Helle Bundgaard Svendsen

Helle Bundgaard Svendsen forsker i undervisning af elever med læse- og stavevanskeligheder (herunder ordblindhed). Hun er særligt optaget af læse- og skriveteknologi samt ordblindevenlig undervisning.

Om Helle

Helle Svendsen.

Profil

Lektor, ph.d.

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

T: 87 55 32 78
E: hbs@via.dk

Download pressefoto

Særlig viden om

  • Elever med læse- og stavevanskeligheder, herunder dysleksi
  • Læse- og skriveteknologi
  • Undervisning af elever med læse- og stavevanskeligheder
  • Ordblindevenlig undervisning
Læs mere om Helles forskning i UC Viden

Forskningsaktiviteter

Helle Bundgaard Svendsen er tilknyttet Program for sprog og literacy ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse. Hun er desuden konsulent ved Nationalt Videncenter for Læsning