Syv syddanske jobcentre sender ansatte på kurser sammen

Portræt af Trine Glassow
Trine Glassow er lektor fra efter- og videreuddannelsesområdet i VIA og skal være med til at stå for kursusforløbene. Foto: Arkiv
Beskæftigelsesmedarbejdere fra Vejle, Haderslev, Vejen, Fredericia, Kolding, Billund og Middelfart kommuner skal fra august på fælles kompetenceudvikling for at blive endnu bedre til kommunikation med og beskæftigelse af ledige. Det er VIA University College og Rambøll Management, der står for opkvalificeringen.  

30 beskæftigelsesmedarbejdere og ledere fra jobcentrene i syv kommuner i Syddanmark skal fra august på kompetenceudvikling sammen. Medarbejderne kommer på tre dages kurser, hvor de bliver klædt på til blandt andet bedre dialog med de jobsøgende og til at blive endnu bedre til at hjælpe ledige i beskæftigelse.

Det er ansatte fra jobcentrene i Vejle, Haderslev, Vejen, Fredericia, Kolding, Billund og Middelfart kommuner, der deltager i opkvalificeringen. Hvis kurserne som forventet viser sig at være en succes, vil flere ansatte komme på samme forløb fremover.

Planen er således fremadrettet at gennemføre kompetenceudvikling, hver gang der er deltagere nok til et helt kursushold på tværs af de syv kommuner. 

De syddanske jobcentre samarbejder i forvejen gennem sammenslutningen Job7, men arbejdsmarkedschef Anneth Jensen fra Vejen Kommune fortæller, at det nye forløb er første spadestik til et samarbejde også om kompetenceudvikling.

Mange fordele ved opkvalificering på tværs af kommunegrænser

”Fordelen ved at gå syv kommuner sammen er, at vi har tilstrækkeligt mange medarbejdere til et kursushold med skræddersyet indhold. Det har det enkelte jobcenter ikke nødvendigvist alene. Samtidig er det positivt, at beskæftigelsesmedarbejderne på tværs af kommuner kommer til at inspirere hinanden, videndele og drøfte, hvordan de på det enkelte jobcenter arbejder med viften af redskaber inden for beskæftigelsesindsatser,” fastslår Anneth Jensen.

Som øvrige fordele peger hun på, at deltagerne på de kommende kurser også vil give hinanden indblik i nye og velfungerende digitale muligheder på beskæftigelsesområdet. Desuden får de opbygget et fagligt netværk ved at være på kompetenceudvikling på tværs.

Arbejdsmarkedschefen fra Vejen Kommune fremhæver det tillige som vigtigt, at de ansatte fra jobcentrene på de kommende kurser får input til at arbejde ud fra samme tilgang til, hvordan man agerer over for og kommunikerer med ledige.

Ifølge Anneth Jensen har såvel nyansatte beskæftigelsesmedarbejdere som ansatte, der er ’gamle i gårde’, behov for løbende at få fyldt ny og mere faglighed på for at følge med udviklingen.

VIA og Rambøll er sammen om kompetenceudvikling

Det er professionshøjskolen VIA University College, der står for kursusforløbene – sammen med Rambøll Management. De to parter har flere års erfaring i at samarbejde om kompetenceudvikling af beskæftigelsesmedarbejdere og har fået opgaven i Syddanmark efter en udbudsrunde.

Lektor og uddannelseskonsulent Trine Glassow fra efter- og videreuddannelsesområdet hos VIA fortæller, at der på kurserne er stort fokus på en vekslen mellem teori og træning. Det vil sige, at deltagerne efter oplæg og input til metoder og konkrete redskaber bliver trænet i praksis i at bruge den nye viden, de har fået.

”Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra hverdagen og arbejder med en række konkrete øvelser og cases. Mellem modulerne afprøver deltagerne de metoder og redskaber i praksis, de tilegner sig under forløbet,” forklarer Trine Glassow, der selv er uddannet socialrådgiver.

Forløb bygger bro fra teori til den praktiske hverdag

Hun understreger, at forløbet – ud over teori og træning – også omfatter en implementeringsdel, og at hele forløbet målrettet sigter på at forbedre og professionalisere beskæftigelsesindsatsen i de syddanske kommuner.

”Vi slipper ikke jobcentrene, når beskæftigelsesmedarbejderne har været på skolebænken. Tværtimod gør vi meget ud af at sikre, at de handlekompetencer, deltagerne har fået på kursusdagene, også bliver ført konkret ud i livet i dagligdagen på jobcentrene. Eksempelvist følger vi op på, at nye metoder til kommunikation bliver brugt i praksis, når medarbejderne har samtaler med jobsøgende borgere,” pointerer Trine Glassow.

Hun tilføjer, at kursusforløbet også omfatter implementeringsstøtte til ledere og faglige ressourcepersoner på jobcentrene i Vejle, Haderslev, Vejen, Fredericia, Kolding, Billund og Middelfart kommuner.

”Det vigtige er, at vi som undervisere og konsulenter går ind og laver en påvirkning, der kan bæres videre af jobcentrene selv efterfølgende. I vores samarbejde med repræsentanterne for de syv syddanske jobcentre er det tydeligt, at der er tale om meget engagerede chefer, der prioriterer efteruddannelse og samtidig er bevidste om behovet for ledelsesmæssig involvering. På den baggrund har vi de bedste forudsætninger for at undervise,” pointerer Trine Glassow.

Oplæg, gruppearbejde, refleksion og praksisændringer

Hun fremhæver, at kurser ikke kan stå alene, når målet er holdbare praksisændringer. I stedet er der behov for en vekselvirkning mellem ny viden, refleksion og afprøvning i praksis. Dét dokumenterer forskning.

”Helt konkret tilrettelægger vi forløbet, så det veksler mellem teori- og metodeoplæg og fælles dialoger og refleksioner i plenum samt øvelser og dialoger i grupper. Imellem kursusdagene får deltagerne til opgave at reflektere og at gennemføre opgaver, som tager udgangspunkt i deres egen praksis, så undervisningen på kurserne kobles til lokale opfølgningsaktiviteter såsom feedback og aktionslæring,” siger Trine Glassow.

Hun har i forvejen ’super gode erfaringer’ med samme fremgangsmåde fra andre jobcentre landet over, hvor VIA og Rambøll i fællesskab har kompetenceudviklet ansatte.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Trine Glassow, lektor og uddannelseskonsulent ved VIA University College
Mobiltelefon: 87 55 33 82
E-mail: trgg@via.dk

Anneth Jensen, arbejdsmarkedschef i Vejen Kommune
Mobiltelefon: 30 58 81 25
E-mail: anje@vejen.dk