Tre mio. kroner til bedre pædagogik i dagtilbud

børn i børnehave
Fremtidens pædagoger skal klædes på til at styrke læreplanerne og læringsmiljøerne i dagtilbud.                             Foto: Arkiv
Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop bevilget 3 mio. kroner til professionshøjskolerne, som skal hjælpe ledere og medarbejdere i daginstitutioner med at løfte regeringens dagtilbudsreform.

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere, faglige fyrtårne og medarbejdere, der arbejder med udsatte børn i daginstitutioner er en del af den dagtilbudsreform, regeringen med Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) netop har lanceret.

Landets professionshøjskoler, med VIA i spidsen, har fået 3 mio. kroner til at udvikle pædagoguddannelsen, så fremtidens pædagoger kan få solid viden og kompetencer til at styrke læreplanerne og læringsmiljøerne i dagtilbud.

Derudover skal der udvikles nye undervisningstilbud, der skal klæde ledere og pædagoger på til at opfylde målene i den højt profilerede reform. Blandt andet håber regeringen at kunne styrke kvaliteten i landets daginstitutioner igennem nye pædagogiske læreplaner, større fokus på læringsmiljøer og flere pædagoger til udsatte børn.

”Vi er glade for at skulle bidrage til at kvalificere regeringens plan for kompetenceudvikling ledere og medarbejdere i daginstitutioner. Vi ved, at det allervigtigste for kvaliteten af dagtilbud er den pædagogiske faglighed. Og her spiller pædagoguddannelsen – og efteruddannelse - en afgørende rolle,” siger Peter Møller Pedersen, uddannelseschef på pædagoguddannelsen i VIA og ansvarlig for projektet.

Konkret skal pædagoguddannelserne tilrettelægge nye kompetenceudviklingsforløb for ledere, faglige fyrtårne og øvrigt pædagogisk personale. Dertil kommer fælles undervisningsmateriale til brug for alle pædagoguddannelser samt efter- videreuddannelsestilbud.

Det sidste er bl.a. et nyt diplommodul, der skal klæde pædagoger på til at implementere de nye læreplaner i daginstitutioner, fagspecifikke kurser, forløb for ledere samt andre tilbud – herunder for dagplejere, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Samtidigt skal fremtidens pædagoger også klædes på til at kunne arbejde med de nye læreplaner.

”En del af projektet bliver derfor at udvikle pædagoguddannelsens dagtilbudsspecialisering, så de studerende er klædt på til de visioner, der ligger i det nye dagtilbudsudspil,” siger Peter Møller Pedersen.

Han understreger, at professionshøjskolerne UCC, UC Sjælland, UC Lillebælt, UC Syd, UC Nord og VIA er gået sammen om projektet, så det undervisningsmateriale, der udarbejdes, kan bruges nationalt. Materialet vil bygge på den nyeste forskning i dagtilbud fra Danmark og internationalt.

Projektet løber til udgangen af 2018. 

 

For yderligere information, kontakt:

Peter Møller Pedersen, uddannelseschef på pædagoguddannelsen, VIA University College, og formand for ledernetværket i alle landets pædagoguddannelser 
T: +45 87 55 37 40
E: pmp@via.dk