13 erhvervsskoler er med i projekt for at fremme faglig stolthed hos landets erhvervsskoleelever 

erhvervsuddannelse
I alt deltager 13 erhvervsskoler landet over i projektet med titlen ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, som løber til udgangen af i år og har fået 2,6 millioner i støtte fra Nordea-fonden.
Ny undervisning, der skal gøre det mere attraktivt og motiverende for unge at tage en erhvervsuddannelse, bliver over det næste år afprøvet på erhvervsskoler i hele landet. VIA er projektleder. 

Både jyske, fynske og sjællandske erhvervsskoler indgår i et landsdækkende projekt, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Samtidig er målet at øge den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne.

I alt deltager 13 erhvervsskoler landet over i projektet med titlen ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, som løber til udgangen af i år og har fået 2,6 millioner i støtte fra Nordea-fonden.

Det er VIA University College, der står i spidsen for projektet – i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt de involverede erhvervsskoler.

Erhvervsskolernes rolle er at være med til at fremme et attraktivt uddannelsesmiljø og til at skabe ny viden om, hvordan undervisningen på erhvervsskolerne i hele Danmark kan forbedres for fremover at være så inspirerende for eleverne og så samfundsrelevant som muligt.

600 elever og lærere deltager

Konkret involverer projektet ca. 600 erhvervsskoleelever og -lærere på erhvervsskoler med uddannelser til eksempelvist murer, tømrer, smed, mekaniker, maler, kok, gartner, SOSU-assistent, landmand samt erhvervsuddannelser på kontor- og butiksområdet.

Fem af de involverede erhvervsskoler har været med siden projektstart i april 2019 som sålkaldte modelskoler. De fem er Rybners i Esbjerg, Tradium i Randers, Mercantec i Viborg, Randers Social- og Sundhedsskole og ZBC i Slagelse.

”Modelskolerne har sammen med VIA og DEG udviklet og afprøvet nye og mere fængende undervisningsforløb hen over det seneste halve år. I løbet af i år skal både modelskolerne og de otte øvrige erhvervsskoler i projektet undervise efter de nye forløb for at opsamle erfaringer. Siden vil alle landets erhvervsskoler kunne lade sig inspirere til at indføre samme form for undervisning,” forklarer lektor og projektleder Jeppe Egendal fra efter- og videreuddannelserne hos VIA University College.

Undervisningsforløb fra modelskolerne er blevet optaget på video og lagt på internettet, så de allerede fra nu kan være til inspiration for øvrige erhvervsskoler.

De otte erhvervsskoler, der netop er kommet med i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ som såkaldte spredningsskoler er Learnmark i Horsens, Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder ved Aarhus, Tech College Aalborg, Erhvervsskolerne Aars, Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg, EUC Sjælland i Næstved og Køge samt Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og EUC Syd i Aabenraa.

Positiv respons fra elever

”Selv om projektet først bliver evalueret ved udgangen af 2020, hører vi allerede nu positiv respons på de nye forløb. En survey blandt erhvervsskoleelever på de fem modelskoler viser, at langt hovedparten roser de nye undervisningsforløb for at give erhvervsskoleleverne mulighed for at være aktive, fordybe sig fagligt, blive udfordrede og være med til at udvikle deres fag,” fortæller Jeppe Egendal.

Han slår fast, at de nye læreprocesser giver eleverne gode muligheder for at bruge it, innovere, producere og skabe, og at der i projektet løbende bliver interviewet elever for at sikre, at den nye undervisning virker, som den skal. I det hele taget er erhvervsskoleeleverne i centrum i projektet.

Som led i ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ kompetenceudvikler VIA University College også erhvervsskolelærere til at stå for nye undervisningsforløb.

Jeppe Egendal har selv tidligere undervist erhvervsskoleelever og vurderer, at mere attraktive undervisningsmetoder vil styrke elevernes motivation, faglige stolthed og gennemførelse. Han mener samtidig, at tiltaget kan forbedre erhvervsskolernes image og tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Dét er relevant, da der vil mangle 70.000 faglærte i Danmark i 2025.

Et super relevant projekt

Direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) understreger, at projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ er toprelevant for både erhvervsskoleeleverne, -lærerne og de danske virksomheder og samtidig understøtter de politiske ambitioner om flere, der tager en erhvervsuddannelse.

”Det er vigtigt, at eleverne på erhvervsuddannelserne kommer til at opleve faglig stolthed og bliver gode til at fordybe sig. Og det er vigtigt, at vi får uddannet flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det her et projekt, der er behov for,” pointerer Lars Kunov.

Han betegner det som ’et ekstra plus’, at projektet sætter stærkt fokus på digital understøttelse af elevernes læring og på at tage udgangspunkt i elevernes motivation og faglige udvikling.

Hos Nordea-fonden fortæller administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, at fonden støtter projektet for at styrke kendskabet til og prestigen af erhvervsuddannelserne.

”I Nordea-fonden ser vi det som vigtigt at bakke op om op et projekt, der vil forbedre studiemiljøet, øge fagligheden og fremme den faglige stolthed blandt eleverne på de danske erhvervsskoler,” fremhæver Henrik Lehmann Andersen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Jeppe Egendal, lektor og projektleder hos VIA University College.
Mobiltelefon: 25 57 41 03.
E-mail: JEEG@via.dk

Dorte Skovgaard Wihre, pressechef i Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG).
Mobiltelefon: 30 52 45 50.
E-mail: dsw@deg.dk

Se hjemmeside med video af undervisningsforløb og øvrige materialer fra projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ her: