Folkeskolen, pædagogik og læring

VIA har udviklet stærke faglige videnmiljøer indenfor pædagogik, didaktik og læring. Vores forsknings- og udviklingscentre er nationalt og internationalt anerkendte.

Børn med diagnoser og elever med særlige behov

Anne Marie Anker Villumsen

Anne Marie Anker Villumsen

Docent, ph.d., forskningsleder

VIA Socialrådgiveruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udsatte børn og unge
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Kommunernes praksis i forhold til udsatte børn og unge
Hanne Forsberg

Hanne Forsberg

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Inkluderende læringsmiljøer i skoler og institutioner
 • Samarbejde mellem almen­ og specialpædagogiske miljøer
 • Børn i komplicerede livs­ og læringssituationer
 • Handicapforståelser
Helle Svendsen

Helle Svendsen

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Skriftsprogsvanskeligheder, herunder dysleksi
 • Undervisning af elever med skriftsprogsvanskeligheder
 • Læse- og skriveteknologi i undervisningen
 • Læse og skriveteknologi som støtte til elever med dysleksi
Helle Blunk Brandt

Helle Blunk Brandt

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Talevanskeligheder hos børn, unge og voksne
 • Professionelles logopædiske arbejde med børn, unge og voksne
 • Sprogpædagogisk arbejde med børn i dagtilbud (0-6 år)
 • Tværprofessionelt samarbejde om bæredygtige logopædiske indsatser
Jeppe Kiel Christensen

Jeppe Kiel Christensen

Forskningsleder, ph.d.-studerende

Forskningscenter for innovation og entreprenørskab

Særlig viden om:

 • Resiliens
 • Social resiliens
 • Community psykologi
 • Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
Jørgen Heiberg Lyhne

Jørgen Heiberg Lyhne

Lektor, cand.psych.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Inklusion i skole og dagtilbud
 • Børn med særlige behov
 • Inklusion og integration af flygtningebørn 
 • Specialpædagogik
 • Mindfulness i pædagogisk praksis
Mette Molbæk

Mette Molbæk

Forskningsleder, lektor, ph.d., postdoc

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion i folkeskolen
 • Klasseledelse og ledelse af læring
 • Læreres arbejde med inklusion i praksis

Børns sprog, sprogudvikling, fler- og tosprogede børn

Brug af digitale medier i undervisningen

Birgitte Lund Nielsen

Birgitte Lund Nielsen

Docent, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Professionsdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Udviklingsaktiviteter for lærere
 • Brug af klasserumsvideo i læreruddannelsen
Christina Højlund

Christina Højlund

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Praksisfaglighed
 • Pædagogisk entreprenørskab og fagligt entreprenørskab
 • Erhvervspædagogik og uddannelse af erhvervsskolelærere
 • Brug af it i undervisningen
 • Blended design

Erika Zimmer Brandt

Erika Zimmer Brandt

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Dagtilbudspædagogik
 • Mediepædagogik
 • Digitale mediers lærings- og kommunikationspotentiale
 • Børn som aktører i familiebehandling
Hanne Pedersen

Hanne Pedersen

Leder af Animated Learning

VIA The Animation Workshop

Særlig viden om:

 • Animation som undervisningsredskab
 • Multimodal læring
 • Understøttende undervisning 
Helle Svendsen

Helle Svendsen

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Skriftsprogsvanskeligheder, herunder dysleksi
 • Undervisning af elever med skriftsprogsvanskeligheder
 • Læse- og skriveteknologi i undervisningen
 • Læse og skriveteknologi som støtte til elever med dysleksi
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Lillian Buus

Lillian Buus

Forskningsleder, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Læringsdesign (metodisk og teoretisk)
 • Design og udvikling af digital medierede uddannelsesforløb
 • Online og blended læring
 • Pædagogik og didaktik
 • Stilladsering af undervisere i design og udviklingsprocesser (metodisk)
Niels Jakob Pasgaard

Niels Jakob Pasgaard

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • It didaktik
 • E-læring
 • Didaktik
 • Læringsmål
Per Mogens Christensen

Per Mogens Christensen

Bygningsingeniør, master i IKT og læring

VIA Erhverv

Særlig viden om:

 • Videobaseret undervisning
 • BIM ­ Building Information Modelling
 • Open Course Ware (Open Educational Resources – OER)
Raffaele Brahe-Orlandi

Raffaele Brahe-Orlandi

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udvikling af børns entreprenørielle kompetencer
 • Innovation og entreprenørskab i folkeskolen
 • Sociale medier i og uden for skolen
 • It-didaktik og sociale medier i danskfaget
 • Udvikling af børns kommunikative kompetencer 
Rasmus Fink Lorentzen

Rasmus Fink Lorentzen

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Fagligt integreret it-didaktik i folkeskolen
 • Lærerkompetenceudvikling og it
 • Digitale multimodale tekster som fx hjemmesider, spil og digitale læremidler
 • Kritisk læsning og digital dannelse
 • Litteraturdidaktik

 

Steen Lembcke

Steen Lembcke

Lektor, cand. mag.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Brug af digitale platforme i folkeskolen
 • 3D teknologier og design thinking
 • Inddragelse af elevers uformelle kompetencer
Thue Fast Jensen

Thue Fast Jensen

Lektor, partnerskabskonsulent

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Efter­- og videreuddannelse på folkeskoleområdet
 • Evaluering af læring og pædagogisk praksis
 • Datainformeret læring
 • Teknologistøttet og online læring
Tobias Kidde Skov

Tobias Kidde Skov

Adjunkt

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Erhvervspædagogik
 • Dannelse
 • Praksis
 • Demokrati og fællesskab

Didaktik og læring

Christina Højlund

Christina Højlund

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Praksisfaglighed
 • Pædagogisk entreprenørskab og fagligt entreprenørskab
 • Erhvervspædagogik og uddannelse af erhvervsskolelærere
 • Brug af it i undervisningen
 • Blended design

Else Bengaard Skibsted

Else Bengaard Skibsted

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion og trivsel i folkeskolen
 • Differentieret undervisning
 • Pædagogisk vejledning
Erika Zimmer Brandt

Erika Zimmer Brandt

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Dagtilbudspædagogik
 • Mediepædagogik
 • Digitale mediers lærings- og kommunikationspotentiale
 • Børn som aktører i familiebehandling
Helle Svendsen

Helle Svendsen

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Skriftsprogsvanskeligheder, herunder dysleksi
 • Undervisning af elever med skriftsprogsvanskeligheder
 • Læse- og skriveteknologi i undervisningen
 • Læse og skriveteknologi som støtte til elever med dysleksi
Henriette Skjærbæk Duch

Henriette Skjærbæk Duch

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Erhvervsskolelæreres pædagogiske uddannelse og dennes udvikling
 • Erhvervsskolelæreres pædagogiske praksis
 • Erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser
 • Diplomuddannelser, særlig Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik
 • Sociologisk teori, herunder Bourdieu, Bernstein og professionsteorier
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Lillian Buus

Lillian Buus

Forskningsleder, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Læringsdesign (metodisk og teoretisk)
 • Design og udvikling af digital medierede uddannelsesforløb
 • Online og blended læring
 • Pædagogik og didaktik
 • Stilladsering af undervisere i design og udviklingsprocesser (metodisk)
Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lektor, ph.d. forskningsleder

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Særlig viden om:

 • Læreruddannelsen og lærerprofessionen
 • Læreprocesser og didaktik i skoler og daginstitutioner
 • Pædagogisk vejledning og ledelse
 • Professionsdidaktik og professionsstudier
Lise Andersen Réol

Lise Andersen Réol

Lektor, cand.psyk.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Krop, motion og bevægelse i skolen
 • Lærere og elevers relationskompetence
 • Mentalisering og empati i undervisningen
Mette Krohn

Mette Krohn

Lektor

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Ergoterapi
 • Studerendes udfordringer i forhold til samarbejde
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
Niels Jakob Pasgaard

Niels Jakob Pasgaard

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • It didaktik
 • E-læring
 • Didaktik
 • Læringsmål
Raffaele Brahe-Orlandi

Raffaele Brahe-Orlandi

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udvikling af børns entreprenørielle kompetencer
 • Innovation og entreprenørskab i folkeskolen
 • Sociale medier i og uden for skolen
 • It-didaktik og sociale medier i danskfaget
 • Udvikling af børns kommunikative kompetencer 
Rasmus Fink Lorentzen

