VIA efteruddanner kommuner til bedre virksomhedsservice 

Billede af Trine Glassow
Trine Glassow, der er lektor og uddannelseskonsulent inden for beskæftigelsesområdet ved VIAs efter- og videreuddannelser er underviser på forløbet. Foto: Arkiv
VIAs efter- og videreuddannelser står i spidsen for kompetenceudvikling af jobkonsulenterne i Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner. 

VIA har siden februar været med til at efteruddanne alle de medarbejdere, der er ansat i Virksomhedsservice i henholdsvist Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Kommune.

Underviserne på kompetenceudviklingsforløbene er lektor og uddannelseskonsulent inden for beskæftigelsesområdet på VIAs efter- og videreuddannelser, Trine Glassow, samt Michael Friis Larsen, der er general manager i rådgivningsvirksomheden Rambøll.

De to har sammen skrevet en grundbog til uddannelse af blandt andet jobkonsulenter. Bogen udkommer til sommer, men danner grundlaget for kompetenceudviklingen af de 30 jobkonsulenter i Ringkøbing-Skjern Kommune og 50 i Holstebro Kommune.

”Forløbene med titlen ’Professionel virksomhedsservice’ giver jobkonsulenterne konkrete og direkte anvendelige redskaber samt et fælles fagligt begrebsapparat, så de kan indgå i en mere professionel tilgang til de lokale virksomheder,” fremhæver Trine Glassow.

Forretningsforståelse, salg og forhandling

Redskaberne handler i korte træk om mere målrettet forberedelse til virksomhedskontakten, hvor forretningsforståelse for den specifikke virksomhed skal sørge for, at jobkonsulenten ved, hvad det er for en virksomhed, han/hun tager kontakt til. 

Derudover indgår salgsmetoder i forhold til at sælge den enkelte borgers kompetencer bedst muligt til virksomheden – metoder, der ifølge Trine Glassow også er anvendelige, når borgerne skal sælge sig selv. 

Endnu et væsentligt element i kompetenceudviklingsforløbet er forhandlingsteknikker, der blandt andet skal understøtte jobkonsulenterne i at få aftaler og betingelser forhandlet på plads i samarbejdet med virksomhederne. 

Desuden indgår mødeledelse, hvor det handler om, at jobkonsulenterne skal turde påtage sig rollen som mødeleder og skabe en tydelig struktur på møderne. Trine Glassow påpeger, at dette er med til at etablere bedre chancer for, at alle parter oplever at få noget med fra møderne. 

Styrelse har bevilget midler

Kompetenceudviklingsprojekterne i Ringkøbing-Skjern og Holstebro gennemføres frem til december 2020.

Det sker med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som såvel beskæftigelsesafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune som Holstebro Kommune har søgt og fået. Ringkøbing-Skjern har modtaget lige godt én million kroner, mens Holstebro Kommune har fået bevilget 1,2 millioner kroner.

”Vi har sammen med ledelsen af Virksomhedsservice i begge kommuner opsat et meget ambitiøst implementeringsdesign, så vi undervejs i uddannelsesforløbet, får implementeret de nye strategier og metoder for mere professionelt virksomhedssamarbejde i praksis. Det er ikke nok, at vi underviser i redskaberne – de skal også trænes i virkeligheden, for det er dér, de skal virke,” understreger Trine Glassow.

En fælles forståelse er vigtig

Afdelingsleder Marc Lykke fra Virksomhedsservice i Ringkøbing-Skjern Kommune slår fast, at de 30 medarbejdere i enheden allerede gør det godt. Men kompetenceudviklingsforløbet skal sikre, at medarbejderne alle har det samme faglige begrebsapparat at arbejde ud fra. 

”På beskæftigelsesområdet har vi allerede med stor effekt skærpet vores kompetencer og fælles metodeforståelse, hvad angår den jobrettede samtale med ledige borgere. Men der har manglet et målrettet kompetenceudviklingsfokus på den virksomhedsrettede del – en fælles forståelse af, hvad det er, man skal være dygtig til i kontakten med virksomhederne,” betoner Marc Lykke. 

I 2018 udnævnte landsorganisationen LO Jobcenter Ringkøbing-Skjern som landets bedste jobcenter. Desuden viste en intern brugerundersøgelse i 2018, at helt op imod 85 procent af brugerne var tilfredse med den service, de fik på Jobcenter Ringkøbing-Skjern.

Store ambitioner for resultaterne

Marc Lykke har store ambitioner på medarbejdernes vegne:

”Vi vil gerne være de første med det bedste og fortælle andre kommuner om vores erfaringer. Og vi ER det første sted med et så ambitiøst kompetenceudviklingsprojekt omkring Virksomhedsservice. Håbet er, at det, vi sætter i gang i forhold til en ensretning og en sammenhængende tilgang til virksomhedsservice, kan spare andre for noget arbejde,” pointerer Marc Lykke.

Kurset har to formål: Dels skal det sikre, at der på tværs af Virksomhedsservice er et fælles metodegrundlag, og dels skal det gøre videreudvikle jobkonsulenternes kompetencer. 
”Det resultat, vi primært ønsker at se, er en fælles tilgang til arbejdet: Hvordan taler vi til vores virksomheder, og hvad er vores fælles tilgang til virksomhedsservice? Virksomhederne skal opleve, at der er én indgang for dem, når de henvender sig til Virksomhedsservice i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og de ledige skal opleve, at vi har den samme tilgang og det samme metodegrundlag uanset, hvilken jobkonsulent de sidder overfor,” forklarer Marc Lykke.

Stor interesse i kommunerne

Trine Glassow understreger, at der i mange kommuner er stor opmærksomhed på at få professionaliseret jobcentrenes virksomhedskontakt for på den måde at øge mulighederne for at få de ledige i beskæftigelse.

Hun står bag tilrettelæggelsen en stor beskæftigelseskonference, som løber af stablen på VIAs Campus Aarhus C den 21. maj 2019 – blandt andet med flere eksperter fra VIA som oplægsholdere.

 

Fakta om jobcentre:

På de kommunale jobcentres afdelinger for virksomhedsservice er opgaven at hjælpe virksomhederne i kommunen med rekruttering af medarbejdere og deltage i dialog og sparring omkring, hvilken profil det er, den enkelte virksomhed mangler.

Virksomhedsservice hjælper også med udvælgelsen af den rigtige kandidat i forhold til de kompetencer, der efterspørges, og kommer med forslag til andre løsninger, hvis en virksomhed eksempelvis står og skal bruge en faglært tømrer, og der ingen arbejdsløse tømrer er.

Desuden hjælper Virksomhedsservice med at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen i de tilfælde, hvor en lurende sygemelding kan tages i opløbet med de rette skånehensyn i form af fysisk eller psykisk aflastning. Og Virksomhedsservice hjælper med opkvalificering af ledige kandidater, så man opnår et bedre match mellem ledige borgere og ledige job.