Flyt uddannelserne ud til lokalsamfund og erhvervsliv

flyt-uddannelserne-ud-til-lokalsamfund-og-erhvervsliv.jpg
Uddannelsessystemet skal bredes ud og der skal skabes adgangsveje, der får flere i uddannelse. En indsats, der passende kan tage udgangspunkt i de kommuner og lokalsamfund, hvor manglen på arbejdskraft allerede nu er til stede. Foto: Arkiv
Uddannelsessystemet skal bredes ud og flyttes derhen, hvor behovet er. Samtidig skal uddannelserne indholdsmæssigt flyttes tættere på erhvervslivet. 

Lokal, kvalificeret arbejdskraft skaber vækst. Virksomheder, der vokser, skaber jobs. Udbetalt løn breder sig i lokalsamfundet som skat, husleje, indkøb og forbrug. Til sammen danner det en opadgående spiral i form af yderligere beskæftigelse, større skatteindtægter, øget efterspørgsel og dermed en bredere lokal udvikling.

Uddannelsessystemet skal bredes ud. Vi skal skabe adgangsveje, der får flere i uddannelse. En indsats, der passende kan tage udgangspunkt i de kommuner og lokalsamfund, hvor manglen på arbejdskraft og de tilhørende problemer allerede nu er synlige og nærværende.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft skaber stagnation. Virksomheder, der mangler medarbejdere, vokser ikke. Eller de flytter og tager arbejdspladserne, den lokale omsætning og skattegrundlaget med sig.

200.000 unge uden uddannelse eller arbejde er et samfundsproblem

Problemstillingen er tydeligst lokalt, men er i høj grad også national, og på det niveau med langt større konsekvenser. Økonomiske forskelle mellem kommuner udlignes delvist i det fælles nationale regnskab. Det sker ikke mellem nationer. Sammenhængen mellem erhvervslivets adgang til kvalificeret arbejdskraft og nationens økonomi er meget konkret og direkte.

Derfor er 200.000 unge uden hverken uddannelse eller arbejde et samfundsproblem. Det samme er den store gruppe studenter, der ikke er kommet videre i uddannelsessystemet. Sammen med erhvervslivets voksende mangel på ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og faglærte.

Ganske vist har flere uddannelsessøgende søgt til f.eks. ingeniøruddannelserne i år. Det er glædeligt, men der er dybereliggende strukturelle problemer, opmærksomheden bør rettes imod.

Flyt uddannelserne derhen, hvor behovet er

Uddannelsessystemet skal bredes ud. Vi skal skabe adgangsveje, der får flere i uddannelse. En indsats, der passende kan tage udgangspunkt i de kommuner og lokalsamfund, hvor manglen på arbejdskraft og de tilhørende problemer allerede nu er synlige og nærværende.

Lad os starte med at flytte uddannelserne derhen, hvor behovet er. Fysisk og indholdsmæssigt.

Fysisk ved at gøre større dele af uddannelserne virtuelle, suppleret med lokal undervisning. Det kan være med til at fastholde de unge, som ellers ville flytte fra lokalsamfundet for at tage en uddannelse og ofte ikke vende tilbage. Samtidigt vil det være et tilbud til dem, som har etableret sig lokalt og ikke vil bryde op for at uddanne sig.

Uddannelser skal tættere på erhvervslivet

Indholdsmæssigt skal uddannelserne flyttes tættere på erhvervslivet. Det kan ske ved at udvikle individuelle uddannelsesforløb, hvor udgangspunktet er den aktuelle mangel på kompetencer i de forskellige virksomheder. Det vil forankre uddannelsen i virksomheden for den enkelte og knytte den tæt sammen med arbejdet.

Om målet er en erhvervsuddannelse eller en videregående vil ikke være så afgørende. Knytter vi uddannelserne tættere til kompetencebehovet, kan de tages gradvist, og de forskellige niveauer vil nærmere være delmål, den enkelte opnår undervejs, end et endegyldigt slutmål. Bredere indgange til uddannelsessystemet vil få flere i uddannelse og i varig beskæftigelse.

Adgang til medarbejdere med relevante kompetencer vil sikre erhvervslivets fortsatte udvikling og innovation.

Udviklingen af attraktive og stærke lokale uddannelsesmiljøer er at handle lokalt og konkret, men samtidigt skabe en opadgående spiral af arbejdspladser, skatteindtægter og efterspørgsel nationalt.

 

Dette debatindlæg var bragt på Altinget.dk den 20. september 2016

 

Se originalfoto.