Rasmus Fink Lorentzen

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Fagligt integreret it-didaktik i folkeskolen
 • Lærerkompetenceudvikling og it
 • Digitale multimodale tekster som fx hjemmesider, spil og digitale læremidler
 • Kritisk læsning og digital dannelse
 • Litteraturdidaktik

 

Solveig Troelsen

Solveig Troelsen

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Elevers skrivekompetencer
 • Skrivedidaktik i udskolingen
 • Skriftlige prøver
 • Danskundervisning
 • Dimittenders formidling af bachelorprojekter
Thomas Iskov

Thomas Iskov

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Lærerens didaktiske hensigt med undervisningen
 • Almen didaktik, fx planlægning og udvikling 
 • Undervisning på professionsuddannelser
 • Dannelsesmål og svært målbare undervisningsformål
 • Den politiske styring af uddannelsesområdet

 

Tobias Kidde Skov

Tobias Kidde Skov

Adjunkt

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Erhvervspædagogik
 • Dannelse
 • Praksis
 • Demokrati og fællesskab

Erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser

Folkeskolen, folkeskolereform og skoleledelse

Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef, ph.d.

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Særlig viden om:

 • Inklusion af elever med særlige behov
 • Den danske folkeskolereform (2014) og skolereformer internationalt
 • Læringsmål i folkeskolens fag
 • Skoleledelse
 • Læreruddannelsen nationalt og internationalt
Else Bengaard Skibsted

Else Bengaard Skibsted

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion og trivsel i folkeskolen
 • Differentieret undervisning
 • Pædagogisk vejledning
Frode Boye Andersen

Frode Boye Andersen

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Skoleledelse
 • Ledelse af ledelse
 • Fra lærer til leder
Helle Svendsen

Helle Svendsen

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Skriftsprogsvanskeligheder, herunder dysleksi
 • Undervisning af elever med skriftsprogsvanskeligheder
 • Læse- og skriveteknologi i undervisningen
 • Læse og skriveteknologi som støtte til elever med dysleksi
Jens-Ole Jensen

Jens-Ole Jensen

Docent, ph.d., forskningsleder

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Særlig viden om:

 • Idrætsundervisning
 • Pædagogiske metoder for leg og bevægelse
 • Folkeskolereformens krav om motion og bevægelse
 • Børn og unges kultur
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Karen Seierøe Barfod

Karen Seierøe Barfod

Ph.d., lektor, forskningsleder

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udeskole og outdoorpædagogik
 • Undervisning uden for skolens mure, i naturen, på virksomheder, i kulturlivet
Martin Krabbe Sillasen

Martin Krabbe Sillasen

Docent, ph.d., forskningsleder

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Undervisning i naturfag, kemi og fysik
 • Matematik og naturfagsdidaktik
 • Læreres professionelle udvikling
Mette Molbæk

Mette Molbæk

Forskningsleder, lektor, ph.d., postdoc

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion i folkeskolen
 • Klasseledelse og ledelse af læring
 • Læreres arbejde med inklusion i praksis
Raffaele Brahe-Orlandi

Raffaele Brahe-Orlandi

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udvikling af børns entreprenørielle kompetencer
 • Innovation og entreprenørskab i folkeskolen
 • Sociale medier i og uden for skolen
 • It-didaktik og sociale medier i danskfaget
 • Udvikling af børns kommunikative kompetencer 
Randi Boelskifte Skovhus

Randi Boelskifte Skovhus

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Karrierelæring
 • Karrierevejledning
 • Oplevelse af mening
 • Social retfærdighed
 • Kollektive vejledningsformer
Solveig Troelsen

Solveig Troelsen

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Elevers skrivekompetencer
 • Skrivedidaktik i udskolingen
 • Skriftlige prøver
 • Danskundervisning
 • Dimittenders formidling af bachelorprojekter
Thomas Iskov

Thomas Iskov

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Lærerens didaktiske hensigt med undervisningen
 • Almen didaktik, fx planlægning og udvikling 
 • Undervisning på professionsuddannelser
 • Dannelsesmål og svært målbare undervisningsformål
 • Den politiske styring af uddannelsesområdet

 

Thue Fast Jensen

Thue Fast Jensen

Lektor, partnerskabskonsulent

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Efter­- og videreuddannelse på folkeskoleområdet
 • Evaluering af læring og pædagogisk praksis
 • Datainformeret læring
 • Teknologistøttet og online læring

Idræt og bevægelse

Læreruddannelsen

Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef, ph.d.

