Nadia Mansour

Nadia Mansour

Adjunkt, ph.d.-studerende
VIA Læreruddannelsen
T:
E:
Nadia Mansour forsker i multikulturel litteratur. I sit ph.d.-projekt definerer hun multikulturel litteratur med det formål at udvikle en ny didaktik til danskfaget. Nadia er tilknyttet Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Særlig viden om:

  • Multikulturel litteratur
  • Interkulturel didaktik
  • Integration i folkeskolen
  • Kulturelle problemstillinger i folkeskolen