Pædagoguddannelsen skal løftes - ikke lukkes

Peter Møller Pedersen
"Veluddannede pædagoger er en klog investering for velfærdssamfundet. Efter endt uddannelse skal pædagoger give børn, unge, voksne og ældre støtte og omsorg til udvikling, læring og trivsel," skriver de tre debattører Peter Møller Pedersen, Marie Sonne og Lasse Bjerg Jørgensen.
Undervisningstaxameteret på pædagoguddannelsen er ulogisk lavt. I stedet for at spare på uddannelsen bør pædagogstuderende ses som kommende velfærdsagenter, der har brug for lige så meget undervisning som alle andre professionsuddannelser.

Regeringen har planer om et nyt finansieringssystem af landets videregående uddannelser.

Med taxametersystemet bliver uddannelserne i dag udelukkende finansieret efter produktion, men fremover vil uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) fokusere mere på kvaliteten af uddannelserne.

Det er vi helt enige med ministeren i. Vi opfordrer samtidig til, at der ryddes op i ulogiske forskelle på uddannelsestaxametrene.

Lavest taxameter til pædagoguddannelsen

Undervisningstaxameteret på pædagoguddannelsen har i mange år været det laveste blandt professionsbacheloruddannelserne. I 2014 lå taksten per studerende på 38.200 kroner om året. Det er markant lavere end på for eksempel lærer- og ergoterapeutuddannelsen og halvt så stort som på sygeplejerskeuddannelsen, der får 75.800 kroner om året per studerende.

Det lave taxameterbeløb skyldes, at pædagoguddannelsen for 20-30 år siden havde ganske få højtuddannede undervisere og generelt en helt anden profil end i dag. Virkeligheden er nu, at stort set alle undervisere er akademikere. Kravene til de studerende er tillige skærpet markant. Derfor er det himmelråbende forkert, at pædagoguddannelsen har et rekordlavt timetal.

Lad os med revisionen af taxametersystemet få lavet en fair fordeling mellem professionsbacheloruddannelserne, så alle studerende får lige mange undervisningstimer, øvelsestimer og vejledningstimer!

Veluddannede pædagoger er en klog investering for velfærdssamfundet. Efter endt uddannelse skal pædagoger give børn, unge, voksne og ældre støtte og omsorg til udvikling, læring og trivsel.

Danmark i ubalance

Pædagoguddannelsen er sammen med landets øvrige professionsbacheloruddannelser kendetegnet ved, at man kan uddanne sig i hele Danmark. Lige fra København og Nykøbing Falster til Aabenraa og Hjørring. Pædagoguddannelsen passer altså lige ind i Venstre-regeringens strategi om et Danmark, der skal hænge sammen.

Derfor er det ironisk, at selvsamme regerings spareplaner på uddannelsesområdet utvivlsomt vil føre til lukning af uddannelser i yderområderne.

Det giver ingen mening, at regeringen med den ene hånd flytter statslige arbejdspladser til flere provinsbyer og med den anden hånd strammer skruen så hårdt, at byernes uddannelsesinstitutioner må lukke, fordi der ikke er penge nok til at drive dem med tilfredsstillende uddannelseskvalitet. Konsekvensen bliver, at lokale borgere må tage til takke med mange uuddannede på velfærdsområdet. Det skaber i hvert fald ikke et ’Danmark i balance’.

Pædagoger gør en kæmpe forskel

Hele 5.163 ansøgere blev i sommeren 2015 optaget på pædagoguddannelsen. Det gør pædagoguddannelsen til den allerstørste uddannelse i Danmark. Og der er brug for hver og en af de kommende pædagoger.

Betydningen af det pædagogiske arbejde er de seneste år blevet dokumenteret gang på gang - senest i en forskningsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) om kvalitet i daginstitutioner. Rapporten konkluderer, at gode normeringer og uddannede pædagoger har afgørende betydning for, om børn senere i livet klarer sig godt.

Så uddannelsesministeren skal tænke smartere og mere langsigtet. Esben Lunde Larsen bør se de pædagogstuderende som kommende velfærdsagenter, der kommer til at gøre en forskel på landets dag- og fritidsinstitutioner, skoler og døgntilbud i hele Danmark.

Løft nu pædagoguddannelsen - lad være med at lukke den!


Ovenstående debatindlæg blev 24. november 2015 bragt på Altinget.dk.