Eksamensbevis til innovative landmænd efter ny efteruddannelse

Landmaend
To af de landmænd, der har gennemført efteruddannelsen, er Søren Skjølstrup Jensen fra Nyborggård i Vildbjerg ved Herning og Jens Lei fra Ballegård ved Sønderborg.
Deltagerne på et nyt talentprogram for yngre landmænd anbefaler kollegerne at tage samme efteruddannelse for at få toptunede kompetencer til fremtidens landbrugsdrift. Et nyt hold starter i 2020.

18 yngre ambitiøse landmænd fra det meste af landet har netop afsluttet en ny efteruddannelse, som har særligt fokus på innovation og forretningsudvikling i dansk landbrug – og dermed på at hjælpe til at skabe vækst, styrke konkurrenceevnen og blive endnu stærkere på miljøfronten. 

Overordnet er ambitionen med det nye diplommodul, som er direkte målrettet fremtidens landmænd, at fastholde Danmarks frontposition i den globale konkurrence inden for fødevareproduktion, når det eksempelvist gælder effektiv produktion og dataanvendelse.

De innovative landmænd, der har været første hold på det nye talentprogram, afsluttede hver især forløbet med en mundtlig eksamen hos VIA University College den 31. oktober og 1. november 2019. Den afsluttende eksamen tog afsæt i individuelle afleveringsopgaver, som landmændene havde udarbejdet med fokus på innovation og forretningsudvikling i egen bedrift.

To af de landmænd, der har gennemført efteruddannelsen, er Søren Skjølstrup Jensen fra Nyborggård i Vildbjerg ved Herning og Jens Lei fra Ballegård ved Sønderborg. 

De er begge fulde af ros over forløbet og mener, at de nu er blevet endnu bedre klædt på til deres fremtidige landbrugsdrift.

Rustet til arbejdet med strategier og mål

”Der er rigtig meget godt at sige om uddannelsesforløbet, og jeg vil bestemt anbefale andre landmænd også at prioritere at tage efteruddannelsen. Jeg er blandt andet blevet rustet til at arbejde mere med strategi og at opsætte mål for min produktion, og jeg har fået en god kobling mellem teori og praksis,” forklarer Søren Skjølstrup Jensen.

Han analyserede i sin afsluttende eksamensopgave mulighederne på sin bedrift for at opnå merværdi af restproduktion fra dyrkning af hør og hamp til olie. Og allerede nu er Søren Skjølstrup Jensen med afsæt i eksamensopgaven i gang med at gøre sin nuværende nicheproduktion af rester på Nyborggård til en økologis produktion i større skala til storkøkkener og fabrikker, hvor tanken er, at rester fra olieproduktionen kan anvendes i foder og melblandinger.

”Efter at have analyseret potentialet under efteruddannelsen har jeg købt en brugt kværn til at komme videre med restproduktionen. Jeg er klar til at investere både økonomisk og med personlig arbejdskraft i at skabe merværdi af restproduktion,” fortæller Søren Skjølstrup Jensen.

Innovation og netværk gav stor læring

Han og Jens Lei glæder sig over, at der under efteruddannelsen for innovative landmænd har været stort fokus på innovation og forretningsudvikling, for dét er et felt, de begge finder relevant for alle moderne landmænd at blive skarpe på.

”Under efteruddannelsen har vi fået en række modeller og konkrete redskaber til at udvikle idéer og trykprøve, om idéerne er gode og realisable. Det er virkelig værdifuldt og noget, jeg vil bruge fremadrettet på Ballegård. Jeg er blandt andet også blevet trænet i at analysere styrker, svagheder og potentialer ved både min nuværende bedrift og fremadrettede innovative tiltag. I det hele taget har undervisningen og underviserne været meget inspirerende,” lyder det fra Jens Lei.

Han ser der også som meget givende at have være samlet med andre landmænd på tværs af produktionsgren på forløbet.