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Særlig viden om:

 • Inklusion af elever med særlige behov
 • Den danske folkeskolereform (2014) og skolereformer internationalt
 • Læringsmål i folkeskolens fag
 • Skoleledelse
 • Læreruddannelsen nationalt og internationalt
Birgitte Lund Nielsen

Birgitte Lund Nielsen

Docent, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Professionsdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Udviklingsaktiviteter for lærere
 • Brug af klasserumsvideo i læreruddannelsen
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lektor, ph.d. forskningsleder

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Særlig viden om:

 • Læreruddannelsen og lærerprofessionen
 • Læreprocesser og didaktik i skoler og daginstitutioner
 • Pædagogisk vejledning og ledelse
 • Professionsdidaktik og professionsstudier
Martin Krabbe Sillasen

Martin Krabbe Sillasen

Docent, ph.d., forskningsleder

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Undervisning i naturfag, kemi og fysik
 • Matematik og naturfagsdidaktik
 • Læreres professionelle udvikling
Solveig Troelsen

Solveig Troelsen

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Elevers skrivekompetencer
 • Skrivedidaktik i udskolingen
 • Skriftlige prøver
 • Danskundervisning
 • Dimittenders formidling af bachelorprojekter
Thomas Iskov

Thomas Iskov

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Lærerens didaktiske hensigt med undervisningen
 • Almen didaktik, fx planlægning og udvikling 
 • Undervisning på professionsuddannelser
 • Dannelsesmål og svært målbare undervisningsformål
 • Den politiske styring af uddannelsesområdet

 

Pædagogik og trivsel i daginstitutioner

Anette Boye Koch

Anette Boye Koch

Docent, ph.d., forskningsleder

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Dagtilbudspædagogik
 • Det gode børneinstitutionsliv
 • Pædagogisk arbejde i vuggestuer og børnehaver
 • Børns trivsel
 • Børneinterviews og børneperspektiver
Erika Zimmer Brandt

Erika Zimmer Brandt

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Dagtilbudspædagogik
 • Mediepædagogik
 • Digitale mediers lærings- og kommunikationspotentiale
 • Børn som aktører i familiebehandling
Hanne Hede Jørgensen

Hanne Hede Jørgensen

Lektor, cand.mag.

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Pædagogik og pædagogers faglighed
 • Leg og fortælling
 • Sprog og kultur
 • Børns institutionsliv 
 • Kulturfortællinger

 

Helle Blunk Brandt

Helle Blunk Brandt

Lektor

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Talevanskeligheder hos børn, unge og voksne
 • Professionelles logopædiske arbejde med børn, unge og voksne
 • Sprogpædagogisk arbejde med børn i dagtilbud (0-6 år)
 • Tværprofessionelt samarbejde om bæredygtige logopædiske indsatser
Line Togsverd

Line Togsverd

Lektor, ph.d.

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Daginstitutionspædagogik
 • Pædagogers faglighed og viden
 • Daginstitutionspolitik og styring
 • Kvalitetsmålinger og målstyring
 • Narrativ dokumentation 

 

Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lektor, ph.d. forskningsleder

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Særlig viden om:

 • Læreruddannelsen og lærerprofessionen
 • Læreprocesser og didaktik i skoler og daginstitutioner
 • Pædagogisk vejledning og ledelse
 • Professionsdidaktik og professionsstudier
Marta Padovan-Özdemir

Marta Padovan-Özdemir

Lektor, forskningsleder, ph.d.

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Velfærdsstaten og transnational migration
 • Flerkulturelt forældresamarbejde og mangfoldighedsledelse
 • Diskrimination og ligestilling i pædagogisk og socialt arbejde
 • Medborgerskab og globalisering
 • Antiracistisk pædagogik og queer-pædagogik