VIA og DMJX i nyt it-samarbejde

via og dmjx i it-samarbejde
VIA University College og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole indgår nyt it-samarbejde.               Foto: Pixabay
VIA University College overtager efter sommerferien ansvaret for it-driften på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det skaber stordriftsfordele til gavn for begge parter.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) går efter sommerferien ind i et nyt it-fællesskab med VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole med hovedafdeling i Aarhus og har i alt 42 videregående uddannelser med 19.000 studerende samt en række efteruddannelser i Region Midtjylland.

IT-samarbejdet betyder at DMJX’ it-afdeling med adresse i henholdsvis Aarhus og Købehavn bliver en del af VIAs it-afdeling. VIA vil efterfølgende stå for it-driften på DMJX.

Forberedelserne er i fuld gang, og implementeringen vil ske gradvist fra august. Samarbejdet omfatter alle DMJX’ it-funktioner, herunder it-infrastruktur og support.

DMJX kontaktede VIA i sommeren 2016

Samarbejdsaftalen mellem VIA og DMJX er kommet i stand efter en henvendelse sidste sommer fra DMJX.

Baggrunden er, at DMJX har behov for at effektivisere – og samtidig hæve it-kvaliteten. Det kan lade sig gøre ved at gå sammen med VIA, der i forvejen har erfaring med ekstern it-drift.

Således servicerer medarbejderne i VIAs it-afdeling i forvejen 20 gymnasier, hf, VUC- og SOSU-skoler med it-drift – i alt 30.000 eksterne it-brugere. Dertil kommer 30.000 interne it-brugere – nemlig medarbejderne og de studerende i VIA.

VIA har den rette ekspertise i it og digitalisering

Samarbejdsaftalen med DMJX’ betyder, at VIA får 2.000 studerende og 180 medarbejdere flere at servicere som eksterne it-brugere.

”Da vi henvendte os, var vi meget opmærksomme på, at VIA er en kompetent organisation, der kan løfte opgaven med at levere it-løsninger – også for eksterne samarbejdspartnere. Vores undersøgelser blandt VIAs andre samarbejdspartnere bekræftede billedet. Det er vigtigt for os at vide, at VIA har den it-faglige ekspertise og specialistviden samt de mere generelle digitale forudsætninger, som uddannelsesinstitutioner får endnu mere behov for i fremtiden,” forklarer prorektor Lars Poulsen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Han tilføjer, at DMJX ser frem til at indgå i et større it- og digitaliseringsmiljø.

Samtidig understreger Lars Poulsen, at det for DMJX’ it-medarbejdere forbedrer mulighederne for karriereudvikling – ikke mindst i relation til specialisering – når de bliver en del af den store it-afdeling hos VIA.

Mange fordele ved ny samarbejdsaftale

IT- og digitaliseringschef Mads Konge Nielsen fra VIA University College fremhæver, at der nu efter grundige analyser er underskrevet en samarbejdsmodel.

”Aftalen er indgået med afsæt i Undervisningsministeriets ’Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner’, der er designet til selvejende institutioner, der går sammen om en administrativ opgave,” fortæller Mads Konge Nielsen.

Han tilføjer, at det nye it-samarbejde med DMJX giver en række stordriftsfordele og dermed reducerer VIAs egne driftsomkostninger til it.

”Ud over stordriftsfordele, som i sig selv er interessante i en tid med trængte budgetter, så sikrer aftalen på sigt også både VIA og DMJX et fælles digitalt fundament. På den måde bliver der åbnet op for nye interessante samarbejdsmuligheder inden for såvel grund- som efteruddannelser og desuden for nye tilbud til de studerende. Jeg håber, at aftalen også på den måde kan være banebrydende og føre til flere nye tværgående samarbejder til fælles gavn,” siger Mads Konge Nielsen.

Samarbejde mellem institutioner øger innovationsvolumen

Rektor Harald Mikkelsen fra VIA University College glæder sig også over den nye aftale:

”Den øgede volumen giver muligheder for at professionalisere it-funktionerne yderligere, hvilket ligger i tråd med VIAs strategiske ambitioner. Faktum er jo, at kravene til it er støt stigende i takt med, at digitaliseringen tager stadig mere fart. Og der bliver mere power til at professionalisere, når volumen øges. En større innovationsvolumen kan begge parter profitere af inden for it og digitalisering, som jo er en stor og bred dagsorden, som kan være vanskelig at løfte alene,” fastslår Harald Mikkelsen.

Han tilføjer, at it-driften ligeledes bliver mere effektiv, når der bliver skabt robusthed og volumen gennem samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

IT- og digitaliseringschef Mads Konge Nielsen, VIA University College
T: +45 87 55 12 15
E: mk@via.dk

Rektor Harald Mikkelsen, VIA University College
T: +45 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Prorektor Lars Poulsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
T: +45 24 25 14 95
E: lp@dmjx.dk