VIA arbejder på oprettelse af et Food Academy

Food Academy
VIA undersøger fødevarebranchens holdninger til efter- og videreuddannelse og afholder workshop for relevante interessenter.
En undersøgelse viser, at efter- og videreuddannelsestiltag i fødevarebranchen benyttes alt for lidt. VIA samarbejder nu med virksomheder, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner om at gøre mulighederne mere målrettede og synlige.

Det er sandsynligvis længe siden, at bageren, kokken, landmanden, produktudvikleren og fabrikschefen har været på efter- og videreuddannelse.

I hvert fald viser undersøgelsen ”Fødevareerhverv i forandring … nye kompetencer i spil?” som blev udgivet af Vækstforum for Region Midtjylland i marts 2016, at virksomhederne med fordel kan fokusere meget mere på kompetenceudvikling. Og at uddannelsesinstitutionerne bør prioritere at samarbejde og at sørge for bedre behovsafstemning med virksomhederne.

På den baggrund har VIA i samarbejde med Business Region Aarhus taget initiativ til at undersøge branchens egne holdninger til efter- og videreuddannelse og efterfølgende indbudt virksomheder, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner til en workshop, fortæller Laura Møller, konsulent og projektleder i VIA Efter- og videreuddannelse.

Virksomheder erkender behov for efter- og videreuddannelse

”De interviews, vi gennemførte, viste ret tydeligt, at der var stor interesse for at styrke setuppet omkring kompetenceudvikling. Men også, at der hersker en del uklarhed over mulighederne”, siger Laura Møller og fortsætter:

”Derfor indbød vi til workshoppen for at drøfte etablering af et Food Academy, - det vil sige en fælles platform for målrettet efter- og videreuddannelse i fødevarebranchen”.

Det er tanken, at platformen skal synliggøre alle eksisterende uddannelsestilbud, - lige fra AMU-kurser til masteruddannelser. Nogle tilbud er rettet mod specifikke fødevarerelaterede fagligheder, mens andre for eksempel omhandler ledelse, salg, innovation, digitalisering og økonomi.

”Det har vist sig, at der i branchen ikke er et klart billede af de forskellige uddannelsesmuligheder og -niveauer, ligesom mange ikke er bevidste om forskellen mellem kurser og ECTS-belagte uddannelser. Den type viden skal fremgå tydeligt på platformen”, uddyber Laura Møller.

Opbakning til ideen om Food Academy

På workshoppen viste der sig stor interesse for at arbejde videre hen imod et Food Academy. Virksomhederne lægger vægt på, at der skal tilknyttes uvildige konsulenter, der kan afdække uddannelsesbehov og rådgive om, hvilke uddannelsesinstitutioner, der kan løse opgaven.

At udvikle og drive Food Academy-platformen er naturligvis ikke gratis.

"På workshoppen viste der sig enighed om, at platformen ikke skal fondsfinansieres, fordi den også skal være levedygtig efter udløbet af fondsbevillingen. Det peger i retning af, at den skal finansieres af en form for medlemsbidrag”, fortæller Laura Møller.

VIAs rolle

VIA er fødselshjælper for projektet, men skal ikke have nogen særlig rolle i Food Academy.

"VIA skal naturligvis tilbyde de uddannelsesaktiviteter på platformen, vi er i stand til. På det fødevarefaglige område har vi jo et fagligt miljø på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, og derudover kan vi tilbyde kurser og uddannelser inden for blandt andet ledelse, projektledelse, innovation og tværprofessionelt samarbejde”, siger Laura Møller.

Konklusionen på workshoppen blev, at Laura Møller og hendes chef, Hanne Bundgaard, i løbet af foråret arbejder på at kunne præsentere et konkret forslag på en ny workshop.