To kvinder vælger bøger på bibliotek

Tidsskrift for Professionsstudier

OBS: Dette er en forældet side, Tidsskrift for Professionsstudier findes her:
tidsskrift.dk/tipro

Ældre udgaver af Tidsskrift for Professionsstudier ses nedenfor.

Læs tidligere numre af Tidsskrift for Professionsstudier

Tidsskrift for professionsstudier nr. 25

25/2017 Professioner og tværprofessionalitet

Hvordan kan 'professioner' og 'tværprofessioner' bringes i sammenhæng og være relevante for analyser af praksis?

Tidsskrift for professionsstudier nr. 24 - Kultur og civilisering

24/2017 Kultur og civilisering

Vi sætter fokus på 'kultur' og 'civilisering' - både begreberne hver for sig og forbindelsen mellem dem.
Innovation og uddannelse, Tidsskrift for Professionsstudier nr. 23

23/2016 Innovation og uddannelse

Læs om innovation og uddannelse i Tidsskrift for Professionsstudier.
Gjallerhorn 22

22/2016 Tillid

Læs om tillid i Tidsskrift for Professionsstudier.

Ledelse, magt og styring

21/2015 Ledelse, magt og styring

Læs om ledelse, magt og styring i Tidsskrift for Professionsstudier.

Gjallerhorn 20/2015

20/2015 Sundhed og sundhedspolitikker i velfærdsstaten

Det herskende syn på sundhed er knyttet til politiske og økonomiske magtstrukturer. Tidsskrift for Professionsstudier sætter sundhedspolitikken til debat.

Professioner og professionsuddannelser

19/2014: Professioner og professionsuddannelser 

Vi kaster kritisk lys over professionsfeltet og stimulerer til debat i professionernes udviklings- og uddannelsesmiljøer.
Deltagelse og udsathed

18/2014: Deltagelse og udsathed

Vi sætter fokus på nye syn på relationen mellem borger og professionel og analyserer begrebet ’borgeren-i-centrum’ i moderne politikker.

Børn og unges kultur

17/2013: Børn og unges kultur

Dette nummer af Tidsskrift for Professionsstudier sætter fokus på børne- og ungdomskultur og børn og unges kulturelle udtryksformer.

Uddannelse og politik

16: Uddannelse og politik

Vi fokuserer ind på forholdet mellem uddannelse og politik og spørger blandt andet: Mangler uddannelsespolitikken jordforbindelse?

diagnoser og diagnosticering

15: Diagnoser og diagnosticering

Antallet af diagnoser er steget markant i de seneste år. Men hvad er en diagnose? Hvem diagnosticerer? Hvad er de hyppigste diagnoser? Og hvordan kan stigningen forklares?

Tegning af dreng med Gjallerhorn-trøje

14: Børn og pædagogisk arbejde

Vi sætter spot på børns kultur, leg og pædagogik og bringer blandt andet en analyse af pædagoguddannelsens historiske udvikling.

Få mere information

 • Om Tidsskrift for Professionsstudier

  Tidsskrift for Professionsstudier bidrager med analyser og diskussioner af emner, der er relevante for professionshøjskolernes undervisere og forskere. Tidsskriftet fokuserer på professionernes og uddannelsernes særlige vilkår - samfundsmæssigt, kulturelt, politisk og epistemologisk. Tidsskrift for Professionsstudier udkommer 2 gange årligt. 
  Tidsskrift for Professionsstudier kaster kritisk lys over professionsfeltet og stimulerer til refleksivitet og debat i professionernes udviklings- og uddannelsesmiljøer. 

  Tidsskrift for Professionsstudier skal være et frirum og kritisk forum. Der skal være plads til den kritiske analyse og det kætterske synspunkt såvel som den famlende tanke og det åbne spørgsmål. Tidsskrift for Professionsstudier skal med andre ord ikke sætte orden i verden. Det skal være dér, hvor spørgsmålene stilles, der hvor tvivlen er. Det skal ikke være en klods om foden, men en lille sten i skoen – en sten, der får os til at mærke efter, standse op og overveje, hvor vi er på vej hen. 

  Tidsskrift for Professionsstudier findes både trykt og digitalt. Den trykte udgave har et oplag på 2200 eksemplarer. Den digitale udgave er open-access, hvor alle har mulighed for at læse, downloade, kopiere, distribuere, udskrive og linke til teksten (jf. BOAI-definitionen). 

  Alle artikler i Tidsskrift for Professionsstudier er underlagt redaktionel vurdering. Hvis artikelskribenterne ønsker det, kan de endvidere underlægges anonym fagfællevurdering (peer review). Fagfællevurderingen foretages af ph.d.-uddannede forskere med stor faglig indsigt i det område, de bliver bedt om at vurdere indenfor. Tidsskrift for Professionsstudier udkommer to gange om året og tager imod bidrag på dansk, svensk, norsk, tysk og engelsk.

  Tidsskrift for Professionsstudier er rangeret som niveau 1-tidsskrift på den danske 'Autoritetsliste' og som niveau 1-tidsskrift på den norske 'Publiseringsindikator'.

 • Kommende temaer

  Her kan du se, hvilke temaer vi tager op i de kommende udgaver af Tidsskrift for Professionsstudier. Har du forslag til temaer, er du velkommen til at kontakte os. 

