvikling
T: +45 61 18 91 18
E: msil@via.dk

Birgitte Lund Nielsen, Docent, ph.d.
Programleder for Professionsdidaktik
VIA Profession & Uddannelse, Center for forskning & udvikling 
T: +45 28 74 21 76
E: bln@via.dk

Lisbeth Alnor, Partnerskabskonsulent
VIA Efter- og videreuddannelse
T: +45 87 55 18 69
E: lial@via.dk 


Fakta om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet QUEST blev gennemført i 2012 til 2015 af VIA University College og Aarhus Universitet. I projektet deltog 40 skoler og 140 naturfagslærere i kommunerne Holstebro, Horsens, Silkeborg, Randers og Aarhus. 

QUEST står for Qualifying In-service Education of Science Teachers, og det er udviklet på baggrund af nyere forskning om, hvordan læreres professionelle udvikling skal tilrettelægges for at skabe optimal læring for lærerne. QUEST er blandt andet inspireret af det tyske SINUS projekt, der med stor succes er blevet anvendt på mere end 1700 skoler i det tyske skolevæsen.

QUEST-projektet er finansieret af:  
Lundbeckfonden, VIA University College og Aarhus Universitet samt Aarhus, Holstebro, Horsens, Silkeborg og Randers Kommuner.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en serie på fem hæfter, der frit kan downloades herunder.

 

sådan-er-q-modellen-struktureret På kurserne styrkes lærerne både fagligt og metodisk på tværs af kommunale skoler i fagnetværk med andre lærere. Foto: Arkiv
Sådan er Q-modellen struktureret
Q-forløbet foregår i en særlig rytme mellem ’hjemme’ og ’ude’, hvor læreren veksler mellem udvikling af praksis på skolen og kursusdeltagelse.
Forskning viser, at en succesfuld videreførelse af kompetenceudviklingen kræver at den integreres i den kultur, hvor læreren hører til. Derfor arbejder man i QUEST strategisk med en institutionaliseringsfase, hvor lærere, fagteams, skoler og kommuner klædes på til at fortsætte den faglige og fagdidaktiske udvikling efter kompetenceudviklingsforløbet er afsluttet.