Stort skulderklap til VIA

Billede af Bodil Husted
Bodil Lomholt Husted, lektor og programleder for Program for Realkompetence ved VIA Efter- og videreuddannelse. Foto: Arkiv
VIA Efter- og videreuddannelse skal de næste fem år være sekretariat for Nordisk Netværk for Voksnes Læring. Det er Nordisk Ministerråd, der har udnævnt VIA.

Nordisk Ministerråd har udpeget VIA University College som forvaltningsorgan for Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) i perioden fra 2018 til 2022. Beslutningen, der konkret er truffet af Embedsmandskomiteen for Uddannelse og Forskning (EK-U) under Nordisk Ministerråd, ses som en stor anerkendelse af VIA.

Som forvaltningsorgan bliver VIAs primære opgave at yde sekretariatsbistand til den overordnede ledelse og koordinering af NVL. VIA skal således bidrage til at udvikle NVL og stå i spidsen for kontakt til og samarbejde med en lang række uddannelses-, forsknings- og udviklingsmiljøer.

VIA skal også kommunikere om resultater og tiltag fra netværkene under NVL til offentligheden samt til faglige og politiske interessenter.

Kort fortalt har Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) fokus på samarbejde og videreudvikling på områderne uddannelse, forskning og innovation – på tværs af sektorer og på tværs af de nordiske grænser. Overordnet satser NVL målrettet på kontinuerlig kompetenceudvikling samt forskning af høj kvalitet og relevans for uddannelse og forskning.

NVL bygger på en række både nationale og især nordiske netværk, der har fokus på temaer som realkompetence, vejledning og arbejdspladslæring.

Et årligt budget på otte millioner kroner årligt

Det bliver i praksis VIA Efter- og videreuddannelse (EVU), der skal varetage rollen som forvaltningsorgan og dermed kommer til at indgå i det nordiske samarbejde med fokus på blandt andet livslang læring, udvikling af innovative uddannelser, demokratiudvikling og inklusion.

Det årlige budget for opgaven er på otte millioner kroner.

I løbet af de kommende måneder vil der blive rekrutteret en hovedkoordinator og en administrator til NVL-arbejdet. De får begge arbejdsplads hos VIA Efter- og videreuddannelse.

EVU er en del af VIA University College og Nordens største udbyder af kurser, diplomuddannelser og andre former for kompetenceudvikling. VIA er Danmarks største professionshøjskole og udbyder uddannelser i Aarhus, Randers, Grenaa, Horsens, Silkeborg, Ikast, Herning, Viborg, Holstebro, Skive og Nørre Nissum.

Rollen som forvaltningsorgan for Nordisk Netværk for Voksnes Læring går på skift mellem de nordiske lande i fem år ad gangen. I øjeblikket ligger opgaven hos den norske uddannelsesinstitution Kompetence Norge og inden da i Sverige.

VIA er valgt frem for finsk og islandsk ansøger

Embedsmandskomiteen for Uddannelse og Forskning (EK-U) under Nordisk Ministerråd havde prækvalificeret tre uddannelsesinstitutioner til at blive forvaltningsorgan for NVL fra 1. januar 2018 til udgangen af 2022 – VIA samt en finsk og en islandsk institution.

”I valget af VIA har der blandt andet været fokus på, at VIA har indgående kendskab til NVL og i det hele taget til området voksnes læring – både på nationalt, nordisk, europæisk og internationalt plan. Samtidig tæller det, at VIA har mange forskellige uddannelsestilbud til voksne og har tætte relationer med øvrige uddannelsesinstitutioner, ministerier, erhvervslivet og civilsamfundet,” fortæller Bodil Lomholt Husted, der er lektor og programleder for Program for Realkompetence ved VIA Efter- og videreuddannelse.

Stor nytte for VIA at være forvaltningsorgan

Bodil Husted fastslår, at udnævnelsen er både en ære og meget prestigefyldt for VIA. Samtidig er hun overbevist om, at rollen som forvaltningsorgan vil være til stor nytte for VIA Efter- og videreuddannelse.

”EVU vil blandt andet få optimale muligheder for at kommunikere ud om alt dét, der foregår hos os på feltet for voksnes læring både på uddannelses-, udviklings- og forskningsområdet. Vi forventer tillige et meget stærkt samarbejde med stor synergi mellem NVL og især EVU’s forsknings- og udviklingsopgaver og netværk internationalt. Og så vil rollen som forvaltningsorgan givetvis medføre mere nytænkning om uddannelses- og læringsaktiviteter i EVU”.

Bodil Husted peger på, at VIA har koncentreret en stor del af sine aktiviteter inden for voksnes læring under forsknings- og udviklingscentret VIA Livslang Læring ved EVU, hvor tre programmer er tilknyttet. Det gælder Program for Realkompetence, Program for Uddannelses- og Karriereudvikling og Program for Erhvervspædagogik.

VIA Livslang Læring har også været leder af fire projekter under Nordisk Netværk for Voksnes Læring og er dermed vant til at være i tæt samarbejde med den bredt forankrede organisation.

VIA er en attraktiv samarbejdspartner for NVL

Bodil Husted understreger, at VIA ikke ’bare’ er stærk på området for voksnes læring. Også i et helhedsperspektiv har VIA ideelle forudsætninger for at løfte opgaven som forvaltningsorgan for NVL.

”VIA er institutionsakkrediteret, har lang erfaring med at udvikle velfungerende og innovative uddannelser og kursusforløb, har viden om kompetenceudvikling i den tredje sektor – blandt andet på arbejdspladser og som folkeoplysning – favner en stor diversitet i dækningen af målgrupper og geografi og er en stærk organisation med et kæmpe netværk. Det er alt sammen med til at sikre, at VIA kan leve op til det store skulderklap, vi har fået med udnævnelsen til forvaltningsorgan for Nordisk Netværk for Voksnes Læring,” fremhæver Bodil Husted.

 

Kontakt for yderligere information:

Bodil Lomholt Husted
Lektor og programleder
T: 87 55 18 59
E: bohu@via.dk

Læs mere om Nordisk Netværk for Voksnes Læring her