Vi opstiller barrierer for de unge

Harald Mikkelsen forsætter som rektor for VIA
VIAs rektor, Harald Mikkelsen, kritiserer de ændringer, regeringen vil gennemføre for hf-uddannelserne.
Regeringens forslag til ændringer på hf vil afskære unge og voksne fra at kunne vælge uddannelse ud fra motivation og interesser. Det bekymrer uddannelsessektoren, der i stedet appellerer til at øge fagligheden på hf.
I regeringens forslag til en gymnasiereform er der lagt op til at begrænse hf-studenters adgang til de lange videregående uddannelser. Det vil efter vores mening medføre en unødig blindgyde i uddannelsessystemet.

I dag fortsætter næsten en femtedel af alle hf-studenter på lange videregående uddannelser - og for en del af storby-vuc'erne gælder det næsten halvdelen af kursisterne. 

Hf er for mange unge og ældre mennesker vejen til at gå fra ingen uddannelse til at få et indblik i de mange muligheder for videregående uddannelser og job. 

Hf er med til at modne elever og hjælpe dem med til at afklare, hvad deres næste trin på uddannelsesstigen skal være. Men hf er også en helt unik mulighed for de mange, der vælger at vende tilbage til uddannelsessystemet og tage en adgangsgivende uddannelse.


Hf skal også give adgang til universiteter

Som de tre største aktører for videregående uddannelser og som landets største udbyder af hf-uddannelser er vi bekymrede for, at de barrierer, der opstår, hvis regeringens forslag vedtages. Forslaget om, at hf udelukkende skal rettes mod erhvervsakademier og professionshøjskoler og ikke give adgang til universiteter, vil i sidste ende afskære unge og voksne fra at kunne vælge uddannelse ud fra motivation og interesser.

Vi opfordrer i stedet regeringen og de øvrige partier til at lande et forlig, der løfter fagligheden på hf-uddannelserne og gør hf til en vej videre for dem, der ikke kan se sig selv i det almene gymnasium. 

Vi har brug for et fagligt stærkt hf, der klæder unge på til en bred vifte af videregående uddannelser. Derfor er vi glade for, at der i reformudspillet lægges op til, at den faglige dybde af hf-uddannelsen styrkes.

Højt fagligt hf-niveau er nødvendigt for alle videregående uddannelser

Vi ser også et perspektiv i at varedeklarere hf-uddannelsen tydeligere med mulighed for spor rettet mod blandt andet grupper af akademi- og professionsbacheloruddannelser, systematiserede brobygningsforløb til de videregående uddannelser og et stærkt fokus på opbygning af studiekompetencer. 

Et højere fagligt niveau og et tydeligt fokus på studieforberedende kompetencer er med til at inspirere og ruste flere unge mennesker til videre uddannelse - hvad enten det er på et universitet, en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. 

Det er vigtigt, at vi ikke opstiller barrierer for de unge mennesker, som ønsker og har evner til at tage en videregående uddannelse!


Dette debatindlæg har været bragt i Politiken den 7. maj 2016

Indlægget er skrevet i fællesskab af: Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College og formand for Danske Professionshøjskoler, Hanne Leth Andersen, formand for rektorkollegiets udvalg om uddannelsespolitik, Niels Egelund, formand for Danske Erhvervsakademiers Rektorkollegium og Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC