Vibeke Asmussen Frank

Vibeke A. Frank forsker i borgeres brug af rusmidler, både de legale og de illegale rusmidler. Hun er særligt interesseret i borgeres egne perspektiver på deres rusmiddelbrug. Hun er optaget af, hvordan disse perspektiver kan være med til at udvikle forebyggende indsatser og forbedre sociale og sundhedsmæssige tiltag overfor rusmiddelbrug

Om Vibeke

Vibeke Asmussen

Profil

Forskningsleder, ph.d.

Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund (FLOS)

T: 87 55 02 19

E: vfra@via.dk

 

Download pressefoto

Særlig viden om

Jeg har særlig viden om rusmiddelbrug (herunder alkohol, lattergas, heroin, kokain, amfetamin, og lignende rusmidler); om rusmiddelbehandling og skadesreduktion til udsatte borgere med et problematisk brug af rusmidler. Unge, køn og alkohol. Unges brug af lattergas; om dansk alkoholkultur; om tværsektorielt samarbejde, brugerinddragelse og helhedsorienterede velfærdsindsatser ; om rusmidler i Kriminalforsorgen; om cannabisbrug og cannabisdyrkning; om fagprofessionelles og borgeres perspektiver på rusmiddelbehandling.
Se profil på UC Viden