Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen

Ph.d., forsknings- og udviklingschef
VIA Pædagogik & Samfund
T:87 55 17 12
E:
Andreas Rasch-Christensen er en af landets førende eksperter i folkeskolen. Han er medlem af en række udvalg i Undervisningsministeriet, herunder om inklusion og læringsmål.

Særlig viden om:

  • Inklusion af elever med særlige behov
  • Den danske folkeskolereform (2014) og skolereformer internationalt
  • Læringsmål i folkeskolens fag
  • Skoleledelse
  • Læreruddannelsen nationalt og internationalt