VIA er klar til at samarbejde med kommuner om satspuljemidler på børne- og ungeområdet

Lykke Kolby Stengaard
"For at skabe bedre udviklingsbetingelser for udsatte børn og unge er det vigtigt med en forebyggende og tidlig familierettet indsats for at sikre børnenes trivsel, udvikling og læring. Vi hjælper med at klæde kommunerne på til den indsats," siger chefkonsulent, Lykke, Kolby Stengaard, fra VIA.
Socialstyrelsen har netop frigivet anden del af satspuljemidlerne på 24,9 mio. kr. Midlerne skal kommunerne bruge til at iværksætte en mere effektiv, forebyggende tidlig indsats for udsatte børn og unge.

Hos VIA står de klar til hjælpe med ansøgning af midlerne, konsulentstøtte og målrettet kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i kommunerne - uanset om den enkelte kommune allerede er godt i gang eller står over for helt at omlægge eller igangsætte nye projekter og initiativer på området.

Ansøgningsfristen er 24. marts, og midlerne skal anvendes i perioden 1. maj 2017 til 31. december 2019.

 Et fælles mindset

Nyeste forskning peger på, hvor vigtigt det er, at hele det mindset, der er omkring en forebyggende og tidlig indsats, er integreret i alle led i kommunen. Det kræver, at forskellige faggrupper kan samarbejde på tværs med udgangspunkt i samme mindset.

”For børn og unge i udsatte positioner, har det store konsekvenser, såvel i barndommen som i voksenlivet, hvis vi ikke opsporer og reagerer i tide i forhold til at tage hånd om begyndende problemstillinger. Vi vil gerne hjælpe kommunerne med at få de fælles værktøjer, der skal til, for at skabe en højere grad af ensartethed og fælles forståelse af tidlig opsporing og det forebyggende arbejde. I tæt samspil med den enkelte kommune, går vi ind og tilrettelægger et skræddersyet forløb, der integrerer nye metoder til at koordinere og inddrage ressourcer fra netværk og det omkringliggende samfund,” siger Lykke Kolby Stengaard, der er chefkonsulent hos VIA Efter- og videreuddannelse.

Tidlig indsats er et prioriteret fokusområde i VIA Efter- og videreuddannelse, og med egen forskning og udvikling på området, har VIA stor indsigt i feltet. Besøg eventuelt temasiden for tidlig forebyggende indsats og sammenhængende forløb for at se VIA’s tilbud og viden inden for området.

For mere information, kontakt:

Lykke Kolby Stengaard, Chefkonsulent, T: 87 55 18 34, E: lkst@via.dk