Folkeskolen, pædagogik og læring

VIA har udviklet stærke faglige videnmiljøer indenfor pædagogik, didaktik og læring. Vores forsknings- og udviklingscentre er nationalt og internationalt anerkendte.

Brug af digitale medier i undervisningen

Birgitte Lund Nielsen

Birgitte Lund Nielsen

Docent, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Professionsdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Udviklingsaktiviteter for lærere
 • Brug af klasserumsvideo i læreruddannelsen
Erika Zimmer Brandt

Erika Zimmer Brandt

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Dagtilbudspædagogik
 • Mediepædagogik
 • Digitale mediers lærings- og kommunikationspotentiale
 • Børn som aktører i familiebehandling
Hanne Pedersen

Hanne Pedersen

Leder

VIA The Animation Workshop

Særlig viden om:

 • Animation som undervisningsredskab
 • Multimodal læring
 • Understøttende undervisning 
Hanne Wacher Kjærgaard

Hanne Wacher Kjærgaard

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læring & IT, Center for forskning

Særlig viden om:

 • Brug af it i undervisningen
 • It i sprogundervisningen
 • Online og virtuel undervisning
 • Blended learning
 • It¬-baserede tests og prøver
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Lillian Buus

Lillian Buus

Ph.d., specialkonsulent

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Læringsdesign (metodisk og teoretisk)
 • Design og udvikling af digital medierede uddannelsesforløb
 • Online og blended læring
 • Pædagogik og didaktik
 • Stilladsering af undervisere i design og udviklingsprocesser (metodisk)
Niels Jakob Pasgaard

Niels Jakob Pasgaard

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • It didaktik
 • E-læring
 • Didaktik
 • Læringsmål
Per Mogens Christensen

Per Mogens Christensen

Bygningsingeniør, master i IKT og læring

VIA Erhverv

Særlig viden om:

 • Videobaseret undervisning
 • BIM ­ Building Information Modelling
 • Open Course Ware (Open Educational Resources – OER)
Raffaele Brahe-Orlandi

Raffaele Brahe-Orlandi

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udvikling af børns entreprenørielle kompetencer
 • Innovation og entreprenørskab i folkeskolen
 • Sociale medier i og uden for skolen
 • It-didaktik og sociale medier i danskfaget
 • Udvikling af børns kommunikative kompetencer 
Rasmus Fink Lorentzen

Rasmus Fink Lorentzen

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Fagligt integreret it-didaktik i folkeskolen
 • Lærerkompetenceudvikling og it
 • Digitale multimodale tekster som fx hjemmesider, spil og digitale læremidler
 • Kritisk læsning og digital dannelse
 • Litteraturdidaktik

 

Steen Lembcke

Steen Lembcke

Lektor, cand. mag.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Brug af digitale platforme i folkeskolen
 • 3D teknologier og design thinking
 • Inddragelse af elevers uformelle kompetencer
Thue Fast Jensen

Thue Fast Jensen

Adjunkt, partnerskabskonsulent

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Efter­- og videreuddannelse på folkeskoleområdet
 • Evaluering af læring og pædagogisk praksis
 • Datainformeret læring
 • Teknologistøttet og online læring

Børn med diagnoser og elever med særlige behov

Børns sprog, sprogudvikling, fler- og tosprogede børn

Didaktik og læring

Else Bengaard Skibsted

Else Bengaard Skibsted

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion og trivsel i folkeskolen
 • Differentieret undervisning
 • Pædagogisk vejledning
Erika Zimmer Brandt

Erika Zimmer Brandt

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • Dagtilbudspædagogik
 • Mediepædagogik
 • Digitale mediers lærings- og kommunikationspotentiale
 • Børn som aktører i familiebehandling
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Lillian Buus

Lillian Buus

Ph.d., specialkonsulent

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Læringsdesign (metodisk og teoretisk)
 • Design og udvikling af digital medierede uddannelsesforløb
 • Online og blended læring
 • Pædagogik og didaktik
 • Stilladsering af undervisere i design og udviklingsprocesser (metodisk)
Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lektor, ph.d. forskningsleder

VIA Profession & Uddannelse, Center for forskning & udvikling

Særlig viden om:

 • Læreruddannelsen og lærerprofessionen
 • Læreprocesser og didaktik i skoler og daginstitutioner
 • Pædagogisk vejledning og ledelse
 • Professionsdidaktik og professionsstudier
Lise Andersen Réol

Lise Andersen Réol

Lektor, cand.psyk.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Krop, motion og bevægelse i skolen
 • Lærere og elevers relationskompetence
 • Mentalisering og empati i undervisningen
Mette Krohn

Mette Krohn

Lektor

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Særlig viden om:

 • Ergoterapi
 • Studerendes udfordringer i forhold til samarbejde
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
Niels Jakob Pasgaard

Niels Jakob Pasgaard

Lektor

VIA Pædagoguddannelsen

Særlig viden om:

 • It didaktik
 • E-læring
 • Didaktik
 • Læringsmål
Raffaele Brahe-Orlandi

Raffaele Brahe-Orlandi

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udvikling af børns entreprenørielle kompetencer
 • Innovation og entreprenørskab i folkeskolen
 • Sociale medier i og uden for skolen
 • It-didaktik og sociale medier i danskfaget
 • Udvikling af børns kommunikative kompetencer 
Rasmus Fink Lorentzen

Rasmus Fink Lorentzen

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Fagligt integreret it-didaktik i folkeskolen
 • Lærerkompetenceudvikling og it
 • Digitale multimodale tekster som fx hjemmesider, spil og digitale læremidler
 • Kritisk læsning og digital dannelse
 • Litteraturdidaktik

 

