VIA-studerende finder tværprofessionelle løsninger på FN's verdensmål

Foto af studerende med affaldssortering på Campus Viborg
De nye affaldsbeholdere, der opfordrer til at sortere affaldet på Campus Viborg er blevet taget vel imod. Nu håber de studerende, der har udviklet affaldssorteringen gennem et DTE-forløb, at idéen kan udvikles til alle VIAs campusser. Foto: Lotte Gyldenvang
Bedre indeklima og store besparelser på plastikposer. Det er nogle af gevinsterne ved at indføre affaldssortering i VIA og offentlige institutioner i det hele taget. Det er én af de mange idéer, der er blevet skabt på tværs af professionerne på Campus Viborg under et netop afsluttet DTE-forløb.
Væk med den klassiske lille grå skraldespand i undervisningslokalerne og ind med store beholdere på udvalgte steder på campus. Det giver både et bedre indeklima og sparer VIA for tusindvis af plastik-affaldsposer, der normalt er i de små skraldespande. 
Sådan lyder en af idéerne fra studerende fra VIAs sygeplejerskeuddannelse, pædagoguddannelse og Social Entrepreneurship i Viborg, der netop har afsluttet et DTE-forløb (Det Tværprofessionelle Element). Forløbet sætter FN´s verdensmål på dagsordenen og giver de studerende mulighed for at nytænke, hvilke løsninger der kan være på samfundets udfordringer. Resultaterne blev præsenteret på en markedsdag på Campus Viborg fredag den 21. februar.  

”Vi sorterer alle affald derhjemme, så vi synes, det var oplagt at føre affaldssorteringen med til de offentlige arbejdspladser. Og hvorfor ikke gå forrest og begynde med affaldssortering på alle VIAs campusser,” siger pædagogstuderende i Viborg Sandra W. Gregersen. 

Hun har sammen med sin gruppe fået et samarbejde med genbrugsstationen Revas i Viborg, så det praktiske med afhentning af det sorterede affald allerede er begyndt på Campus Viborg. De håber, at beholderne til henholdsvis plastik, glas, restaffald og papir kan blive en integreret del af hverdagen i hele VIA og dernæst på alle offentlige arbejdspladser.  

Det er en idé, som udviklingskonsulent i Region Midtjylland, Allan Holst, er begejstret over, da han besøger markedsdagen. 

”Det er et godt eksempel på at overføre et bæredygtigt tiltag i dagligdagen til større institutioner, hvor resultatet er markant. VIA-studerende viser med dette forløb, at man på kort tid kan handle på de gode idéer. Jeg er imponeret over det flotte niveau, de studerende viser,” siger Allan Holst. 

Fokus på den mentale sundhed

Allan Holst fortæller, at de fleste tænker på hospitalsdrift, når man nævner regional udvikling. Men i takt med, at Region Midtjylland også har taget FN´s verdensmål til sig, måler man i højere grad ikke kun den fysiske sundhed, men også den mentale. 

”Der kan verdensmålene og VIAs professioner på tværs bare noget sammen, når jeg i dag også møder idéer, der forbedrer den mentale sundhed,” siger Allan Holst og kigger mod projekter om hospitalsdagbøger, Feel Good Rooms og Social Gardering, der som en fælles park giver lokale Viborgensere et mentalt pusterum med plads til dyrkning af frugt, grønt og blomster til glæde for både daginstitutioner, skoler og plejecentre.  Mental sundhed kan også skabes i børnehøjde, hvor nogle studerende med udgangspunkt i dokumentaren ”Børn på bistand” har udviklet instagram-profilen ’bday.inspiration’ med idéer til forældre om at skabe en børnefødselsdag på et stramt budget. 

”Vi vil reducere den ulighed, som prangende fondantkager og storslåede børnefødselsdage kan skabe blandt børn i dag, så alle børn får mulighed for at holde fødselsdag for deres kammerater,” siger Monika Leticia Jensen, mens hun puster store sæbebobler ud over Campus Viborg og markedsdagen. 

Tværprofessionalitet rimer på FN´s verdensmål

Det er ikke kun sæbeboblerne, der skaber en festlig stemning ved DTE-markedsdagen. Blandt de omkring tyve projekter er der generelt begejstring for at arbejde på tværs af uddannelser og professioner.  

Ved tidligere forløb har studentervæksthuset, der faciliterer DTE-forløbet, udvalgt specifikke udfordringer, som de studerende skulle arbejde med. Denne gang har der været frit slag mellem samfundets mange udfordringer, som verdensmålene sætter fokus på.  

”Det skaber en anden passion omkring de studerendes idéer og rigtig mange forskellige projekter og mangfoldige løsninger. Ved at blande professionerne skabes der en ny viden, som bliver konkrete løsninger på FN´s verdensmål,” siger adjunkt på pædagoguddannelsen og proceskonsulent i Studentervæksthuset på campus Viborg, Pia Nathalie Skjødt Christensen. Hun bakkes op af flere studerende. Blandt andet tre internationale pædagogstuderende, der er kommet fra Fontys University i Holland til Campus Viborg for at deltage i DTE-forløbet som en del af et samarbejde med VIA.  

”Vi er positivt overrasket over, hvor hurtigt man kan skabe konkrete løsninger på forskellige problemstillinger, når vi kommer med forskellige faglige inputs til udfordringerne. Det kan vi uden tvivl bruge videre i vores studier i Holland, men også når vi som dimittender skal ud i virksomheder og offentlige institutioner og arbejde,” lyder det fra de hollandske pædagogstuderende. 
De studerende på Campus Viborg håber, at de på sigt kan udbrede alle deres idéer ud i praksis, som det eksempelvis er tilfældet med affaldssorteringen til alle campusser, hvor hele VIA kan få glæde af et bedre indeklima og bæredygtig samvittighed.  Studentervæksthuset vil gerne støtte de studerende i at videreudvikle deres idéer sideløbende med deres studier, fordi idéerne udvikler fremtidens praksis samtidig med, at det yderligere styrker de studerendes erhvervsparathed.