Mette Molbæk

Mette Molbæk er ekspert i inklusion. Hun forsker i udvikling af og samarbejde om inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen og har stor erfaring med forskning- og udviklingsarbejde i skolen.

Om Mette

Mette Molbæk

Profil

Forsknings- og programleder, ph.d.

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

T: 87 55 32 20
E: mem@via.dk

Download pressefoto

Særlig viden om

  • Professionelles arbejde med og samarbejde om inklusion
  • Forskellige forståelser af inklusion
  • Organisering af samarbejdet i og omkring skolen
Læs mere om Mettes forskning i UC Viden

Forskningsaktiviteter

Mette Molbæk er programleder for Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Forskningsprogrammet har som mål at skabe øget viden om, hvad der virker og kendetegner det gode børneliv og herunder bidrage til mere nuancerende forståelser af trivsel hos børn. Pædagogik og leg, deltagelse og fællesskaber samt udvikling og resiliens står centralt i forskningsprogrammets fokus, hvor omdrejningspunkterne er i og på tværs af de tre kontekster; dagtilbud, skole og hjem.

Sådan kan du arbejde med inkluderende klasseledelse i klasselokalet

Den relationelle dimension  

I denne film sætter Mette Molbæk den relationelle dimension i spil . Filmen er én af fire film, hvor Mette træder ind i klasselokalet med sin viden om inkluderende klasseledelse. Filmene er lavet af Filmkompagniet.

Den rammesættende dimension

I denne film sætter Mette Molbæk den rammesættende dimension i spil . Filmen er én af fire film, hvor Mette træder ind i klasselokalet med sin viden om inkluderende klasseledelse. Filmene er lavet af Filmkompagniet.

Den didaktiske dimension 

I denne film sætter Mette Molbæk den didaktiske dimension i spil . Filmen er én af fire film, hvor Mette træder ind i klasselokalet med sin viden om inkluderende klasseledelse. Filmene er lavet af Filmkompagniet.

Den organisatoriske dimension

I denne film sætter Mette Molbæk den organisatoriske dimension i spil . Filmen er én af fire film, hvor Mette træder ind i klasselokalet med sin viden om inkluderende klasseledelse. Filmene er lavet af Filmkompagniet.