Gør op med pædagogernes ulogiske taxametersystem

Peter Møller Pedersen
Uddannelseschef på VIA Pædagoguddannelsen, Peter Møller Petersen.       Foto: Arkiv
Pædagoguddannelsen har ændret sig markant de seneste år, men hænger stadig på et meget lavt taxameterbeløb. Det skal ændres.

Pædagoguddannelsen skiller sig ud på to væsentlige punkter. Den er Danmarks største uddannelse med over 15.000 studerende. Og så er undervisningstaxameteret i særklasse Danmarks dårligste blandt professionsuddannelserne.

Vi er stolte af, at pædagogfaget er så populært, at de studerende år efter år søger ind på professionshøjskolerne i tusindvis.

Men det er forstemmende, at de kommende pædagoger har så lavt et timetal og får så sparsom feedback.

Fokus på pædagogfaget

Lige nu er der politiske forhandlinger om et nyt bevillingssystem, der skal fordele pengene til de videregående uddannelser på en ny og anderledes måde. Uddannelsesminister Søren Pind (V) har allerede varslet, at pædagoguddannelsen får et løft. Det glæder os meget, og vi vil sikre os, at det ikke bare bliver et symbolsk løft. De pædagogstuderende skal mærke en reel opkvalificering i undervisningen.

Betydningen af det pædagogiske arbejde er dokumenteret gang på gang. Senest har regeringen præsenteret en dagtilbudsreform, der stiller nye og skærpede krav til pædagogerne. Børneminister Mai Mercado (K) fremhæver, at børnene har brug for fagligt stærke pædagoger.

Ligeledes stilles der i KL's nylige udspil om fremtidens socialpolitik høje krav til den socialpædagogiske faglighed i de indsatser, der skal fremme livskvaliteten hos mennesker, der har særlige udfordringer.

Vi siger tak for anerkendelsen – og nu peger pilen på uddannelsesminister Søren Pind, der skal ruske op i det ulogiske taxametersystem.

Politisk vilje er til stede

Taxameteret på pædagoguddannelsen er i dag markant lavere end på for eksempel lærer- og ergoterapeutuddannelsen og halvt så stort som på sygeplejerskeuddannelsen. Det lave taxameterbeløb skyldes blandt andet, at pædagoguddannelsen for 20-30 år siden havde ganske få akademisk uddannede undervisere og generelt en helt anden profil end i dag.

Skiftende regeringer har lovet handling, når de har besøgt de pædagogstuderende ude på professionshøjskolerne – også den daværende SR-regering med Sofie Carsten Nielsen (R) som uddannelsesminister. Hun lovede ”at følge området meget tæt”. Så der er altså politisk vilje fra flere partier til at rette op på de pædagogstuderendes ulogiske efterslæb.

I udspillet fra regeringen til nyt bevillingssystem fremgår det også, at der bliver indført et såkaldt grundtilskud på 20 procent af de samlede bevillinger. Her er det vigtigt, at grundtilskuddet bruges på uddannelsernes kerne. Nemlig en kvalificeret og målrettet undervisning, der sikrer den nødvendige viden og styrker fagligheden hos fremtidens pædagoger.

 

Ovenstående debatindlæg er skrevet i fællesskab af Peter Møller Pedersen, der er uddannelseschef for pædagoguddannelsen ved VIA University College, Lasse Bjerg Jørgensen, der er medlem af forretningsudvalget i BUPL og Marie Sonne, der er forbundsformand for Socialpædagogerne.

Indlægget var bragt på Altinget.dk den 2. juni 2017.