Det er altid værd at investere i kvalitet

Harald Mikkelsen
"For at tilrette fremtidens taxametersystem bedst muligt kunne det være forfriskende i højere grad at se uddannelse som en investering i Danmarks udvikling og fremtid", siger Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College og formand for Danske Professionshøjskoler.
Det kommende eftersyn af taxametersystemet spiller en vigtig rolle for at fremme kvalitet og studieintensitet på de videregående uddannelser. Det bliver en kunst at afstemme bevillinger og forventninger

I debatten om uddannelsestaxameter har der vist sig bred enighed om, at taxametersystemet på de videregående uddannelser skal understøtte kvalitet i undervisningen. De fleste er også enige om, at der er en tæt sammenhæng mellem uddannelseskvaliteten og de midler, uddannelsesinstitutionerne har at uddanne for.

Professionshøjskolerne er meget enige i synspunkterne.

Sammenhæng mellem kvalitet og midler

Sammenhængen mellem uddannelseskvalitet og de økonomiske ressourcer er også værd at huske på i forhold til Kvalitetsudvalgets afsluttende rapport fra sidste uge, hvori udvalget konkluderer, at der er behov for at styrke og anerkende god undervisning. Dermed ikke sagt, at uddannelsesområdet ikke kan gøre ting smartere og mere effektivt for på den måde at realisere ressourcer til mere kvalitet. Det har vi bare allerede gjort en hel del af, da beskæringer som følge af forventede effektiviseringer har været hverdag på uddannelsesinstitutionerne i mange år.

Ligesom Kvalitetsudvalget har haft som opdrag at komme med løsninger inden for den nuværende økonomiske ramme til de videregående uddannelser, vil det sandsynligvis også blive vilkårene for moderniseringen af taxametersystemet på de videregående uddannelser.

Investering i fremtiden

For at tilrette fremtidens taxametersystem bedst muligt kunne det være forfriskende i højere grad at se uddannelse som en investering i Danmarks udvikling og fremtid.

Et konkret eksempel er videnbaseringen af professionshøjskolernes uddannelser, som er afgørende for, at vi de kommende år kan fremtidssikre den lange række af samfundsvigtige professioner, som vi uddanner til. Det er helt afgørende for udviklingen af det danske velfærdssamfund, at vi uddanner for eksempel lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og ingeniører på baggrund af den nyeste viden inden for deres fag, og at vi får udviklet den nødvendige viden i forhold til de kommende udfordringer.

For at kunne løfte den meget store lovbestemte opgave er professionshøjskolerne i første omgang i gang med et kapacitetsløft af underviserne, som kræver investeringer i ph.d.-forløb. Derudover skal vi udvikle på vores tætte og gennemprøvede partnerskaber med aftagerne, så vores forskning og ny viden udvikler både professionerne og vores uddannelser i et integreret forløb.

Tager vi som samfund afsæt i, hvordan vi bedst investerer i fremtiden, er jeg slet ikke i tvivl om, at vigtigheden af uddannelser af den højeste kvalitet vil stå meget tydeligere frem i alles bevidsthed – og dermed også nødvendigheden af at finansiere dem, så bevillinger og forventninger afstemmes med hinanden. Det er altid værd at investere i kvalitet.

 

Dette debatindlæg var bragt på Altinget.dk den 5. februar 2015


Download originalfoto