Flere studerende har en forsker i maven

flere-studerende-har-en-forsker-i-maven
Sarah og Aziz fra VIAs Campus Holstebro har lært nogle af forskningens mange ansigter at kende. Foto: Lone Vestergaard Andersen, VIA University College. 
Metodecenter for Velfærd i Holstebro har succes med at involvere VIA-studerende i forskningsprojekter. Sarah og Aziz arbejder frivilligt på et projekt, der har til formål at styrke brystkræftpatienter psykisk.

”Det er utrolig motiverende at arbejde med et reelt forskningsprojekt, der generer ny viden og kommer til at gavne kvinder med brystkræft. Mit arbejde ind i projektet har været meget selvstændigt, og jeg har lært sindssygt meget af det. For eksempel er jeg blevet meget hurtigere til litteratursøgning,” fortæller Sarah Halgaard.

Hun er 22 år og studerer på sidste år af VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Det sidste års tid har hun arbejdet frivilligt på et forskningsprojekt, der undersøger kvinders oplevelser og erfaringer i forbindelse med det at få en brystkræft diagnose.

Forskningsprojektet er forankret i Metodecenter for Velfærd i Holstebro, og formålet er at hjælpe patienterne bedst muligt i den svære overgang fra rask til at være i behandling for brystkræft og dermed styrke dem psykisk. 

Flere vinkler på kræft

”Jeg har beskæftiget mig meget med kræft igennem hele min sygeplejerskeuddannelse og har været i praktik i både ambulatoriet og på sengeafsnittet på onkologisk afdeling (kræftafdelingen, red.). Derfor har emnet været en stor motivationsfaktor for mig i forhold til at gå ind i projektet, ” siger Sarah. 

Det frivillige arbejde har fået hendes spirende interesse for forskning til at vokse sig større og større. Og Sarahs fremtidsambitioner omfatter nu både et kandidatstudie og en forskeruddannelse, hvor ph.d.-projektet har fokus på en problemstilling i relation til brystkræft.

”Konkret har mit arbejde blandt andet handlet om research for at skaffe overblik over eksisterende forskningsmateriale på området. Jeg kan godt lide at føle, at jeg virkelig ved, hvad jeg snakker om. Derfor passer det rigtig fint til mig at søge ny viden, nye perspektiver og blive klogere på et meget specifikt emne,” forklarer Sarah.

Interessen driver værket

Hun føler sig godt klædt på til at lave sit afsluttende bachelorprojekt til foråret, og det samme gør hendes medstuderende Aziz Dakhel, der er i gang med det sidste år af VIA Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro. 

”Jeg er helt sikkert bedre forberedt til vidensøgningsdelen, fordi jeg har fået metoderne godt banket igennem flere gange. Jeg arbejder jo med det her projekt af ren interesse. Ikke af pligt. Og jeg bruger gerne meget tid på det, fordi mit bidrag skal bruges i et rigtigt forskningsprojekt,” fortæller 23-årige Aziz.

Hans arbejde er koncentreret omkring vidensøgning i forhold til kvalificering af de spørgeskemaer, der er brugt til brystkræftpatienterne. Arbejdet er helt ulønnet, ligesom det er tilfældet for de to andre studerende, der pt. er tilknyttet Metodecenter for Velfærd i Holstebro.

Forskning i øjenhøjde

”Jeg har valgt at gå ind i projektet, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for andre mennesker. Og mig selv. Jeg vil gerne prøve kræfter med nye opgaver, udbygge mit netværk og styrke mine kvalifikationer. Det er vigtigt, at der bliver forsket endnu mere i kræft. Ligesom mange andre har jeg selv et familiemedlem, der har haft kræft,” fortæller Aziz.

Vejledere på de studerendes arbejde er forskningsleder Mikael Birkelund Jensen-Johansen og lektor på VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Anette Meldgaard. De er begge enige om, at det er meget givtigt, at inddrage de studerende i centrets forskningsprojekter. 
Ikke alene fordi det kan spare ressourcer, men fordi det er med til at opkvalificere de studerende, der har interessen. Og skabe positive ambassadører for forskningens omdømme.

Forsker in spe

”Der eksisterer nogle fordomme blandt unge om, at forskning er kedeligt, fjernt og nørdet. Ved at involvere studerende i vores forskningsprojekter, håber vi, at historiefortællingen omkring forskning bliver meget bredere end den er. Vi vil gerne have spredt budskaberne om, at forskning og evidens kan være mange forskellige ting. Og metoderne er forskellige,” forklarer Mikael Birkelund Jensen-Johansen.

Det er en klar strategisk målsætning for metodecentret, at de projekter, der sættes i gang, har et tværprofessionelt engagement og tilbageflow til VIAs grunduddannelser, samt udvikler den offentlige velfærd.

”Det er en vigtig opgave for os at hjælpe de studerende videre, der gerne vil have nogle udfordringer ud over den almindelige undervisning. Vi har en voksende del af studerende, der er interesserede i det metodiske. Det gælder om at få skærpet deres interesse for forskning, udvikling og innovation,” siger Anette Meldgaard, der blandt andet underviser i forskningsmetoder. 

Flere studerende skal involveres

Mikael Birkelund Jensen-Johansen fortæller, at Metodecenter for Velfærd i Holstebro har to nye innovationsprojekter under opsejling, hvor der er stærkt brug for frivillige studerende. Det ene handler om bedre håndhygiejne i daginstitutioner, det andet om hjælp til unge med andre udfordringer end ledighed. 

”Drømmescenariet er, at vi på sigt får skabt et forskermiljø, hvor de studerende kan hjælpe og oplære hinanden i fx og interviews og transskribering,” siger Mikael Birkelund Jensen-Johansen. 


Værd at vide om forskningsprojektet

  • Brystkræft er den mest almindelige kræftform hos kvinder i Danmark.
  • 80 procent overlever sygdommen.
  • Mange har fysiske og psykiske følger efter kræftbehandlingen.
  • Projektet skal identificere de psykologiske, sociale og fysiske behov kvinderne har i overgangen fra rask til behandling med henblik på bedre støtte fra fagfolk i sundhedssektoren.
  • Målet er, at kvinderne skal opnå den bedst mulige sundhedstilstand og livskvalitet.  

 

Se originalfoto.