Nadia Mansour

Nadia Mansour har vundet Klods Hans prisen 2020 for sin forskning i multikulturel litteratur i danskfaget. Hun er optaget af kulturelle repræsentationer i litteraturen og er en del af et forskningsprojekt på VIA, MaHoMe, om kunstnerisk hjemskabelse i et migrantperspektiv.

Om Nadia

Nadia Mansour forsker i multikulturel litteratur. Har vundet Klods Hans prisen for sin forskning.

Profil

Pædagogisk leder, ph.d.
Forskningscenter for pædagogik og dannelse

T: +45 87 55 30 45

E: nama@via.dk

Download pressefoto

Særlig viden om

  • Multikulturel litteratur
  • Undervisning i multikulturelle tekster
  • Mangfoldighed og faglig inklusion 
  • Kategorisering af kunst
  • Udvikling af kulturelle kompetencer
Læs mere om Nadias forskning i UC Viden

Forskningsaktiviteter

Nadia Mansour er forsker i multikulturelle tekster i danskfaget. Hendes Ph.d. afhandling omhandler elevers og læreres litterære læsemåder, hvor identiteter, kulturer og læsemåder forhandles og fortolkes kontinuerligt.

I afhandlingen har hun påvist, at læsning af multikulturel litteratur kan berige danskfaget med kulturelt ansvarlig didaktik i et diversitetsperspektiv, der ikke alene inkluderer minoriteters livsverden, men alle elevers erfaringer og holdninger.