”Det har været rigtig gavnligt at udveksle erfaringer, sparre med hinanden og generelt lære af hinanden. Vi har også aftalt at bruge hinanden fremadrettet som netværk,” fortæller Jens Lei.

Stort udbytte af præcisionsteknologi

Han tilføjer, at hver af de deltagende landmænd på efteruddannelsen har arbejdet gennemgående med hver sin case fra egen bedrift. 

Jens Lei har i sin afsluttende eksamensopgave skrevet om ’værdiskabelse i planteavl ved at implementere præcisionsteknologi og ved udbud af opgaver’. Konkret ser opgaven på, hvordan data fra GPS-drevne satellitbilleder, droner og udbyttekort kan medføre, at der bliver dyrket mere – men ved en mindre indsats og ved at sprøjte mindre. 

Hjemme på Ballegård er Jens Lei allerede langt i brugen af præcisionsteknologi og har eksempelvist stor gavn af en marksprøjte, der sprøjter meget præcist og dermed skånsomt for miljøet og giver økonomiske besparelser, da den optager GPS-billeder med to centimeters præcision.

Både Jens Lei og Søren Skjølstrup Jensen fortæller, at det er mange år siden, de sidst har været til en mundtlig eksamen. Derfor havde de begge sommerfugle i maven op til den afsluttende eksamen hos VIA University College. Men de afsluttede begge forløbet med gode karakterer og glæder sig over, at de nu har fået styrket deres kompetencer og har fået papir på deres nye viden. 

VIA og Seges sammen om uddannelsesforløb

Den nye efteruddannelse for talentfulde, innovative landmænd er udviklet i et samarbejde mellem videncentret Seges og VIA University College med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til at etablere og afprøve det første forløb.

Efteruddannelsen består af otte undervisningsdage på internater og med undervisere fra VIA og Seges samt eksterne oplægsholdere fra ’den virkelige verden’ – både fra landbruget og andre erhverv. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, skolebænk og besøg, gruppearbejde og selvstudier. Selvstudierne omfatter primært to webinarer, som kan gennemføres hjemmefra, og læsning af relevante fagbøger.

Adjunkt i VIA, Finn Kræfting, der er kursusleder og underviser på talentprogrammet for innovative landmænd, understreger, at der er gjort meget ud af at skabe et uddannelsesforløb, som kan gennemføres sideløbende med landmændenes praktiske hverdag, og som samtidig ruster landmændene med toprelevante kompetencer til fremtidens landbrugsdrift.

Finn Kræfting understreger, at det første hold på efteruddannelsen for været præget af stort drive, engagement og fremsynethed. 

En landmand skal være erhvervsleder

”Sandheden er, at det ikke længere er tilstrækkeligt ’bare’ at være landbrugsuddannet. Fremtidens landmænd skal også være dygtige erhvervsledere med stor viden om økonomi, bæredygtighed, innovation, forretningsudvikling, optimering af ressourcer, forbrugeradfærd og personaleledelse. Samtidig er det afgørende, at de moderne landmænd har den rette viden til at profitere af den teknologiske udvikling med it-løsninger, robotter, droner, satellitter, sensorer, GPS-styring og computerovervågning,” fremhæver Finn Kræfting.

Han påpeger, at efteruddannelsen for innovative landmænd ruster deltagerne til efterfølgende at kunne analysere og vurdere forretningsmodeller og værdikæder, at udvikle nye innovative forretningsmodeller og værdikæder målrettet egen virksomhed samt at lede strategiske forandringer og sikre implementering i egen virksomhed.

Desuden gør uddannelsen meget ud af videndele og netværke blandt deltagerne.

Seges og VIA er nu ved at samle deltagere til hold 2, som bliver afviklet i efteråret 2020. Interesserede landmænd kan stadig nå at tilmelde sig.

Yderligere oplysninger fås hos:

Finn Kræfting, adjunkt, underviser og kursusleder for efteruddannelsen hos VIA University College for innovative landmænd.
Mobiltelefon: 87 55 19 07.
E-mail: finn@via.dk