Konference sætter fokus på bæredygtig pædagogik

Konferencen 'Bæredygtig pædagogik - muligheder og udfordringer på daginstitutionsområdet' finder sted i Aarhus den 28. april 2020. 
Bæredygtighed sættes i børnehøjde, når pædagoger, studerende, ledere og politikere inviteres til konference med workshops tirsdag den 28. april i Aarhus. 

Jagten på en bæredygtig fremtid er en af tidens mest presserende udfordringer. Men hvordan arbejder man helt konkret med bæredygtighed ude i daginstitutionerne – på vejen mod at skabe en mere bæredygtig verden for de yngste samfundsborgere?  

Det er det overordnede tema for konferencen ’Bæredygtig pædagogik - udfordringer og muligheder på daginstitutionsområdet’, som finder sted i Aarhus den 28. april 2020. 
Bag konferencen står VIA University College, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet og Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) – og både pædagoger, studerende, ledere og politikere er inviterede. 

”De miljømæssige aspekter af bæredygtighed diskuteres meget, men bæredygtighed omfatter også sociale aspekter, herunder pædagogik. Det handler om at skabe betingelser for et godt liv for de kommende generationer, og det sætter vi fokus på,” fortæller Anette Boye Koch, der er docent og forskningsleder på Forskningscenter for pædagogik og dannelse i VIA. 

Klimakrisen stiller almenpædagogiske spørgsmål
Konferencen byder på en række oplæg under titler som ’Omsorgen er nøglen til resiliente børn’, ’Pædagogers arbejde med bæredygtighed’ og ’Opdragelse til bæredygtighed eller bæredygtig dannelse?’. Bag sidstnævnte står Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd, der begge er lektorer i VIA og forsker i henholdsvis pædagogik og daginstitutionspædagogik.  

”Klimakrisen rejser gode almenpædagogiske spørgsmål om, hvad det vil sige at opdrage og uddanne mennesker, der kan tage ansvar. Hvordan gør vi de yngste samfundsborgere i stand til at træffe gode valg og forvalte deres ansvarlighed på en ordentlig måde? Det er en grundlæggende pædagogisk problemstilling, som vi vil diskutere,” fortæller hun. 

Udover Line Togsverd vil også Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef i VIA, og lektor Lone Svinth fra DPU og NCS holde oplæg, ligesom rådmand Thomas Medom fra Aarhus Kommune også er at finde på programmet. 

Skal munde ud i udgivelse 
Deltagerne på konferencen bliver også involveret i løbet af dagen. Mellem oplæggene er der nemlig tre workshops, hvor deltagerne kan diskutere bæredygtig pædagogisk praksis. 

”Til de tre workshops bliver der mulighed for at samle pointer fra oplæggene, dele inspirerende praksis og formulere visioner for og ønsker til forsknings- og udviklingsmiljøerne. Derudover vil viden og pointer fra konferencen munde ud i en udgivelse på Akademisk Forlag om bæredygtig pædagogik på 0-6-års-området, fortæller Anette Boye Koch og fortsætter: 

”Målet med konferencen er at give inspiration til at tænke bæredygtighed på flere måder og sætte fokus på, hvordan forskning og uddannelse kan medvirke til at styrke det pædagogiske arbejde på en bæredygtig måde.”

 

Yderligere information: 
Konferencen finder sted tirsdag den 28. april 2020 fra klokken 9.30-16.00 på Aarhus Universitet, Preben Hornung Stuen, Frederiks Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus. Deltagelse inklusive frokost koster 1.250 kroner inklusive moms, mens prisen for studerende er nedsat til 450 kroner inklusive moms. 

Læs mere om program og tilmelding her.