12.303 kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser

campus
VIAs professionshøjskoledirektør glæder sig særligt over, at VIAs ingeniøruddannelser endnu engang oplever en pæn fremgang i kvote 2-søgningen – i år på 9 procent samlet set.
VIA oplever igen en fremgang i antallet af kvote 2-ansøgninger til sine ingeniøruddannelser – i år på godt 9 procent. Også søgningen til uddannelserne til blandt andet lærer og bygningskonstruktør er øget, mens der er et fald i kvote 2-søgningen til sygeplejerske- og pædagoguddannelsen.

Der var i dag – den 22. marts kl. 12.00 – ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 2.

VIA University College har i år modtaget i alt 12.303 kvote 2-ansøgninger til sine over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Det er et fald på 4 procent sammenlignet med i fjor – svarende til 541 færre kvote 2-ansøgninger til VIA i år. Når det handler om 1. prioritetsansøgninger, er faldet dog kun på 1 procent.

I alt er der i år kommet 56.688 kvote 2-ansøgninger til de videregående uddannelser i Danmark.

Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard understreger, at VIA overordnet set er godt tilfreds med søgningen.

”Vi får de fleste ansøgninger gennem kvote 1 i juli, og der er hvert år langt flere ansøgere, end vi har studiepladser til at optage. Derfor er jeg sikker på, at vi i VIA igen i år får fyldt stort set alle vores uddannelser helt op med kvalificerede studerende,” lyder det fra Kirsten Bundgaard, som pointerer, at VIA kan notere øget kvote 2-søgning til en lang række uddannelser i år.

Stor interesse for ingeniøruddannelserne

VIAs professionshøjskoledirektør glæder sig særligt over, at VIAs ingeniøruddannelser endnu engang oplever en pæn fremgang i kvote 2-søgningen – i år på 9 procent samlet set.

Tilsvarende er det værd at bemærke, at læreruddannelsen hos VIA i år – efter flere år med nedgange i søgningen – har fået 6,6 procent flere kvote 2-ansøgninger.

Fremgangen skyldes især, at læreruddannelsen i Aarhus har modtaget 10 procent flere kvote 2-ansøgninger i år sammenlignet med 2019, og at VIA har åbnet uddannelsesstationer med uddannelse af lærere i Randers og Holstebro.

Færre søger studierne til sygeplejerske og pædagog

En nedgang i kvote 2-søgningen oplever både sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen i VIA med henholdsvis 11 og 16 procent. Årets antal kvote 2-ansøgninger – 2.579 til sygeplejerskeuddannelsen og 1.833 til pædagoguddannelsen – er dog alligevel langt højere end antallet af studiepladser, så der er ingen bekymring. Desuden kommer der til sommer erfaringsmæssigt et stort antal ansøgninger gennem kvote 1, hvor optaget alene beror på karaktergennemsnittet fra gymnasiet.

”En tilbagegang i kvote 2 er ærgerligt, fordi vi gerne vil have folk med forskellige baggrunde ind på studierne, og vi har ingen god forklaring på dykket. Tværtimod er velfærdsuddannelserne jo højt prioriteret af regeringen, og vi har i VIA fået lov til at etablere ekstra studiepladser i år på både sygeplejerske- og pædagoguddannelsen. Tilbagegangen skræmmer dog ikke. Vi får i VIA størstedelen af vores studerende fra de gymnasiale uddannelser, så det er først den 5. juli, vi har alle årets ansøgninger til VIAs uddannelser i hus,” påpeger VIAs professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard.

Hun betegner det som ’helt afgørende’, at der både er stor interesse for velfærdsuddannelserne samt for de kreative uddannelser og de øvrige uddannelser, der er målrettet det private arbejdsmarked, da samfundet har brug for alle typer faguddannede.

Professionsbacheloruddannelserne tiltrækker mange

”Den store søgning til VIA beviser, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis. Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære – samtidig med at de gør meget ud af at klæde de studerende på med den seneste forskningsviden, med de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger, med dannelse og med et innovativt mindset til at tænke nyt til gavn for samfundsudviklingen,” siger VIAs professionshøjskoledirektør.

Kirsten Bundgaard fremhæver, at VIA hele tiden arbejder for at sikre et højt fagligt niveau med stort læringsudbytte for de studerende. Ligeledes gør VIA meget ud af at sikre uddannelser i alle dele af Region Midtjylland, så der også er god adgang til arbejdskraft uden for de største byer. VIA udbyder således uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland.

Professionshøjskoledirektøren beretter, at kvote 2-søgningen til VIAs uddannelser i år – ligesom det meste andet i samfundet – er påvirket af situationen med coronavirus.

Konkret er ansøgningsfristen i år rykket en uge fra 15. til 22. marts af uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen. Og internt i VIA er det på grund af corona-situationen kun ganske få ansatte, der er til stede fysisk i det optagelsescenter, der normalt modtager og behandler kvote 2-ansøgningerne. De øvrige involverede medarbejdere arbejder – ligesom VIAs undervisere, øvrige ansatte og studerende – hjemmefra for at minimere smittespredning med coronavirus og følge myndighedernes instrukser.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked tirsdag den 28. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 10 18.
E-mail: kibu@via.dk

Prorektor Gitte Sommer Harrits, VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 18 76.
E-mail: gish@via.dk

Chef for Studieservice Helle Doktor Simonsen, VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 10 20.
E-mail: heds@via.dk

Journalist Kiri Kesby, VIAs kommunikationsafdeling.
Mobiltelefon: 87 55 14 61.
E-mail: kike@via.dk

Se skemaer med tal, der giver oversigt over alle de 12.303 indkomne kvote 2-ansøgninger til VIA – opdelt på henholdsvist uddannelser og byer. https://www.via.dk/om-via/presse/kvote-2

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvist job, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Der er normalt ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts, men i år er ansøgningsfristen rykket til 22. marts kl. 12.00 på grund af situationen med coronavirus.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet og optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får besked om optagelse den 28. juli 2020.

Fakta om VIA University College

  • VIA er kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab i både 2014, 2018 og 2019.
  • VIA er en professionshøjskole med cirka 19.000 studerende på mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland.
  • VIA uddanner blandt meget andet til ingeniør, sygeplejerske, lærer, pædagog, bygningskonstruktør, designer, filmanimator, socialrådgiver, administrationsbachelor, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIAs uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder. Målet er at klæde de studerende på med kompetencer, der kan være med til at sikre vækst i erhvervslivet og udvikling af den offentlige sektor. Uddannelserne giver de studerende den seneste forskningsviden inden for deres fagfelt.
  • VIA er med 20.000 kursister årligt en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
  • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i en række forskningscentre. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk