Finn Amby

Finn Amby

Adjunkt, ph.d.
VIA Socialrådgiveruddannelsen
T:87 55 38 07
E:
Finn Amby forsker i beskæftigelse for mennesker med handicap. Han har bl.a. viden om fleksjob, førtidspension og virksomheders sociale ansvar.

Særlig viden om:

  • Mennesker med handicap 
  • Virksomheders sociale ansvar (CSR)
  • Fleksjob, førtidspension, rehabilitering