VIA søger om at uddanne 120 ekstra sygeplejersker

Billede af to sygeplejerskestuderende
VIA har sygeplejerskeuddannelser i Holstebro, Viborg, Silkeborg, Horsens, Randers og Aarhus. Foto: Arkiv
Hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet giver grønt lys, øger VIA antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelserne i Midtjylland.

Der er politisk enighed om, at der er behov for at få uddannet flere sygeplejersker til fremtidens sundhedsvæsen. På den baggrund har professionshøjskolen VIA University College sendt en ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet for at få grønt lys til at øge antallet af studiepladser på VIAs sygeplejerskeuddannelser.

Konkret ønsker VIA at øge det årlige optag på sygeplejerskeuddannelsen med 120 studerende – fra en dimensionering i dag på totalt 778 studiepladser til 898.

Hvis tilladelsen kommer i hus, vil de 120 nye studiepladser årligt blive indfaset fra august i år.

VIA har sygeplejerskeuddannelser i Holstebro, Viborg, Silkeborg, Horsens, Randers og Aarhus. Hvor mange af de 120 nye studiepladser, der skal placeres på de forskellige lokationer, vil blive besluttet i samarbejde med de sygehuse og kommuner i Region Midtjylland, der skal have de ekstra sygeplejestuderende i praktik under uddannelsen.

”Vi vil lægge de 120 pladser geografisk afbalanceret, så både den østlige og vestlige del af Midtjylland får mulighed for at rekruttere flere sygeplejersker,” fremhæver prorektor Louise Gade, der er overordnet ansvarlig for alle VIAs uddannelser.

Kritisk rekrutteringssituation nu og i fremtiden

Ønsket om øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen hænger sammen med, at COWI-rapporten ’Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland’ fra november 2018 dokumenterer, rekrutteringssituationen for sygeplejersker er kritisk i hele Region Midtjylland.

Allerede i dag er der en omfattende mangel på sygeplejersker og stillinger, det ikke er muligt at få besat. Og situationen vil efter alt at dømme fortsætte de kommende år, hvor et stort antal sygeplejersker ventes at forlade arbejdsmarkedet.

Således udgør gruppen af sygeplejersker over 50 år i Region Midtjylland p.t. godt 40 procent.

Rigeligt med kvalificerede ansøgere

Jonna Frølich, der er uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen i VIA, påpeger, at der hvert år er så mange kvalificerede ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen, at VIA hidtil har måttet give mange af ansøgerne afslag på at blive optaget. Dermed bliver det på ingen måde et problem at fylde de nye studiepladser ud.

Alene i 2018 modtog VIAs sygeplejerskeuddannelser 4.336 ansøgninger (heraf 1.210 førsteprioritets ansøgninger) til 778 studiepladser.

Jonna Frølich er også sikker på, at det bliver let at finde det antal ekstra undervisere, som skal ansættes.

”I VIA vil vi sagtens kunne håndtere at uddanne 120 flere studerende på den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen. Og vi vil kunne fastholde det samme høje uddannelsesniveau som i dag, eftersom der følger midler med fra staten alt efter antallet af studerende. Hvis der er politisk ønske om det, vil VIA endda kunne øge antallet at studiepladser med endnu flere end de120, vi har søgt om,” fastslår Jonna Frølich.

Opbakning fra region og kommuner

Før VIA den 29. marts sendte ansøgningen om flere studerende på sygeplejerskeuddannelsen afsted til Uddannelses- og Forskningsministeriet, havde VIA været i dialog med regionsrådet i Region Midtjylland og Kommunekontaktrådet (KKR) i Region Midtjylland om at øge dimensioneringen.

Både regionen og kommunerne i Midtjylland har i breve til VIA tilkendegivet fuld opbakning til at få uddannet flere sygeplejersker.

Ligeledes har regionen og de midtjyske kommer garanteret, at de vil sikre det nødvendige antal ekstra praktikpladser (kliniske uddannelsespladser) til sygeplejestuderende på sygehusene og i kommunerne i Midtjylland.

VIA imødekommer efterspørgslen

”I VIA har vi fokus på at imødekomme både det offentlige og private arbejdsmarkeds efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer. Derfor er vi klar til uddanne flere sygeplejersker, når såvel analyser som politikerne tilkendegiver behov for flere sygeplejersker,” siger prorektor Louise Gade.

Hun understreger, at VIA – ud over at udbyde mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser –  tillige er en af Nordens største udbydere af kompetenceudvikling. Derfor er VIA også rustet til at efteruddanne blandt andet sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle fra sygehuse og kommuner til fremtidens sundhedsvæsen gennem kurser og diplommoduler.

Det forlig om en sundhedsreform, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti den 26. marts, fastslår, at der frem til 2020 skal uddannes 2.000 flere sygeplejersker i Danmark, og at der desuden skal sættes ind med et målrettet kompetenceløft.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Jonna Frølich, uddannelsesdekan for VIAs sygeplejerskeuddannelse
Mobiltelefon: 87 55 29 90
E-mail: jonf@via.dk

Louise Gade, prorektor ved VIA University College
Mobiltelefon: 87 55 19 99
E-mail: loug@via.dk

 

Se rapporten ’Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland’, som COWI har udarbejdet.