VIA-studerende er formand for UC’ernes nye studenterorganisation 

Billede af Christopher Ammentorp
Christopher Ammentorp er formand i Studenterforum UC, og har taget orlov fra lærerstudiet hos VIA for at passe den nye stilling.
Studenterforum UC er navnet på en ny studenterorganisation, der samler studenterrådene fra alle landets professionshøjskoler. Christopher Ammentorp, der læser på VIA Læreruddannelsen i Aarhus, har som formand klare målsætninger om mere samarbejde og tværfaglighed. Han vil desuden give de mindre uddannelser en stemme.

Fremover kan studerende på de danske professionshøjskoler blive repræsenteret af Studenterforum UC som en stærk stemme i blandt andet politiske debatter. 

Den nye studenterorganisationen er nemlig etableret som talerør for 70.000 studerende. Den nye platform vil formanden Christopher Ammentorp, der er lærerstuderende på Campus Aarhus C, bruge til at kæmpe for bedre uddannelser.

”Jeg vil høre, hvad de studerende hos VIA mener, og hvordan forholdene er. Hvis der er noget, som bør forbedres på VIA, skal det sandsynligvis også forbedres andre steder. Førhen repræsenterede de enkelte professionshøjskoler og campusser sig selv, men det blev for internt,” forklarer Christopher Ammentorp og fortsætter:

”Med Studenterforum UC repræsenterer vi alle professionshøjskolernes uddannelser – også de små uddannelser, som hidtil ikke har haft en stemme i debatten. Mit mål er også at give de uddannelser, hvor der kun er 19 studerende pr. årgang, en stemme”.

Virkeligheden er tværfaglighed

En af formandens mærkesager er at styrke tværfagligheden på professionshøjskolernes uddannelser. For ham er det essentielt, at uddannelserne forbindes – ligesom i det ’virkelige liv’.

”Lærere og pædagoger har et tæt samarbejde ude på skoler. Det er vigtigt, at en pædagog ved, hvad en lærer laver, udover hvad man forestiller sig, og omvendt,” siger Christopher Ammentorp og forklarer, at det starter med fortællingen:

”Fortællingen om de tværfaglige fag er, at ’det er bare noget, man skal have’. Vi skal kommunikere succeshistorierne ud om tværfaglighed. Det skal give mening for de studerende og arbejdsmarkedet”.

Plads til de enkelte

Studenterforum UC er en sammenslutning af studenterrådene fra Metropol, UCC, Professionshøjskolen ABSALON (tidligere UC Sjælland), UCN, UC Syd og VIA. Alligevel siger formanden, at der er plads til de enkelte henvendelser fra studerende landet over.

”De kan altid skrive direkte til os på Facebook, Twitter eller per mail. Desuden er vi løbende i kontakt med studenterrådene på de enkelte professionshøjskoler,” forsikrer Christopher Ammentorp, der har taget orlov fra lærerstudiet hos VIA for at være formand på fuldtid.

Kontakt Studenterforum UC på følgende:

Facebook: https://www.facebook.com/StudforumUC/?fref=ts

Twitter: https://www.twitter.com/StudforumUC

E-mail: sfuc@sfuc.dk