  Temaer i 2017

  • Nummer 1: Kultur og civilisering
  • Nummer 2: Professioner og tværprofessionalitet

  Temaer i 2018

  • Nummer 1: Professionshøjskoler 10 år
  • Nummer 2: Tema i samarbejde med Nordpro

  Temaer i 2019

  • Nummer 1: Forskningsetik
  • Nummer 2: Æstetik
 • Kontakt redaktionen

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til Tidsskrift for Professionsstudier, idéer eller tip til indhold og temaer. 
  Martin Blok Johansen 

  Ansvarshavende redaktør
  T: +45 87 55 17 18
  E: blok@via.dk 

  Sanne Schioldann Haase
  E: sh@ps.au.dk 

  Jan Thorhauge Frederiksen
  E: janjaf@hum.ku.dk

  Preben Thomassen
  E: prth@via.dk 

  Frits Hedegaard Eriksen
  E: fhe@via.dk

 • Skriv i Tidsskrift for Professionsstudier

  Tidsskrift for Professionsstudier hilser uopfordrede manuskripter velkomne. Inden du indsender dit manuskript, skal det sættes op efter nedenstående retningslinjer.

  Manuskriptet 

  Manuskripter i word-format sendes som vedhæftet fil til adressen blok@via.dk

  Længde 

  Manuskriptet må ikke overstige 30.000 anslag inklusiv mellemrum medregnet referencer og noter (med mindre andet er aftalt med redaktionen). 

  Aktuelle kommentarer må ikke overstige 10.000 anslag. Anmeldelser af bøger må ikke overstige 5.000 anslag. 

  Forfatterpræsentation 

  Navn, stilling og ansættelsessted angives efter overskriften. 

  Abstract 

  Artiklens emne og konklusion præsenteres i en kort sammenfattende abstract på 10-12 linjer, der anbringes under titel og forfatterpræsentation. 

  Afsnit 

  Nyt afsnit angives med mellemrum, ikke ved indryk. Automatisk orddeling må ikke være sat til, så det ekstra linjeskift (mellemrummet) mellem afsnittene skal tilføjes aktivt. Anvend gerne afsnitsoverskrifter (mellemrubrikker). 

  Formatering 

  Brug skrifttypen times new roman, skriftstørrelse 12 og linjeafstand 1,15. Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. Brug ikke orddelinger, skiftende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, VERSALER, sidehoved og sidefod, m.m. 

  Anvend kun kursiv, ikke fed eller understregning ved tekst, du ønsker at fremhæve. 

  Minimer brugen af anførselstegn, bindestreger og kursiv. 

  Brug aldrig flere mellemrum efter hinanden, men i stedet tabulator. 

  Referencer 

  Litteratur- eller referenceangivelser sættes efter teksten og efter eventuelle slutnoter. Litteratur- eller referenceangivelser er udelukkende til de værker, der er omtalt i artiklen.

  Referencer til litteraturhenvisning bør følge denne norm: efternavn, fornavn (årstal): titel, forlag, by. 

  Noter 

  Eventuelle noter angives med almindelige tal i teksten og sættes som slutnoter (ikke fodnoter), det vil sige sidst i teksten, men før referencer. 

  Begræns noter til det absolut nødvendige. 

  Citater 

  Citater skal anføres med tydelig kildehenvisning. Såfremt der anvendes citater fra udenlandsk litteratur, skal de oversættes af artiklens forfatter. Brug dobbeltcitationstegn ved citater og enkeltcitationstegn ved citater inde i et citat. 

  Tabeller, figurer og andre illustrationer 

  Tabeller, figurer og andre illustrationer skal nummereres. Angiv placering i manuskriptet. Figurer eller tegninger skal indsættes i teksten, der hvor de skal placeres og skal således ikke vedhæftes som separate filer. 

  Kommatering 

  Oplys, hvis der er brugt anden kommatering end den grammatiske. 

  Råderet 

  Såfremt artiklen har været offentliggjort andet sted, skal det oplyses til redaktionen i Tidsskrift for Professionsstudier. Såfremt artiklen ikke tidligere har været offentliggjort, kan den efterfølgende offentliggøres efter forudgående aftale med Tidsskrift for Professionsstudier redaktion og i så fald med angivelse af, at den har været offentliggjort i Tidsskrift for Professionsstudier. 

  Redaktionen forbeholder sig ret til at lave redaktionelle ændringer i den pågældende artikel. Større ændringer laves kun efter aftale med forfatteren. Redaktionen kan anvende mindre uddrag af en artikel i forbindelse med pressemeddelelser, reklamemateriale eller anden omtale af tidsskriftet.

 • Læs tidligere numre 

  Her kan du hente tidligere numre af Tidsskrift for Professionsstudier. 

  Tidsskrift for Professionsstudier

  nr. 13 - Internationalisering og videnproduktion

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 12 - Bioøkonomi og uddannelse til sundhed

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 11 - Profession, viden og forskning

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 10 - Velfærdsstaten i forandring

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 9 - Professionel dømmekraft

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 8 - Kampen om læreruddannelsen, værdier & organisationer

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 7 - Originalitet og religion

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 6 - Religion i det senmoderne og dannelsen af professionshøjskoler

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 5 - Forskning & profession og professioner under omlægning

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 4 - Oplysning & kanoner

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 3 - Videnskab & faglighed samt æstetik & erkendelse

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 2 - Fag & faglighed

  Download magasinet (pdf)

  Tidsskrift for Professionsstudier nr. 1 - At uddanne til en profession

  Download magasinet (pdf)