Solveig Troelsen

Solveig Troelsen

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Elevers skrivekompetencer
 • Skrivedidaktik i udskolingen
 • Skriftlige prøver
 • Danskundervisning
 • Dimittenders formidling af bachelorprojekter
Thomas Iskov

Thomas Iskov

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Lærerens didaktiske hensigt med undervisningen
 • Almen didaktik, fx planlægning og udvikling 
 • Undervisning på professionsuddannelser
 • Dannelsesmål og svært målbare undervisningsformål
 • Den politiske styring af uddannelsesområdet

 

Folkeskolen, folkeskolereform og skoleledelse

Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen

Ph.d., forsknings- og udviklingschef

VIA Pædagogik & Samfund

Særlig viden om:

 • Inklusion af elever med særlige behov
 • Den danske folkeskolereform (2014) og skolereformer internationalt
 • Læringsmål i folkeskolens fag
 • Skoleledelse
 • Læreruddannelsen nationalt og internationalt
Arne Mogensen

Arne Mogensen

Lektor, ph.d., centerleder

VIA Læring & Undervisning, Center for forskning & udvikling

Særlig viden om:

 • Lektionsstudier
 • Fagteam-samarbejde
 • Evaluering
 • Dygtige elever
 • Matematikundervisning
Else Bengaard Skibsted

Else Bengaard Skibsted

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion og trivsel i folkeskolen
 • Differentieret undervisning
 • Pædagogisk vejledning
Frode Boye Andersen

Frode Boye Andersen

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Skoleledelse
 • Ledelse af ledere
 • Fra lærer til leder
Jens-Ole Jensen

Jens-Ole Jensen

Docent, ph.d., programkoordinator

VIA Pædagogik & Samfund

Særlig viden om:

 • Idrætsundervisning
 • Pædagogiske metoder for leg og bevægelse
 • Folkeskolereformens krav om motion og bevægelse
 • Børn og unges kultur
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Karen Seierøe Barfod

Karen Seierøe Barfod

Lektor, programkoordinator, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udeskole og outdoorpædagogik
 • Undervisning uden for skolens mure, i naturen, på virksomheder, i kulturlivet
Martin Krabbe Sillasen

Martin Krabbe Sillasen

Docent, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Undervisning i naturfag, kemi og fysik
 • Matematik og naturfagsdidaktik
 • Læreres professionelle udvikling
Mette Molbæk

Mette Molbæk

Lektor, ph.d., post-doc

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Inklusion i folkeskolen
 • Klasseledelse og ledelse af læring
 • Læreres arbejde med inklusion i praksis
Raffaele Brahe-Orlandi

Raffaele Brahe-Orlandi

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Udvikling af børns entreprenørielle kompetencer
 • Innovation og entreprenørskab i folkeskolen
 • Sociale medier i og uden for skolen
 • It-didaktik og sociale medier i danskfaget
 • Udvikling af børns kommunikative kompetencer 
Solveig Troelsen

Solveig Troelsen

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Elevers skrivekompetencer
 • Skrivedidaktik i udskolingen
 • Skriftlige prøver
 • Danskundervisning
 • Dimittenders formidling af bachelorprojekter
Thomas Iskov

Thomas Iskov

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Lærerens didaktiske hensigt med undervisningen
 • Almen didaktik, fx planlægning og udvikling 
 • Undervisning på professionsuddannelser
 • Dannelsesmål og svært målbare undervisningsformål
 • Den politiske styring af uddannelsesområdet

 

Thue Fast Jensen

Thue Fast Jensen

Adjunkt, partnerskabskonsulent

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Efter­- og videreuddannelse på folkeskoleområdet
 • Evaluering af læring og pædagogisk praksis
 • Datainformeret læring
 • Teknologistøttet og online læring

Idræt og bevægelse

Læreruddannelsen

Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen

Ph.d., forsknings- og udviklingschef

VIA Pædagogik & Samfund

Særlig viden om:

 • Inklusion af elever med særlige behov
 • Den danske folkeskolereform (2014) og skolereformer internationalt
 • Læringsmål i folkeskolens fag
 • Skoleledelse
 • Læreruddannelsen nationalt og internationalt
Birgitte Lund Nielsen

Birgitte Lund Nielsen

Docent, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Professionsdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Udviklingsaktiviteter for lærere
 • Brug af klasserumsvideo i læreruddannelsen
Kaj Østergaard

Kaj Østergaard

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Matematikdidaktik
 • Læreruddannelsen
 • Lektionsstudier
 • Test og prøver i folkeskolen
Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lisbeth Angela Lunde Frederiksen

Lektor, ph.d. forskningsleder

VIA Profession & Uddannelse, Center for forskning & udvikling

Særlig viden om:

 • Læreruddannelsen og lærerprofessionen
 • Læreprocesser og didaktik i skoler og daginstitutioner
 • Pædagogisk vejledning og ledelse
 • Professionsdidaktik og professionsstudier
Martin Krabbe Sillasen

Martin Krabbe Sillasen

Docent, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Undervisning i naturfag, kemi og fysik
 • Matematik og naturfagsdidaktik
 • Læreres professionelle udvikling
Solveig Troelsen

Solveig Troelsen

Lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Elevers skrivekompetencer
 • Skrivedidaktik i udskolingen
 • Skriftlige prøver
 • Danskundervisning
 • Dimittenders formidling af bachelorprojekter
Thomas Iskov

Thomas Iskov

Lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen

Særlig viden om:

 • Lærerens didaktiske hensigt med undervisningen
 • Almen didaktik, fx planlægning og udvikling 
 • Undervisning på professionsuddannelser
 • Dannelsesmål og svært målbare undervisningsformål
 • Den politiske styring af uddannelsesområdet

 

Pædagogik og trivsel i daginstitutioner